Arestul la domiciliu

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2595
Mărime: 23.90KB (arhivat)
Publicat de: Florina Ionescu
Cost: 7 puncte

Extras din referat

1. Faza procesuală în care se poate lua măsura și organul judiciar competent

Arestul la domiciliu poate fi dispus în faza de urmărire penală de către judecătorul de drepturi și libertăți, în faza de cameră preliminară de către judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecății de către instanța de judecată.

Având în vedere că arestul la domiciliu este o măsură preventivă de libertate, aceasta poate fi luată numai de către judecător. Măsura arestului la domiciliu se ia prin încheiere.

2. Condiții

Pentru a se putea lua măsura preventivă a arestului la domiciliu se impun a fi îndeplinite următoarele condiții:

- să fi fost pusă în mișcare acțiunea penală;

- să existe probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit o infracțiune și există una dintre următoarele situații:

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;

b) inculpatul încearcă să influențeze un alt participant la comiterea infracțiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să aibă un astfel de comportament;

c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta;

d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni;

e) (independent de cazurile prevăzute la a-d) din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că aceasta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi, speciale, o infracțiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care aceasta provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

- măsura arestului la domiciliu să fie necesară și suficientă pentru buna desfășurare a procesului penal, a împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni;

- măsura arestului la domiciliu să fie proporțională cu gravitatea acuzației aduse inculpatului;

- să nu existe cauză care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale prevăzute la art. 16 alin. (1) Codul de procedură penală;

- inculpatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiunea de evadare ori să nu existe suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune asupra unui membru de familie;

- audierea prealabilă luării măsurii arestului la domiciliu a inculpatului în prezența apărătorului ales sau desemnat din oficiu;

- verificarea îndeplinirii condițiilor de la punctele 1-6 prin raportare la următoarele criterii:

a) gradul de pericol al infracțiunii (gravitatea faptei, urmările produse);

b) scopul măsurii;

c) sănătatea, vârsta, situația familială a inculpatului;

d) alte împrejurări privind persoana față de care se ia măsura (anturajul și mediul din care aceasta provine, antecedentele penale, ș.a.).

3. Durata arestului la domiciliu

În cursul urmăririi penale, arestul la domiciliu poate fi luat pe o durată de cel mult 30 de zile.

Arestul la domiciliu poate fi prelungit, în cursul urmăririi penale, numai în caz de necesitate, dacă se mențin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depășească 30 de zile.

În cazul prevăzut mai sus, prelungirea arestului la domiciliu poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află locul unde s-a constatat săvârșirea infracțiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

Judecătorull de drepturi și libertăți este sesizat în vederea prelungirii măsurii de către procuror, prin propunere motivată, însoțită de dosarul cauzei, cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.

Judecătorul de drepturi și libertăți, sesizat, fixează termen de soluționare a propunerii procurorului, în camera de consiliu, mai înainte de expirarea duratei arestului la domiciliu și dispune citarea inculpatului.

Participarea procurorului este obligatorie,

Judecătorul de drepturi și libertăți admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.

Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de formulare a contestației.

Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.

Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu nu se ia în considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.

Bibliografie

1. Neagu Ion, Damaschin Mircea, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2014.

2. Neagu Ion, Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, Editura Global Lex, București, 2007.

3. Poiană Ion, Păcurariu Ioana, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4. Udroiu Mihail, Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Editura C. H. Beck, București, 2014.

5. Zarafiu Andrei, Arestarea preventivă, Editura C. H. Beck, București, 2010.

Preview document

Arestul la domiciliu - Pagina 1
Arestul la domiciliu - Pagina 2
Arestul la domiciliu - Pagina 3
Arestul la domiciliu - Pagina 4
Arestul la domiciliu - Pagina 5
Arestul la domiciliu - Pagina 6
Arestul la domiciliu - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Arestul la domiciliu.docx

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Procedura mandatului european de arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Decăderea

§ 1. Noţiune Potrivit art. 103 alin.1 din C. proc. civ. „ neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în...

Arestul la domiciliu

DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este...

Violul

CAPITOLUL I 1.1. Notiune si definitie Potrivit alin.(1), infractiunea consta in actul sexual, de orice natura, cu o alta persoana de sex diferit...

Analiza Factorilor Criminogeni

Scopul imediat al cercetării științifice în criminologie este reprezentat de identificarea, analizarea și explicarea cauzelor criminalității,...

Instituțiile Uniunii Europene

I. NOTIUNI DESPRE UNIUNEA EUROPEANA § Preliminarii despre Uniunea Europeana. In zilele de 18 si 19 octombrie 2007, liderii celor 27 de tari ale...

Principiul ne bis în idem în dreptul Uniunii Europene

I. CONCEPTUL Conform dispozițiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 al Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul non bis in idem definește...

Te-ar putea interesa și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Imparțialitatea organelor judiciare

Introducere Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a...

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Arma Economică

CAPITOLUL I: NOTIUNI SI INSTITUTII ABORDATE 1.1. Globalizarea si societatea 1.2. Razboiul global - conditionalitati economice 1.3. Sanctiunile...

Arestul la domiciliu

DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este...

Reținerea și arestarea persoanei în Republica Moldova

§ 1. Definirea şi particularităţile reţinerii persoanei Constituie reţinere privarea persoanei de libertate a persoanei bănuite sau învinuite de...

Arestul la domiciliu

Introducere Arestul la domiciliu este una dintre măsurile preventive prevăzute de legislația penală, reglementată prin Art. 202 din C.p.p, restul...

Ai nevoie de altceva?