Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

Referat
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 41717
Mărime: 357.89KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECT. UNIV. DR. MARIA ANGELA TATU
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA SPRECIALIZAREA ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ

Cuprins

CAPITOLUL I 5

COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 5

1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Cadrul legal existent 5

2. Prezentare succintă a cadrului legal internaţional şi naţional existent în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală 6

3. Principalele modificări aduse în materia mandatului european de arestare de Legea nr. 228/2008 11

CAPITOLUL II 15

FORME DE COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR INTERNE 15

2.1. INSTITUŢIA EXTRĂDĂRII 16

1. Scurt istoric 16

2. Definiţie 17

3. Reglementare 18

4. Procedura de extrădare 30

a. Extrădarea activă 31

b. Extrădarea pasivă 32

5. Solicitarea şi acordarea extrǎdării 33

a. Convenţii multilaterale 33

b. Tratate bilaterale 34

2.2. INSTITUŢIA MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE 36

1. Imunităţi şi privilegii 38

2. Relaţia cu alte instrumente juridice 39

3. Mandatul european de arestare definiţie, domeniul de aplicare,, conţinut emitere şi executare 40

a. Definiţia mandatului european de arestare 32

b. Autorităţile române competente 43

c. Domeniul de aplicare 44

d. Conţinut, emitere şi executare 44

e. Transmiterea mandatului european de arestare 45

f. Condiţiile executării mandatului european de arestare 46

g. Refuzul executării mandatului european 46

h. Procedura de executare a mandatului european 47

i. Procedura de predare a persoanei solicitate 50

j. Cereri de predare şi extrădare concurente 50

k. Declaraţii notificate SGCUE în contextul aplicării mandatiului cu referire la Decizia cadru nr. 584/JAI/2002 51

l. Traducere, transmiterea şi evidenţa mandatelor europene 51

CAPITOLUL III 59

ASPECTE TEORETICE JURISPRUDENŢIALE ŞI PRACTICE PRIVITOARE LA COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 55

1. Introducere 59

2. Aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privitoare la mandatul european de arestare 61

3. Aspecte de practică judiciară privind predarea în baza unui mandat de arestare 74

Concluzii 88

Bibliografie 90

Anexa nr. 1*) 93

Anexa nr. 2*) 98

Speţă Extrădarea lui Gregorian Bivolaru 100

Speţă Mandat european de arestare. Deducerea arestarii preventive in vederea extradarii efectuate in statul solicitat. Arest la domiciliu. 103

Extras din document

CAPITOLUL I

COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Cadrul legal existent

În termeni generali, cooperarea judiciară internaţională în materie penală cuprinde mai multe aspecte, respectiv: asistenţa judiciară, extrădarea, mandatul european de arestare, transferarea persoanelor condamnate, transferul de proceduri şi recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene, iar consecinţa directă a acestei realităţi este aceea că ţara noastră a devenit obligată să respecte ordinea juridică instituită la nivelul Uniunii.

Consideraţii generale privitoare la cooperarea judiciară în materie penală

Cooperarea judiciară în materie penală poate fi înţeleasă atât în sens larg, cât şi într-un sens restrâns: cooperarea judiciară în sens restrâns cuprinde extrădarea şi mandatul european de arestare, iar cooperarea judiciară în sens larg se referă la transferul procedurilor, transferul persoanelor condamnate, precum şi la recunoaşterea şi executarea hotărârilor.

Cooperarea judiciară se referă la sprijinul furnizat de autorităţile judiciare ale unui stat celor ale unui alt stat pentru realizarea anchetelor, comunicarea de citaţii sau de alte acte de procedură, sau pentru furnizarea de informaţii.

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală se utilizează atunci când un stat este incapabil să demareze o anchetă sau o procedură singur şi are nevoie de ajutorul unui alt stat în acest sens, de exemplu, pentru audierea martorilor sau pentru supravegherea persoanelor aflate în deplasare în afara teritoriului statului solicitant.

1.2. Prezentarea succintă a cadrului legal internaţional şi naţional existent în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală.

Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa reciprocă în materie penală dintre statele membre ale UE şi a Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenţie.

Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa reciprocă în materie penală dintre statele membre ale U.E. (J.O. C 197 din 12.7.2005, în cele ce urmează Convenţia din 2000), care a intrat în vigoare în data de 23 august 2005, precum şi Protocolul din 16 octombrie 2001 la această Convenţie (J.O. C 326 din 21.11.2001, în cele ce urmează: Protocolul din 2001), care a intrat în vigoare în data de 5 octombrie 2005, marchează etape importante în dezvoltarea asistenţei judciare în cadrul U.E.

Aceste instrumente au scopul de a completa instrumentele existente ale Consiliului Europei şi pe cele multilaterale, şi în special:

- Convenţia Europeană din 20 aprilie 1959 privind asistenţa reciprocă în materie penală (în cele ce urmează: Convenţia din 1959 privind Asistenţa Reciprocă),

- Protocolul său adiţional din 17 martie 1978 (în cele ce urmează: Protocolul din 1978),

- Tratatul din 27 iunie 1962 privind extrădarea şi asistenţa reciprocă în materie penală dintre Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului şi Regatul Olandei, modificat prin Protocolul din 11 mai 1974 (în cele ce urmează Tratatul Benelux).Tratatul Benelux se aplică în contextul relaţiilor dintre statele mebre ale Uniunii Economice Benelux; nu a fost niciodată aplicabil României.

Ulterior a fost adoptat cel de-al Doilea Protocol Adiţional din 8 noiembrie 2001 la Convenţia din 1959 privind Asistenţa Reciprocă.

Titlul I al Convenţiei din 2000 („Prevederi generale”) analizează maniera în care noile elemente introduse prin aceasta relaţionează cu o serie de aspecte de asistenţă judiciară „tradiţională”, apoi se referă la prevederile generale ale Convenţiei din 2000 care descriu legătura cu celelalte instrumente ale asistenţei judiciare, domeniul său de aplicare, executarea şi transmiterea solicitărilor de asistenţă judiciară şi autorităţile competente. Sunt discutate formele concrete de asistenţă reciprocă prevăzute în Convenţia din 2000, cum ar fi livrările supravegheate, echipele comune de anchetă, anchetele sub acoperire şi alte forme de asistenţă.

Preview document

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 1
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 2
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 3
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 4
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 5
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 6
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 7
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 8
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 9
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 10
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 11
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 12
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 13
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 14
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 15
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 16
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 17
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 18
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 19
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 20
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 21
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 22
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 23
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 24
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 25
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 26
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 27
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 28
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 29
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 30
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 31
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 32
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 33
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 34
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 35
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 36
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 37
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 38
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 39
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 40
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 41
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 42
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 43
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 44
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 45
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 46
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 47
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 48
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 49
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 50
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 51
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 52
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 53
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 54
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 55
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 56
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 57
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 58
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 59
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 60
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 61
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 62
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 63
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 64
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 65
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 66
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 67
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 68
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 69
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 70
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 71
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 72
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 73
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 74
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 75
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 76
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 77
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 78
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 79
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 80
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 81
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 82
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 83
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 84
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 85
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 86
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 87
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 88
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 89
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 90
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 91
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 92
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 93
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 94
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 95
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 96
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 97
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 98
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 99
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 100
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 101
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 102
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 103
Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Asemanari si Deosebiri intre Institutia Extradarii si Institutia Mandatului European de Arestare.doc

Alții au mai descărcat și

Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere

1. Introducere Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că, în pofida intensificării intervenţiilor statului, justiţiei,...

Garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in Conventia Europeana a Drepturilor Omului Conventia Europeana a Drepturilor...

Mandatul European de Arestare și Predare

COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA Tratatul de la Amsterdam stipuleaza ca Uniunea Europeana trebuie sa mentina si sa dezvolte un spatiu de...

Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European

CAPITOLUL I: Europol, eurojust si mandatul de arestare european. Notiuni introductive Începând cu data de 01.08.2007, România este stat membru...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INRODUICTIV GENERALE 1.SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor...

Ai nevoie de altceva?