Asigurarea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 33007
Mărime: 106.52KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul I.
 3. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURAREA
 4. DREPTULUI LA APĂRARE CA PRINCIPIU GENERAL DE DREPT PROCESUAL PENAL
 5. 1. Instrumente juridice internaţionale privind dreptul la apărare al persoanei
 6. 2. Reflectarea în legislaţia internă a dreptului la apărare
 7. Capitolul II
 8. ASPECTELE ASIGURĂRII DREPTULUI LA APĂRARE
 9. 1. Posibilitatea părţilor de a – şi apăra singure drepturile procesual penale
 10. 2. Obligaţia organelor judiciare, din oficiu de a evidenţia toate aspectele care sunt în favoarea părţii
 11. 3. Părţile şi dreptul la asistenţă juridică
 12. Capitolul III.
 13. CARACTERISTICA DREPTULUI LA APĂRARE
 14. 1. Dreptul la apărare – garantat în tot cursul procedurii;
 15. 2. Dreptul la apărare – garantat tuturor părţilor;
 16. 3. Dreptul la apărare – realizat prin multiple modalităţi;
 17. 4. Asistenţa judiciară – cea mai importantă modalitate de realizare a dreptului la apărare;
 18. ÎNCHEIERE
 19. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

Capitolul I.

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURAREA DREPTULUI LA APĂRARE CA PRINCIPIU GENERAL DE DREPT PROCESUAL PENAL

Încă din timpurile vechi, s-a născut convingerea că indivizii au anumite drepturi ce decurg din însăşi natura umană. Sofiştii au fost primii gânditori care au avansat teza că „omul este stăpânul destinului său". Platon şi Aristotel au dezvoltat ideea, postulând că „din punct de vedere natural oamenii sunt egali şi numai prin lege devine cineva liber sau sclav".

În secolele XVII - XVIII, raţionaliştii vor pune bazele ştiinţifice ale doctrinei drepturilor individuale ale omului, substituind revelaţia cu raţiunea, din această şcoală dezvoltându-se ulterior teoria contractului social. Şcoala istorică contestă teoria drepturilor naturale imanente şi recunoaşte importanţa libertăţilor individuale, precum şi necesitatea justiţiei sociale în forma organizată a societăţii.

În sistemul acuzatorial şi în special la greci şi la romani, apărarea era exercitată de profesionişti.

La romani, la început, asistenţa în justiţie o îndeplineau patronii pentru clienţii lor, apoi oratores, care pledau în favoarea litiganţilor; acestora li s-au asociat ulterior jurisconsulţii, ce lămureau litigiul în fapt şi în drept, pe baza legilor şi principiilor de drept; în timp, cele două funcţii au fost contopite într-o singură persoană, avocatul îmbinând arta oratoriei cu ştiinţa dreptului. Astfel, din oficiul aristocratic şi gratuit, avocatura dobândeşte caracteristica esenţială a unei profesiuni, în timpul Republicii, la romani şi la greci, avocaţii s-au ridicat la cele mai înalte demnităţi, bucurându-se de mare prestigiu. În perioada imperiului, avocatura a fost organizată în ordine, organizaţii profesionale denumite consorţii sau corporaţii, în care erau înscrişi avocaţii, în sistemul inchizitorial - căruia îi erau specifice probele legale, judecătorul având rol predominant, procedura era scrisă, funcţiile procesuale nefiind separate, existând concepţia că inculpatul este obiectul şi nu subiectul procedurii - funcţia de apărare era lipsită de orice garanţie, judecătorul fiind şi apărător.

În sistemul acuzatorial modern (procedural mixt), apărarea şi avocatul dobândesc o dezvoltare accentuată.[1, p.122]

În realizarea justiţiei penale, respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale indivizilor are o conotaţie privată şi o alta publică. Astfel, dacă societatea, prin forma sa organizată, statul, are dreptul şi interesul ca cel ce a săvârşit o faptă penală să lie pedepsit, potrivit culpei şi periculozităţii sale, inculpatul are Interesul şi dreptul să-şi dovedească nevinovăţia sau gradul de vinovăţie, astfel încât să nu primească o sancţiune mai aspră decât i se cuvine. Societatea este interesată să nu fie pedepsiţi nevinovaţii, pentru a asigura liniştea publică şi ordinea de drept, să poată realiza dreptatea, să poată asigura ordinea în justiţie, cu garantarea drepturilor şi libertăţilor indivizilor. Acestea sunt motivele pentru care este necesar un sistem eficient de garanţii, mai ales că acuzatorul public, prin calitatea de subiect procesual oficial, pregătirea sa tehnică şi mijloacele pe care le are la îndemână, se află într-o evidentă si netă superioritate ţaţă de inculpat [2, p.].

Prin recunoaşterea şi garantarea exercitării efective a dreptului la apărare al inculpatului, prin asistarea sa de către un avocat cu pregătirea adecvată acuzatorului, se armonizează cele două interese publice (acuzarea şi apărarea). Raţiunea şi esenţa apărării o constituie salvgardarea acestor interese ale societăţii şi individului, pentru o cât mai bună realizare a justiţiei penale şi a apărării sociale.

Apărarea, ca noţiune, presupune activitatea desfăşurată de o persoană în vederea valorificării intereselor sale legale care i-au fost lezate şi de a combate acuzaţiile ce i se aduc.

Dreptul la apărare constă în facultăţile sau posibilităţile recunoscute prin lege persoanelor, de a-şi valorifica interesele legitime încălcate şi de a se apăra împotriva unor învinuiri drepte sau nedrepte.

Ca principiu de drept, dreptul la apărare se interferează cu principiile legalităţii, al libertăţii persoanei, al echităţii, al justiţiei şi responsabilităţii etc.

Sub aspectul naturii juridice, într-o opinie se apreciază că apărătorul ar fi un „alter ego al inculpatului", „urechea şi gura juridică a inculpatului", „eul formal al inculpatului".

Potrivit altor autori, apărătorul ar fi reprezentantul inculpatului, în sensul că ar interveni în procesul penal în numele şi în interesul acestuia, ori el, în realitate, dezvoltă o activitate autonomă în nume propriu, asistându-l pe inculpat; alţii l-au asimilat substitutului procesual, întrucât ar interveni în procesul penal în baza unei facultăţi conferite direct de lege, lucrând în nume propriu şi având un drept procesual propriu, dar.pentru interesul altuia.

Preview document

Asigurarea - Pagina 1
Asigurarea - Pagina 2
Asigurarea - Pagina 3
Asigurarea - Pagina 4
Asigurarea - Pagina 5
Asigurarea - Pagina 6
Asigurarea - Pagina 7
Asigurarea - Pagina 8
Asigurarea - Pagina 9
Asigurarea - Pagina 10
Asigurarea - Pagina 11
Asigurarea - Pagina 12
Asigurarea - Pagina 13
Asigurarea - Pagina 14
Asigurarea - Pagina 15
Asigurarea - Pagina 16
Asigurarea - Pagina 17
Asigurarea - Pagina 18
Asigurarea - Pagina 19
Asigurarea - Pagina 20
Asigurarea - Pagina 21
Asigurarea - Pagina 22
Asigurarea - Pagina 23
Asigurarea - Pagina 24
Asigurarea - Pagina 25
Asigurarea - Pagina 26
Asigurarea - Pagina 27
Asigurarea - Pagina 28
Asigurarea - Pagina 29
Asigurarea - Pagina 30
Asigurarea - Pagina 31
Asigurarea - Pagina 32
Asigurarea - Pagina 33
Asigurarea - Pagina 34
Asigurarea - Pagina 35
Asigurarea - Pagina 36
Asigurarea - Pagina 37
Asigurarea - Pagina 38
Asigurarea - Pagina 39
Asigurarea - Pagina 40
Asigurarea - Pagina 41
Asigurarea - Pagina 42
Asigurarea - Pagina 43
Asigurarea - Pagina 44
Asigurarea - Pagina 45
Asigurarea - Pagina 46
Asigurarea - Pagina 47
Asigurarea - Pagina 48
Asigurarea - Pagina 49
Asigurarea - Pagina 50
Asigurarea - Pagina 51
Asigurarea - Pagina 52
Asigurarea - Pagina 53
Asigurarea - Pagina 54
Asigurarea - Pagina 55
Asigurarea - Pagina 56
Asigurarea - Pagina 57
Asigurarea - Pagina 58
Asigurarea - Pagina 59
Asigurarea - Pagina 60
Asigurarea - Pagina 61
Asigurarea - Pagina 62
Asigurarea - Pagina 63
Asigurarea - Pagina 64
Asigurarea - Pagina 65
Asigurarea - Pagina 66
Asigurarea - Pagina 67
Asigurarea - Pagina 68
Asigurarea - Pagina 69
Asigurarea - Pagina 70
Asigurarea - Pagina 71
Asigurarea - Pagina 72
Asigurarea - Pagina 73
Asigurarea - Pagina 74
Asigurarea - Pagina 75
Asigurarea - Pagina 76
Asigurarea - Pagina 77
Asigurarea - Pagina 78
Asigurarea - Pagina 79
Asigurarea - Pagina 80
Asigurarea - Pagina 81
Asigurarea - Pagina 82
Asigurarea - Pagina 83
Asigurarea - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea.DOC

Alții au mai descărcat și

Acțiunea Penală și Acțiunea Civilă în Procesul Penal

Actiunea în justitie Orice încalcare a normei juridice prin comiterea unui fapt ilicit produce un conflict de drepturi, iar rezolvarea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Executării Obligațiilor

INTRODUCERE În orce sistem de drept o persoană care contractează o obligaţie răspunde de îndeplinirea acesteia cu propriul său patrimoniu. Pentru...

Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului

1.1. Cererea şi oferta pe piaţa asigurărilor După cum se ştie, piaţa ocupă locul central în mecanismul de funcţionare al unei economii moderne...

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Capitolul I: Stadiul cercetării 1.1 Introducere Am ales această temă deoarece piaţa asigurărilor este într-o continuă dezvoltare, mai ales în...

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto - dosar de daună

INTRODUCERE Asigurarea de raspundere civila auto constituie un subiect de interes general datorita faptului ca este obligatorie. Proiectul isi...

Contract de asigurare

Argument Orice persoană este predispusă unor pericole care îi pot schimba cursul vieții. Acest lucru trebuie să ne determine să prevenim aceste...

Efectele Contractului de Asigurare

1 Contractul de asigurare. 1.1Caracteristicile contractului de asigurare Definitie :Contractul de asigurare este actul juridic prin care o...

Asigurarea creditelor de export

1. Introducere În literatura de specialitate, noţiunea de asigurare este destul de bine precizată, dar o definiţie a asigurării unanim acceptată...

Asigurarea Eurocasco pentru Autovehicule de la Astra Asigurări

I. Introducere "New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor...fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar...

Ai nevoie de altceva?