Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4041
Mărime: 17.37KB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudoran, Gregoriana

Extras din referat

1. Introducere

Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi sau în cea de afaceri. Prin urmare, există riscuri comerciale şi riscuri personale.

Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligă să platească o primă asiguratorului, iar acesta ia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment, obligandu-se ca la producerea lui să plăteasca asiguratorului sau unei terţe persoane (beneficiar) o indemnizaţie (despăgubire sau sumă asigurată) in limitele convenite.

Contractul de asigurare este reglementat, pe de o parte, de normele generale cuprinse în acte normative (legi şi decrete) aplicabile oricărui contract de asigurare, iar pe de altă parte, de normele speciale corespunzătoare fiecarei ramuri de asigurare (de bunuri, de persoane şi de răspundere civilă). În cadrul fiecarei ramuri se intâlnesc şi fac parte integrantă din contractul de asigurare încheiat norme speciale prin care sunt stabilite condiţiile de asigurare pentru fiecare categorie de contract.

În România activitatea de asigurare este definita prin art. 2 al Legii nr. 32/2000, ca fiind „activitatea exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată”.

Contractul de asigurare este un act încheiat între asigurat si asigurator care reglementeaza relatiile lor reciproce în functie de tipul asigurarii.

Răspunderea civilă este o formă a răspunderii juridice care constă într-un raport de obligaţii în temeiul cărora o persoană este îndatorată să repare prejudiciul cauzat altei persoane prin fapta sa, ori, în cazurile prevăzute de lege, prejudiciul pentru care este răspunzătoare. La baza răspunderii civile stau două principii fundamentale: principiul reparării integrale a prejudiciului, prin care se înţelege înlăturarea tuturor consecinţelor dăunatoare ale unui fapt ilicit, în scopul repunerii victimei în situaţia anterioară („restitutio in integrum”) şi principiul reparării în natură a prejudiciului, adică repararea prin mijloace naturale, adecvate, cum sunt restituirea bunului, înlocuirea lui cu unul similar, repararea tehnică a bunului, etc.

Răspunderea civilă îmbracă două forme: răspunderea civilă contractuală şi răspunderea civila delictuală. Codul Civil Român supune cele două forme ale răspunderii civile unor regimuri juridice sensibil deosebite. Răspunderea civilă contractuală este îndatorirea debitorului unei obligaţii născută dintr-un contract de a repara prejudiciul cauzat creditorului său prin faptul neexecutării prestaţiei datorate. Răspunderea civilă delictuală este obligaţia unei persoane de-a repara prejudiciul cauzat altuia printr-o faptă ilicită extracontractuală.

Deci, asigurările de răspundere civilă au ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terţe persoane, în condiţiile în care asiguratul este răspunzator din punct de vedere legal.

Răspunderea civila legală reprezintă temeiul în baza căreia o persoană poate acţiona în judecată o altă persoană sau organizaţie, care se presupune a fi vinovată de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislaţiei în vigoare. Răspunderea civilă legală presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite;

b) dovada existentei unui prejudiciu;

c) existenţa unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului şi prejudiciul adus terţei persoane;

d) constatarea culpei asiguratului care a savârşit fapta ilicită.

Preview document

Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 1
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 2
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 3
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 4
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 5
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 6
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 7
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 8
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 9
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 10
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 11
Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea de Raspundere Civila pentru Malpraxis in Domeniulo Sanatatii.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Profesia de Mediator

Introducere Tema referatului este profesia de mediator. Inainte ca sa putem trata acest subiect trebuie sa definim cateva concept de baza, iar...

Impozite și Taxe în Europa

CAPITOLUL I. FISCALITATEA Secţiunea 1. Noţiuni introductive Procesul de globalizare nu ar fi fost posibil fără internaţionalizarea relaţiilor...

RCA - despăgubirile în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

I. Noţiuni introductive Asigurările s-au născut din nevoia imperiosă de protecţie a omului si a avutului său agonisit cu trudă împotriva forţelor...

Asigurările facultative

ASIGURARILE FACULTATIVE Asigurările facultative pot fi de bunuri, de răspundere civilă şi de persoane. Pentru bunuri şi răspundere civilă nu se...

Răspunderea pentru Fapta altei Persoane

I. NOTIUNEA GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA În stiinta si practica dreptului, un domeniu central îl reprezinta materia raspunderii juridice....

Contractul de asigurări - dreptul asigurărilor

I. Scurt istoric – Asigurarile in Romania Dorinta omului de a proteja familia si patrimoniul s-a materializat, ca urmare a organizarii stiintifice...

Te-ar putea interesa și

Asigurările de răspundere civilă profesională

Capitolul 1. Asigurarile de raspundere civila profesionala – clarificari teoretice Asigurarile de raspundere civila profesionala se adreseaza...

Portofoliu de practică în Asigurări - studiu INTEGRA Broker

1. Prezentarea societății de intermediere în asigurări În acest capitol este prezentată societatea brokerului și a companiei de brokeraj sub...

Malpraxisul în Medicină

1. Ce înţelegem prin malpraxis? Din punct de vedere juridic, malpraxisul reprezintă încălcarea de către medic (de către personalul medical, în...

Asigurarea clădirilor

I. INTRODUCERE Am ales ca produs de asigurare : ASIGURAEA CLADIRILOR APARTINAND PERSOANELOR FIZICE Si ca societati care practica acest produs de...

Analiza de marketing a firmei SC Omniasig Asigurari de Viata SA

Cap 1. descrierea activitatii :date de identificare,forma de organizare,organigrama,scurt istoric Omniasig Asigurari de viata este o societate de...

Asigurarea de Malpraxis

Asigurarea de malpraxis Conform legislatiei in vigoare: - personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, neglijenta...

Asigurările de Răspundere Civilă și Profesinală la Asirom

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA, ÎN BAZA LEGII, A PERSOANELOR FIZICE, FATA DE TERTI Cine poate încheia asigurarea? Orice persoana fizica româna...

Bazele științei nursing

Competențe: 1. Descrie evoluția nursing-ului de-a lungul istoriei. 2. Explică dezvoltarea nursing-ului în țara noastră. 3. Analiza principalelor...

Ai nevoie de altceva?