Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5974
Mărime: 36.53KB (arhivat)
Publicat de: Pamfil Codreanu
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vedes Iuliana

Cuprins

  1. Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene 3
  2. 1.1.Comisarul Drepturilor Omului 5
  3. 1.2.Comisia Europeanǎ a Drepturilor Omului 6
  4. 1.3.Curtea Europeană a Drepturilor Omului 8
  5. Capitolul 2.Convenţia Europeană a drepturilor omului 13
  6. 2.1.Speţe 15
  7. Concluzii 18
  8. Bibliografie 18

Extras din referat

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene

Uniunea Europeanǎ este o structurǎ organizaţionalǎ cu caracter interguvernamental.Deşi personalitatea sa juridicǎ internaţionalǎ şi calitatea de organizaţie internaţionalǎ sunt,incǎ,subiect de controversǎ in literatura de specialitate,credem cǎ Uniunea Europeanǎ poate fi calificatǎ ca fiind o organizaţie internaţionalǎ interguvernamentalǎ ,având propria sa capacitate juridicǎ internaţionalǎ,chiar dacǎ prezintǎ anumite particularitǎţi,rezultat al faptului cǎ este vorba de o construcţie evolutivǎ,al cǎrei desen instituţional este incǎ in curs.

Uniunea Europeanǎ se compune din trei piloni,unul instituţional si doi de cooperare interguvernamentalǎ,cu precizarea cǎ frontiera dintre ele nu este rigidǎ.Pilonul instituţional este constituit din trei organizaţii internaţionale propriu-zise:Comunitatea Europeanǎ(fosta Comunitate Economicǎ Europeanǎ,inainte de intrarea in vigoare a Tratatului asupra Uniunii Europene),Comunitatea Europeanǎ a Cǎrbunelui şi Otelului şi Comunitatea Europeanǎ a Energiei Atomice.

Iniţial,Comunitǎţile Europene nu aveau competenţǎ decât(aproape)exclusiv in domeniul economic,deci nu şi in material drepturilor omului.Treptat,prin lǎrgirea domeniului de acţiune şi prin sporirea competenţelor decizionale,Uniunea Europeanǎ nu a mai putut sǎ se dezintereseze de problema drepturilor omului,aceasta devenind in prezent,prin evoluţia conjugatǎ a dreptului comunitar convenţional,derivate şi jurisprudenţial,un element central.

Astfel,Actul Unic European prevede,in preambul,cǎ statele membre sunt decise sǎ promoveze impreunǎ democraţia ,bazându-se pe drepturile fundamentale ,recunoscute in constituţiile şi legile statelor membre,in Convenţia pentru apǎrarea drepturilor omului şi a libertǎţilor fundamentale şi in Carta socialǎ europeanǎ,in special libertatea,egalitatea şi justiţia socialǎ.

Tratatul asupra Uniunii Europene confirmǎ,in preambul,ataşamentul statelor membre la principiile libertǎţii,democraţiei şi respectǎrii drepturilor omului şi a libertǎţilor fundamentale,precum şi a statului de drept.In art.F par.(2),aflat in titlul I-“Dispoziţii comune”,se prevede cǎ Uniunea Europeanǎ respectǎ drepturile omului şi a libertǎţilor fundamentale,semnatǎ la Roma la 4 noiembrie 1950,şi aşa cum rezultǎ din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre,toate acestea fiind considerate principii generale ale dreptului comunitar.

Cu caracter general,Uniunea Europeanǎ are o activitate mai redusǎ in consacrarea(cel puţin prin tratate internaţionale)a drepturilor omului şi mult mai bogatǎ in apǎrarea acestora(in special prin activitatea Curţii de Justiţie a Comunitǎţilor Europene).

Consiliul Europei este principala organizaţie internaţionalǎ interguvernamentalǎ la nivel European care are,ca atribuţie principalǎ,consacrarea şi apǎrarea drepturilor omului.

1.1Organe specializate in materia drepturilor omului

In cadrul Consiliului Europei,existǎ douǎ tipuri de organe specializate in material drepturilor omului.Primul tip este reprezentat de un organ subsidiar al Consiliului Europei,creat,in temeiul puterilor conferite de Statutul Consiliului Europei,de Comitetul Miniştrilor,şi anume Comisarul Drepturilor Omului.

Al doilea tip de organe sunt organele convenţionale,create prin tratate internaţionale distincte.Distingem:organele create de Convenţia europeanǎ a drepturilor omului,organele create de Carta socialǎ europeanǎ,Protocoalele la aceasta şi Carta socialǎ europeanǎ revizuitǎ;organele create de alte tratate adoptate in cadrul Consiliului Europei.

Convenţia europeanǎ a drepturilor omului a creat iniţial douǎ organe,Comisia Europeanǎ a drepturilor omului şi Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului.In prezent,dupǎ reforma operatǎ prin Protocolul nr 11 din Convenţie,singurul organ specializat rǎmas este Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului.

Carta socialǎ europeanǎ,Protocoalele sale şi Carta socialǎ europeanǎ revizuitǎ au creat,ca organe specifice,Comitetul de Experţi Independenţi(iniţial,Comitetul de Experţi)şi Comitetul Guvernamental(iniţial,Subcomitetul Comitetului Social Guvernamental).

Preview document

Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 1
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 2
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 3
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 4
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 5
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 6
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 7
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 8
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 9
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 10
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 11
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 12
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 13
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 14
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 15
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 16
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 17
Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea Protectiei Juridice a Drepturilor Omului la Nivelul Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Carta drepturilor fundamentale UE

Primele preocupari în domeniul protectiei drepturilor omului au început sa apara cu multe secole în urma. Daca istoria conceptiilor articulate...

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală

Secţiunea 1. GENERALITĂŢI Prin proprietatea intelectuală se înţelege posesiunea drepturilor asupra creaţiilor umane în domeniile tehnicii,...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Carta Organizației Națiunilor Unite

Crearea O.N.U. a fost unul din rezultatele importante ale celui de-al doilea razboi mondial. Înca din timpul razboiului, s-a pus problema crearii...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dimensiunea Europeană a Drepturilor Omului

I. Noţiuni generale privind drepturile omului La momentul actual, respectarea drepturilor omului reprezintă unul dintre standardele politice...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament

1. Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze legislaţia europeană în privinţa egalităţii de şanse şi tratament. Vom...

Dreptul la Liberă Circulație

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al...

Elemente Fundamentale de Drept

ELEMENTE FUNDAMENTALE DE DREPT 1. Definitia dreptului – dreptul reprezinta un ansamblu de norme stabilite sau recunoscute de stat in scopul...

Uniunea Europeană și drepturile omului

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane,...

Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene

Introducere Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este tratatul în domeniul drepturilor omului cu cea mai largă ratificare din istorie....

Ai nevoie de altceva?