Asigurarea Protectiei Juridice a Drepturilor Omului la Nivelul Uniunii Europene

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarea Protectiei Juridice a Drepturilor Omului la Nivelul Uniunii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vedes Iuliana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene 3
1.1.Comisarul Drepturilor Omului 5
1.2.Comisia Europeanǎ a Drepturilor Omului 6
1.3.Curtea Europeană a Drepturilor Omului 8
Capitolul 2.Convenţia Europeană a drepturilor omului 13
2.1.Speţe 15
Concluzii 18
Bibliografie 18

Extras din document

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene

Uniunea Europeanǎ este o structurǎ organizaţionalǎ cu caracter interguvernamental.Deşi personalitatea sa juridicǎ internaţionalǎ şi calitatea de organizaţie internaţionalǎ sunt,incǎ,subiect de controversǎ in literatura de specialitate,credem cǎ Uniunea Europeanǎ poate fi calificatǎ ca fiind o organizaţie internaţionalǎ interguvernamentalǎ ,având propria sa capacitate juridicǎ internaţionalǎ,chiar dacǎ prezintǎ anumite particularitǎţi,rezultat al faptului cǎ este vorba de o construcţie evolutivǎ,al cǎrei desen instituţional este incǎ in curs.

Uniunea Europeanǎ se compune din trei piloni,unul instituţional si doi de cooperare interguvernamentalǎ,cu precizarea cǎ frontiera dintre ele nu este rigidǎ.Pilonul instituţional este constituit din trei organizaţii internaţionale propriu-zise:Comunitatea Europeanǎ(fosta Comunitate Economicǎ Europeanǎ,inainte de intrarea in vigoare a Tratatului asupra Uniunii Europene),Comunitatea Europeanǎ a Cǎrbunelui şi Otelului şi Comunitatea Europeanǎ a Energiei Atomice.

Iniţial,Comunitǎţile Europene nu aveau competenţǎ decât(aproape)exclusiv in domeniul economic,deci nu şi in material drepturilor omului.Treptat,prin lǎrgirea domeniului de acţiune şi prin sporirea competenţelor decizionale,Uniunea Europeanǎ nu a mai putut sǎ se dezintereseze de problema drepturilor omului,aceasta devenind in prezent,prin evoluţia conjugatǎ a dreptului comunitar convenţional,derivate şi jurisprudenţial,un element central.

Astfel,Actul Unic European prevede,in preambul,cǎ statele membre sunt decise sǎ promoveze impreunǎ democraţia ,bazându-se pe drepturile fundamentale ,recunoscute in constituţiile şi legile statelor membre,in Convenţia pentru apǎrarea drepturilor omului şi a libertǎţilor fundamentale şi in Carta socialǎ europeanǎ,in special libertatea,egalitatea şi justiţia socialǎ.

Tratatul asupra Uniunii Europene confirmǎ,in preambul,ataşamentul statelor membre la principiile libertǎţii,democraţiei şi respectǎrii drepturilor omului şi a libertǎţilor fundamentale,precum şi a statului de drept.In art.F par.(2),aflat in titlul I-“Dispoziţii comune”,se prevede cǎ Uniunea Europeanǎ respectǎ drepturile omului şi a libertǎţilor fundamentale,semnatǎ la Roma la 4 noiembrie 1950,şi aşa cum rezultǎ din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre,toate acestea fiind considerate principii generale ale dreptului comunitar.

Cu caracter general,Uniunea Europeanǎ are o activitate mai redusǎ in consacrarea(cel puţin prin tratate internaţionale)a drepturilor omului şi mult mai bogatǎ in apǎrarea acestora(in special prin activitatea Curţii de Justiţie a Comunitǎţilor Europene).

Consiliul Europei este principala organizaţie internaţionalǎ interguvernamentalǎ la nivel European care are,ca atribuţie principalǎ,consacrarea şi apǎrarea drepturilor omului.

1.1Organe specializate in materia drepturilor omului

In cadrul Consiliului Europei,existǎ douǎ tipuri de organe specializate in material drepturilor omului.Primul tip este reprezentat de un organ subsidiar al Consiliului Europei,creat,in temeiul puterilor conferite de Statutul Consiliului Europei,de Comitetul Miniştrilor,şi anume Comisarul Drepturilor Omului.

Al doilea tip de organe sunt organele convenţionale,create prin tratate internaţionale distincte.Distingem:organele create de Convenţia europeanǎ a drepturilor omului,organele create de Carta socialǎ europeanǎ,Protocoalele la aceasta şi Carta socialǎ europeanǎ revizuitǎ;organele create de alte tratate adoptate in cadrul Consiliului Europei.

Convenţia europeanǎ a drepturilor omului a creat iniţial douǎ organe,Comisia Europeanǎ a drepturilor omului şi Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului.In prezent,dupǎ reforma operatǎ prin Protocolul nr 11 din Convenţie,singurul organ specializat rǎmas este Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului.

Carta socialǎ europeanǎ,Protocoalele sale şi Carta socialǎ europeanǎ revizuitǎ au creat,ca organe specifice,Comitetul de Experţi Independenţi(iniţial,Comitetul de Experţi)şi Comitetul Guvernamental(iniţial,Subcomitetul Comitetului Social Guvernamental).

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Protectiei Juridice a Drepturilor Omului la Nivelul Uniunii Europene.doc