Asigurarile Facultative

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3490
Mărime: 38.37KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

1. Asigurarea de bunuri

1.1. Asigurarea de transport terestru

1.2. Asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru avarii şi furt

1.3. Asigurarea clădirilor, construcţiilor, echipamentelor, precum şi a altor bunuri

1.4. Asigurarea maritimă

1.5. Asigurări financiare

2. Asigurarea de răspundere civilă

3. Asigurarea de viaţă

3.1. Noţiune

3.2. Reguli special în material asigurărilor de persoane

3.3. Principalele forme de asigurări de viaţă

4. Asigurări de persoane - altele decât cele de viaţă

5. Bibliografie

Extras din document

ASIGURARILE FACULTATIVE

Asigurările facultative pot fi de bunuri, de răspundere civilă şi de persoane. Pentru bunuri şi răspundere civilă nu se pot încheia contracte având acelaşi obiect, decât pentru partea sau riscurile neacoperite prin asigurare. Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări de răspundere civilă sau pentru acelaşi bun. Raţiunea acestei reguli este că indemnizaţia de asigurare nu poate depăşi cuantumul pagubei.

1. Asigurarea de bunuri

1.1. Asigurarea de transport terestru

Sunt încheiate în practică două mari tipuri de contracte de asigurare de transport: asigurarea bunurilor pentru pagube cauzate în timpul transportului terestru intern (cargo) şi asigurarea autovehiculelor (casco).

Asigurarea bunurilor pentru pagube cauzate în timpul transportului

Părţile contractului pot fi persoane fizice sau juridice pe de-o parte şi societăţi de asigurare care au în portofoliu acest tip de asigurare.

Obiectul asigurării îl reprezintă bunuri aflate în parcurs de transport pe teritoriul ţării, precizate prin Condiţiile de asigurare ale acestui tip de asigurare.

De regulă, nu sunt asigurate în transportul terestru: bunurile inflamabile, explozibile sau uşor comestibile, lichide acide, bani, hârtii de valoare, registre, manuscrise, obiecte de valoare (aur, argint etc.)

Astfel, asigurarea bunurilor se poate încheia în următoarele condiţii:

a) toate riscurile, cu excepţia celor rezultate sau provocate de atitudinea asiguratului, pierderea uzuală în greutate sau uzura normală, asamblare, război, grevă, viciul bunului

b) fără avarie particulară, care acoperă riscurile de pierdere şi avarie cauzate de incendiu, explozii şi orice accident cu excepţiile menţionate anterior

Poliţa de asigurare se poate încheia în una din formele:

a) poliţă de transport care presupune asigurarea pe o rută definită şi pentru sume stabilite pentru fiecare transport;

b) poliţă generală sau poliţă abonament ce presupune asigurarea pe orice rută şi pentru toate transporturile efectuate într-o perioadă de timp.

Constatarea şi evaluarea pagubelor are loc în urma sesizării organelor de poliţie cu participarea inspectoratului de daune al societăţii. Cererea de despăgubire trebuie să conţină: poliţa în original, dovada de plată a primei, documentul de transport, factura mărfurilor, documente care să ateste producerea daunei, actele de constatare ale poliţiei. Dacă bunul asigurat şi furat a fost găsit după plată, asiguratul va restitui indemnizaţia.

1.2. Asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru avarii şi furt

Obiectul asigurării îl formează autovehiculele înmatriculate în România şi faţă de care asiguratul are un interes. Pentru acestea, asiguratorul emite poliţe de asigurare, în baza cărora se angajează să suporte riscul. Poliţele de asigurare sunt denumite standard şi toate riscurile.

În funcţie de tipul poliţei, riscurile sunt la poliţele "standard": incendiu, trăsnet, explozie (riscuri generale), ciocniri, loviri sau răsturnări (riscuri specifice) iar la poliţele "toate riscurile" sunt suportate: furtul autovehiculului sau al unor părţi componente, la care se adaugă riscurile prevăzute la poliţa "standard".

La ambele tipuri de poliţe se acordă despăgubiri şi pentru cheltuielile legate de transportul la atelierul de reparaţii şi pagubele datorate măsurilor luate în timpul producerii evenimentului.

Asiguratorul nu acordă despăgubiri în următoarele cazuri:

- accidentul a fost produs cu intenţie sau în timpul conducerii autovehicolului sub influenţa alcoolului;

- pentru pagube produse prin întrebuinţare, uzură normală;

- pentru pagube datorate temperaturii motorului, a lipsei ungerii sau îngheţării apei;

- pentru cheltuielile făcute pentru îmbunătăţirea stării autovehicolului;

- pentru pagube produse de război, revoluţie, greve, confiscare, explozie atomică etc

Pentru riscul de furt nu se acordă despăgubiri: dacă poliţia nu confirmă furtul, dacă la comiterea acestuia au luat parte membri ai familiei asiguratului, dacă paguba s-a mărit prin neluarea măsurilor necesare de către asigurat. Asiguratorul nu acordă despăgubiri nici atunci când cererea de despăgubire este frauduloasă şi în legătură cu dauna a fost declanşată o anchetă penală.

Autovehiculele se asigură la valoarea reală a acestora la data încheierii sau reînnoirii asigurării. Valoarea reală este cea a autoturismului nou din care se scade uzura stabilită în raport de vechime. Poliţa de asigurare se poate încheia prin aplicarea unei franşize (stabilită contractual), ce reprezintă partea din daună suportată de asigurat.

Prima de asigurare se achită integral sau în rate la datele scadente, conform regulilor generale.

Constatarea şi evaluarea pagubelor se face de asigurator împreună cu asiguratul, iar în afara ţării de împuterniciţii asiguratorului. În caz de producere a riscului asigurat, asiguraţii au obligaţia de a aviza în scris asiguratorul, într-un termen stabilit în condiţiile generale de asigurare.

Dosarul de daune auto va conţine: înştiinţarea asiguratorului în termenul prevăzut, certificatul de înmatriculare, procesul verbal al poliţiei, al inspectorului de daune, poliţa de asigurare, fotografii concludente, actele de reparaţie, referatul de plată privind dauna auto.

Preview document

Asigurarile Facultative - Pagina 1
Asigurarile Facultative - Pagina 2
Asigurarile Facultative - Pagina 3
Asigurarile Facultative - Pagina 4
Asigurarile Facultative - Pagina 5
Asigurarile Facultative - Pagina 6
Asigurarile Facultative - Pagina 7
Asigurarile Facultative - Pagina 8
Asigurarile Facultative - Pagina 9
Asigurarile Facultative - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Asigurarile Facultative.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Mediul de Afaceri sub Influența Paradisurilor Fiscale

1. Introducere Creşterea mobilităţii capitalului a determinat diminuarea cotelor de impozitare în cazul acestuia, fapt care a necesitat majorarea...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Natura Juridica si Caracterele Arbitrajului Comercial International

1.Natura juridica a arbitrajului comercial international Orientari in doctrina Natura juridica a arbitrajului comercial international nu a primit...

Asigurarea Creditului - Formele Moderne de Asigurare a Creditului

Inceputurile asigurarilor in Romania.Istoric Istoria asigurarilor in Romania, a inceput sa fie scrisa in Transilvania inca din secolul al XIV-lea....

Asigurarea de Raspundere Civila pentru Malpraxis in Domeniulo Sanatatii

1. Introducere Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu...

RCA - Despagubirile in Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto

I. Noţiuni introductive Asigurările s-au născut din nevoia imperiosă de protecţie a omului si a avutului său agonisit cu trudă împotriva forţelor...

Răspunderea pentru Fapta altei Persoane

I. NOTIUNEA GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA În stiinta si practica dreptului, un domeniu central îl reprezinta materia raspunderii juridice....

Te-ar putea interesa și

Particularitati ale Asigurarilor Facultative

NECESITATEA, TRĂSĂTURILE, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ASIGURĂRILOR ÎN VIAŢA ECONOMICO-SOCIALĂ NECESITATEA ASIGURĂRILOR Producţia de bunuri materiale...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Contractul de Asigurare

Asigurarea compenseaza financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Fondurile pentru compensarea financiara a asiguratului sunt create de...

Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră

1.Primele inceputuri si evolutia asigurarilor si a reasigurarilor Inceputurile asigurarilor isi au originea in cele mai vechi timpuri;ele se pierd...

Sectorul Asigurarilor in Economia de Piata

CAPITOLUL 1 NECESITATEA, CONTINUTUL, EVOLUTIA SI ROLUL ASIGURARILOR ÎN ECONOMIA DE PIATA 1.1 Necesitatea si rolul asigurarilor Asigurarile au...

Studiu de Caz privind Asigurarea de Bunuri în Cazul unei Firme de Profil

1. GENERALITĂŢI PRIVIND ASIGURĂRILE DE BUNURI 1.1. EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR DE BUNURI IN ROMÂNIA În România importanţa asigurărilor de bunuri este...

Asigurărilor Facultative Medicale

INTRODUCERE Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi...

Asigurări facultative de locuințe

1. Asigurări facultative privind locuințele persoanelor fizice 1.1. Caracterizare generală Winston Churchill, afirmă printr-un citat celebru...

Ai nevoie de altceva?