Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3592
Mărime: 40.97KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Cojocariu
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Craevscaea.C
Ministerul Educației al Republicii Moldova Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Facultatea de Drept și Știinte Sociale Disciplina dreptul internațional privat

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I Particularităţile raportului juridic cu element de extraneitate 4
 3. 1.1Noţiunea raportului juridic cu element de extraneitate 4
 4. 1.2 Elementul de Extraneiate 5
 5. 1.3 Caracterele Raportului Juridic cu Element de Extraneitate 6
 6. Capitolul II Domeniul dreptului internaţional privat 6
 7. 2.1 Conflictul de Legi 7
 8. 2.2 Conflictul de Jurisdicţii 8
 9. 2.3 Condiţia Juridică a Străinului 8
 10. 2.4 Cetăţenia 9
 11. Concluzii 11
 12. Bibliografie 12

Extras din referat

Introducere

Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de procedură civilă şi alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate. Astfel, pentru exprimarea obiectului dreptului internaţional privat, precum şi pentru evitarea unei enumerări a acestor raporturi, în literatura de specialitate se consideră că dreptul internaţional privat are ca obiect raporturile civile, în sensul larg al cuvântului.

Elementul de extraneitate sau elementul străin, constituie principalul factor de distingere a raporturilor juridice de drept internaţional privat faţă de alte raporturi juridice. Elementul de extraneitate este acea parte componentă a raportului juridic, care se află în străinătate sau sub incidenţa unei legi străine.

În cadrul acestui referat am încercat să determin și să expun care sunt raporturile de drept inernational privat si ce scop au in sistemul dreptului international privat. Am definit elementul de extranietate sau astfel zis elementul strain.

În prim capitol am adus la cunostinta care sunt particularitatile raportului juridic cu element de etranietate.

Iar în cel de al doilea capitol am caracterizat dreptul international privat.

În final am facut o generalizare a acestui referat prin concluzii după analiza a multor surse legislative și bibliografice.

Capitolul I Particularităţile raportului juridic cu element de extraneitate

1.1 Noţiunea raportului juridic cu element de extraneitate

Raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de procedură civilă şi alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate. Astfel, pentru exprimarea obiectului dreptului internaţional privat, precum şi pentru evitarea unei enumerări a acestor raporturi, în literatura de specialitate se consideră că dreptul internaţional privat are ca obiect raporturile civile, în sensul larg al cuvântului.

Materia specifică dreptului internaţional privat îl constituie conflictul de legi în situaţia când se pune problema determinării domeniului de aplicare a legii proprii şi a legilor străine, cu care raportul juridic respectiv prezintă legătură prin elementul de extraneitate. În acest sens, ar fi de remarcat că conflictele de legi sunt compatibile cu raporturile juridice de drept internaţional privat. Astfel, conflictele de legi pot apărea numai în raporturile de drept internaţional privat, avându-se în vedere că instanţa din R.Moldova poate să aplice o lege străină. Cu alte cuvinte, competenţa legislativă, adică dreptul aplicabil de către instanţă, poate să difere de competenţa judecătorească, adică de naţionalitatea instanţei competente.

Această situaţie se explică prin faptul că, în raporturile juridice de drept privat, comparativ cu cele de drept public, părţile se află, una faţa de cealaltă, pe poziţie de egalitate juridică. Or, egalitatea juridică a părţilor atrage, implicit, egalitatea sistemelor de drept cărora ele aparţin, iar între sisteme de drept aflate pe picior de egalitate se poate pune problema care dintre ele se vor aplica raportului juridic în cauză .

Raporturile juridice de drept public, comparativ cu cele de drept privat, nu pot fi compatibile cu conflictele de legi, deoarece raporturile de drept public nu dau naştere la conflicte de legi. În această situaţie, judecătorul din R.Moldova nu are posibilitatea aplicării unei legi străine, explicaţia constând în faptul, că la aceste raporturi părţile se află, una faţă de cealaltă, pe poziţie de subordonare juridică în care intervine elementul de autoritate al statului, care acţionează de iure imperi.

În continuare, ar fi de precizat, că în categoria raporturilor de drept public intră, în principal, cele de drept penal, administrativ, financiar, procedură penală, internaţional public, etc. Totodată, raporturile de drept public pot conţine elemente de extraneitate; de exemplu, în dreptul penal, elementul de extraneitate poate fi persoana străină a făptuitorului, precum şi obiectul lezat care se află în străinătate, dar în aceste raporturi judecătorul aplică numai legea R.Moldova.

Bibliografie

1. Codul Civil al RM din 22.06.2002.

2. Tratatul de la Roma privind constituirea Comunităţii Economice Europene. 1957.

3. O. Ungureanu „Manual de drept internaţional privat” Bucureşti 1999.

4. P. Szabo „Trăsăturile esenţiale ale elementelor de extraneitate din raporturile juridice civile” Cluj 1990.

5. Ion P.Filipescu, Drept Internaţional Privat, vol.I, Editura Actami, Bucureşti,

6. Y.Loussouarn, P.Bourel, Droit International Prive, 5-ed, Dalloz, 1996

7. Nicoleta Diaconu, Drept Internaţional Privat, ediţia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

8. Băieşu „Dreptul internaţional privat.” Chişinău 1999.

9. Filipescu „Drept internaţional privat” Vol. I, II. Bucureşti 1997.

10. Lipovanu „Probleme privind obiectul şi sistemul dreptului internaţional privat.” Bucureşti 1992.

11. G.C.Cheshire, Private International Law, London, 1965

12. M.Jacotă, Drept Internaţional Privat, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997,

Preview document

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 1
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 2
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 3
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 4
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 5
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 6
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 7
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 8
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 9
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 10
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 11
Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Aspecte de Natura Conceptuala in Materia Dreptului International Privat.docx

Alții au mai descărcat și

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Introducere La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Retrimiterea - Instituție a Dreptului Internațional Privat

Retrimiterea este o institutie de drept international privat. Retrimiterea ofera posibilitatea legii straine declarate competente sa faca o...

Norma Conflictuală

Norma conflictuală nu cârmuieste propriu-zis raportul juridic cu elementul străin. Ea arată numai legea competentă a cârmui nemijlocit raportul...

Norme Conflictuale

CAPITOLUL I 1.1.DEFINIŢIE Norma conflictuala este norma juridică specifică dreptului internaţional privat care soluţionează conflictul de...

Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă

1. Generalităţi 1.1Norma conflictuala. Noţiune Norma conflictuala este o norma juridica specifica dreptului internaţional privat având o...

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

CAPITOLUL 1 Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de...

Ai nevoie de altceva?