Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 10983
Mărime: 49.70KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. NISTOREANU Gheorghe
lucrare de licenta prezentata in sesiunea iulie 2008 in cadrul Universitatii Ecologice Bucuresti

Cuprins

CAPITOLUL I: 3

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INFRACŢIUNILOR CONTRA PERSOANEI 3

CAPITOLUL II: 8

INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI CA OBIECT DE OCROTIRE AL LEGII PENALE 8

II.1. Inviolabilitatea domiciliului ca obiect de ocrotire al legii penale 8

II.2. Necesitatea apărării prin mijloace de drept penal a domiciliului 9

CAPITOLUL III: 11

INFRACŢIUNEA DE VIOLARE DE DOMICILIU ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN 11

III.1. Violarea de domiciliu în legiuirile anterioare 11

II.2. Violarea de domiciliu în Codul Penal actual 14

CAPITOLUL IV: 16

ASPECTE GENERALE ALE INFRACŢIUNII DE VIOLARE DE DOMICILIU 16

IV.1. Violarea de domiciliu in conceptia legiuitorului roman 16

IV.2. Obiectul juridic si obiectul material 18

IV.2.1. Obiectul juridic 18

IV.2.2. Obiectul material 19

IV.3. Subiectii infracţiunii 20

IV.4. Locul si timpul comiterii infracţiunii 21

IV.5. Structura si continutul juridic al infracţiunii 22

CAPITOLUL V: 24

CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII 24

V.1. Latura obiectivă a infracţiunii 24

V.1.1. Cerinţele esenţiale ale infracţiunii 24

V.1.1.1. Cazurile în care legea ordonă pătrunderea în domiciliul unei persoane şi în lipsa acesteia 27

V.1.1.2. Cazurile în care deşi legea nu ordonă, nu sancţionează totuşi pătrunderea în domiciliul unei persoane fără învoirea acesteia 29

V.1.1.3 Reflectări în unele acte normative a dreptului constituţional privind inviolabilitatea domiciliului 31

V.1.2 Urmarea Imediată 32

V.1.3. Legătura de cauzalitate 33

V.2. Latura subiectivă a infracţiunii de violare de domiciliu 33

V.2.1. Elementul subiectiv 34

V.2.2. Consimţământul la pătrunderea în domiciliu 35

CAPITOLUL VI: 36

FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI, ASPECTE PROCESUALE 36

VI.1. Particularităţi privind formele infracţiunii 36

VI.2. Varianta agravantă 36

VI.3. Sancţiuni aplicabile şi aspecte procesuale 39

VI.4. Coexistenţa infracţiunii de violare de domiciliu cu alte infracţiuni 40

Extras din document

Capitolul I:

Consideraţii generale asupra infracţiunilor contra persoanei

Încă din cele mai vechi timpuri importanţa principiului garantării şi apărării libertăţii persoanei a fost conştientizată acesta fiind enunţat ca fiind parte esenţială din Declaraţiile, documentele politico-juridice şi actelor Romei antice precum şi ale celor din timpul feudalismului, formând mai târziu conţinutul fundamental al tuturor „Bill of rights” şi al „declaraţiei drepturilor” adoptate din secolul XVII şi până în prezent .

În epoca modernă s-a considerat necesar ca proclamarea necesităţii apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor să fie făcută unitar la nivel mondial prin intermediul „Declaraţiei Universale a drepturilor Omului” adoptată şi proclamată de către Adunarea Generală a O.N.U. la data de 10 decembrie 1948. în cuprinsul acestei declaraţii s-a arătat printre altele, că: toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi, orice persoană având dreptul la viaţă, la libertate şi securitatea persoanei sale, nimeni neputând fi ţinut in sclavie sau în servitute (sclavia şi comerţul cu sclavi fiind interzis în toate formele sale), nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul său sau în corespondenţa sa, nici la atingeri aduse onoarei sau reputaţiei sale; în exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale nici un om nu trebuie să fie supus decât îngrădirilor stabilite prin lege cu scopul exclusiv de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, pentru a fi satisfăcute cerinţele moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică.

În legislaţia română principii precum: garantarea dreptului la viaţă, a dreptului la integritatea fizică şi psihică a persoanei, libertatea individuală şi siguranţei persoanei, inviolabilitatea domiciliului şi a reşedinţei, inviolabilitatea secretului corespondenţei şi al celorlalte mijloace legale de comunicare, interzicerea muncii forţate, au fost consacrate şi apărate în legea fundamentală a ţării: Constituţia României. Respectarea acestor prevederi constituţionale este asigurată de toate ramurile dreptului potrivit cu specificul lor, o contribuţie importantă la consacrarea acestora având legea penală. Cadrul juridic menit să dea eficienţă apărării acestor drepturi şi libertăţi îl formează Titlul II din partea specială a Codului Penal.

Obiectul juridic generic al infracţiunilor contra persoanei este reprezentat de ansamblul relaţiilor sociale care se constituie şi se desfăşoară în legătura cu apărarea persoanei privită sub totalitatea atribuţiilor sale (viaţă, integritate corporală, inviolabilitate sexuală, libertate, demnitate). Aceste infracţiuni prezintă un grad ridicat de pericol social, determinat, pe de o parte de importanţa valorilor sociale ce constituie obiectul protecţiei penale şi de gravele urmări ce le poate avea pentru comunitate săvârşirea acestor infracţiuni, iar pe de altă parte, de faptul că de regulă infracţiunile contra persoanei se realizează, de regulă, prin utilizarea unor mijloace sau procedee violente şi au o frecvenţă deseori mai ridicată în raport cu alte categorii de infracţiuni . Toate infracţiunile cuprinse în titlul II al Părţii Speciale au şi un obiect juridic special constituit din relaţiile sociale referitoare la fiecare din atributele esenţiale ale persoanei luate în parte (viaţa, integritatea corporală, libertatea, demnitatea, etc. ) şi privite ca drepturi absolute ale acesteia, opozabile „erga omnes” . Aceste drepturi, denumite şi drepturi personale nepatrimoniale, sunt inseparabil şi indisolubil legate de persoana omului, prin ele fiind garantată şi ocrotită personalitatea omului, atât sub aspect fizic, material împotriva faptelor ce aduc atingere existenţei fiinţei umane sau integrităţii sale corporale, cât şi sub aspectul drepturilor persoanei de a se manifesta în mod liber în societate cu respectarea atributelor personalităţii sale (libertatea de a acţiona, demnitatea, inviolabilitatea sexuala, etc.).

Subiectul activ nemijlocit (autor) al infracţiunilor contra persoanei poate să fie orice persoană deoarece legea nu prevede decât în cazuri speciale cerinţa ca subiectul activ să aibă o anumita calitate (ex.: în cazul infracţiunii de incest subiectul activ trebuie să fie ascendent, descendent sau frate - sora ). În anumite cazuri calitatea subiectului activ atrage încadrarea faptei într-o variantă agravantă a infracţiunii ca de exemplu în cazul omorului din culpă atunci când subiectul activ este conducătorul de autovehicul.

Preview document

Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 1
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 2
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 3
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 4
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 5
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 6
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 7
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 8
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 9
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 10
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 11
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 12
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 13
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 14
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 15
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 16
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 17
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 18
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 19
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 20
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 21
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 22
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 23
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 24
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 25
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 26
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 27
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 28
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 29
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 30
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 31
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 32
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 33
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 34
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 35
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 36
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 37
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 38
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 39
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 40
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 41
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 42
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 43
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 44
Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Infracțiunea de Ucidere din Culpă

Capitolul I Scurt istoric şi cadru juridic În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol...

Noțiunea și Efectele Prezumției de Nevinovăție în Sfera Dreptului Penal European

ABREVIERI Art = articol; Alin = alineat; Dec = decizie; Ed = editura; Nr = numar; Op.cit. = opera citata; L. = lege; Pag = pagina; Pct =...

Inviolabilitatea Domiciliului

Introducere Noţiunea de viaţă privată este încă imprecis definită, primind o interpretare extensivă din partea judecătorilor europeni. Astfel,...

Complicitatea - Formă a Participației Penale

CAPITOLUL I Despre participaţia penală 1.1 Noţiunea de participaţie penală Legislaţia românească nu defineşte explicit participaţia penală, aşa...

Infracțiunile contra proprietății în dreptul medieval românesc - furtul, talhăria, încălcarea hotarelor, punerea pe foc

Notiuni introductive Evul mediu românesc a cunoscut în devenirea sa istorică următoarele subperioade: - Perioada obştei săteşti şi a normelor...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie

CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI Secţiunea I. Aspecte generale Legiuirile penale din cele mai vechi...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie

MOTIVAŢIA ALEGERII SUBIECTULUI Dreptul penal poate fi caracterizat prin dinamism, fiind într-un continuu proces de adaptare şi perfecţionare a...

Infracțiunea Complexă

NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVITOARE LA INFRACTIUNE Sectiunea I. Aspecte generale Convietuirea indivizilor, relationarea lor in cadrul vietii...

Metodologia Cecetarii Juridice

Obiectivele unui asemenea demers didactic le constituie formarea deprinderilor de investigare stiintifica a fenomenelor juridice si adoptarea...

Ai nevoie de altceva?