Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4485
Mărime: 36.17KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Cuvantul ‘concurenta’ se trage din limba latina, ‘concurrere’ care inseamna a concura si nu are o definitie unanim acceptata, ea avand semnificatie in functie de context. Totusi putem vorbi despre concurenta ca fiind o confruntare între agenţii economici pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei activităţi. Libertatea de a desfăsura activităţi comerciale în condiţii de concurenţă reprezintă regula unei economii de piată funcţionale, starea normală a lucrurilor. Orice comerciant, intrând în competiţia economică, acceptă riscul de a se confrunta pe piată cu un rival care oferă mărfuri sau servicii la preţuri mai avantajoase, în condiţii de calitate superioare, beneficiind şi de condiţii de prezentare, ambalare, informare, reclamă mai atrăgătoare etc Libertatea de a desfăşura o activitate concurentă poate fi restrânsă cu condiţia ca aceasta să servească unui obiectiv de interes general urmărit de stat

Politica in domeniul concurentei are o istorie interesanta, care implică apariţia şi consolidarea unui cadru reglementar şi instituţional bazat pe raporturi interinstituţionale strânse. Actuala forma a acestei politici este de fapt ‘’rezultatul sinergic al convergenţei dintre dinamica internă a politicii şi existenţa unor factori diverşi, de natură politică, instituţională sau economică’’ Politica europeană în domeniul concurenţei s-a bazat şi se bazează încă pe Art. 3(f) al Tratatului CEE, in momentul de fata numindu-se Art. 3(g) al Tratatului UE, conform căruia trebuie acţionat astfel încât „concurenţa la nivelul Pieţei Comune să nu fie distorsionată”, implementarea acestui principiu regăsindu-se în articolele 85-94, respectiv 81-89 din noul format al Tratatului UE. Prevederile respective se referă la controlul Comisiei asupra aranjamentelor restrictive sau a cartelurilor, a exercitării abuzive a poziţiei dominante pe piaţă şi a controlului privind acordarea ajutoarelor de stat. Aceste component sunt specifice momentului de început al politicii in domeniul concurentei si continuă să fie şi astăzi pilonii centrali ai acestei politici.

Primii ani de viata ai politicii in domeniul concurentei (1958-1972) s-au concretizat printr-o dezvoltare cumulativă şi coerentă a unui set de priorităţi politice care au permis Comisiei promovarea unei atitudini ofensive, tot atunci fiind creat Directoratul general IV (DGIV), unul din primele servicii ale Comisiei, fiind numit şi un Comisar responsabil de acest domeniu, în persoana liberalului Hans van der Groeben. În prima parte a anilor 60, PDC era sinonimă cu politica privind practicile restrictive, si anume cartelurile, ajutoarele de stat şi monopolurile fiind practic neglijate. Atitudinea aceasta era în parte motivată de faptul că, până la mijlocul anilor ’60, obiectivul Comisiei a fost de a încuraja marile companii europene ca o modalitate de a promova competitivitatea industriei europene. Cu toate acestea, în 1966 Comisia dă publicităţii un „Memorandum privind problematica concentrărilor în cadrul pieţei comune”, document care marchează un punct de cotitură în atitudinea acestei instituţii. Perioada care a urmat (1973-1981) a fost una in care factorii externi si-au pus vizibil amprenta asupra politicii privind domeniul concurentei pri criza potrolului din ’73-’74, recesiunea economica, toate acestea generand nevoia unor politici mult mai reactive din partea Comunităţii.

Bibliografie

Stein E, Hay P. Waelbroeck M, European Community Law and institutions în Perspective: Text Cases and Readings, Indianapolis, 1988, p.65

Robert, Jones, The Politics and Economics of the European Union, Second edition, Eduard Elgar Publishing Limited, 2001.

Aurelia Cotuţiu, Georgeta Valeria Sabău, “Drept român şi comunitar al concurenţei”, editura C.H.Beck, Bucureşti 2008, p.36;

Michelle Cini, Lee Mcgowan, Competition Policy in the European Union, The European Union Series, 1998

Politica in domeniul concurentei, Lucrarea face parte din Seria Micromonografii - Politici Europene, versiune actualizată, 2003, pag 5

Robert Merkin and Karen Williams, Competition Law, London, 1984, pag. 327

Uniunea Europeana intre federalism si interguvernamentalism. Politici comune ale UE, prof.univ.dr. Gabriela Dragan, Editura ASE, 2005

Bernini, 1983, pag. 349

Tatiana Mosteanu, Concurenta – abordari teoretice si practice, Editura Economica, 2000

Lect. univ. dr. ANCA FRANCISCA CRUCERU, Marketing si concurenta-Suport de curs, Bucuresti, 2005

Tratatul CE, Art. 3, Alin. 1g

Tratatului CE, Art. 81, Alin. 1

Politica in domeniul concurentei, program finantat prin Phare, Bucuresti, 2002, pag. 9-10

Preview document

Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 1
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 2
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 3
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 4
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 5
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 6
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 7
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 8
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 9
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 10
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 11
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 12
Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Privind Evolutia Dreptului si Politicii Privind Concurenta.docx

Te-ar putea interesa și

Comerț electronic - actualitate și perspectivă

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Potrivit Web Internet Archive, primul magazin online din România a fost lansat de către PC Net în 1997 şi se numea...

Situația Economică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez...

Practici Anticoncurențiale și Politica privind Concurența

Introducere Politica de concurenţă este esenţială pentru garantarea funcţionării mecanismelor economiei libere, susţinând existenţa unui mediu...

Metode de Analiză Diagnostic și Evaluare a Firmei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Caracterul multidimensional al analizei Analiza şi managementul strategic. Raţiunea primară a unei...

Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana

1. Introducere 1.1. Integrarea economică europeană Integrarea economică europeană a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări de pe întreg...

Evolutia Sectorului Transporturilor Rutiere

1. Infrastructura rutieră din România Prin poziţia sa geografică, prin tradiţiile şi prin spiritul deschis al politicilor sale de buna vecinătate,...

Mixul de Marketing

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE MARKETING MIX Din paleta largă de mijloace tactice evidenţiate în activitatea de marketing întreprinderea urmează să le...

Mediul Exterior al Întreprinderii în Economia de Piată

Definiţie: Mediul extern al întreprinderii reprezintă ansamblul factorilor externi: economici, tehnici şi tehnologici, de management,...

Ai nevoie de altceva?