Auto Straine Second Hand Revandute

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Auto Straine Second Hand Revandute.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Textul art. 302 C.penal incrimineaza efectuarea, fara autorizatie, a oricaror acte sau fapte care, potrivit dispozitiilor legale, sunt considerate operatiuni de import, export sau tranzit. Dispozitia de incriminare se completeaza cu dispozitiile legale care stabilesc continutul si caracteristicile operatiunii de import, export sau tranzit.La intrarea in vigoare a Codului penal ( I ianuarie l969), legea speciala era Decretul nr. 317/l949 pentru reglementarea operatiunilor de export, import si tranzit, inlocuit apoi prin Legea nr.1/l971 cu privire la activitatea de comert exterior. Potrivit acestei legi, comertul exterior era monopol de stat si se realiza numai de catre organizatiile economice autorizate, fiind supous autorizarii Ministerului Comertului Exterior orice import sau export.

Dupa decembrie l989, prin Ordinul ministrului comertului exterior nr. 18 din 27 martie l990 s-a prevazut ca “ importurile si exporturile in si din Romania se efectueaza pe baza autorizatiilro de import, respectiv de export, eliberate de Ministerul Comertului Exterior” ( art.1) precum si ca ” autorizatiile de import si, respectiv, de export se elibereaza la cerere persoanelor juridice si fizice cu sediul/domiciliul in Romania, autorizate legal pentru desfasurarea de activitati economice si/sau comerciale” ( art.2).

Ulterior, prin Hotaririle Guvernului nr.6/l991, 472/l991 si nr. 726/1991 s-a prevazut ca exportul si importul sunt liberalizate, fiind supuse .icentelor de export sau de import automate, pentru ca prin H.G. nr.215 din 30 aprilie l992 sa se prevada in art. 1 ca “ operatiunile de export si import se pot efectua numai de catre agentii economici care au prevazut in obiectul lor de activitate efectuarea unor astfel de operatiuni”, iar in art. 2 , ca “ exportul si importul marfurilor din si in teritoriul vamal al Romaniei sunt liberalizate, nefiind supuse licentelor de export, respectiv import”.

Acestea sunt argumentele prezentate in decizia Curtii Constitutionale nr. 19 din 8 aprilie l993 ( definitiva prin nerecurare) in care se observa ca modul de reglementare a importului si exportului a cunoscut o evolutie spre liberalizare dupa decembrie l989. Curtea statuteaza cu valoare de lege ( pentru viitor, conform art. 26, al.5 din Legea nr.47/l992) ca art. 302 C.p. isi pastreaza actulitatea in conditiile in care mai exista situatii in care licentele sunt obligatorii.

Incriminarea din art. 302 C.p. constituie o dispozitie cadru care se individualizeaza in mod diferit, intr-un moment sau altul, in functie de legea vamala care, in acel moment, reglementeaza operatiunile de import ori export. Observam ca, incriminarea privea” autorizarea ceruta de lege”

Mai observam ca legea prevedea doua feluri de autorizari, una, a activitatii importului/exportului, si alta, a fiecarui produs in parte.

Norma de referire urmeaza soarta normei complimentare.

Raportarea in mod generic la o lege extrapenala, inseamna ca aceasta se va face la legea care este in vigoare in momentul folosirii legii penale.

Abrogarea sau modificarile legii extrapenale se resfringe in mod corespunzator asupra dispozitiilor penale. Urmeaza deci ca in caz de schimbari in conceptul sau terminologia legii extrinseci, din cauza unor succesiuni de legi in timp, referirea la legea penala va fi raportata la legea in vigoare in momentul aplicarii legii penale, iar nu la legea de la data cand a fost elaborata legea penala.

Observam ca autorizarea pe produs a fost desfintata.

De aici tragem concluzia ca incriminarea priveste, doar efectuarea de operatiuni considerate operatiuni de import, export sau tranzit, fara autorizatie, denumirea marginala a art. 302 C.penal ( nerespectarea dispozitiilor privind operatiuni de import sau export nu ne poate duce in eroare. Incriminarea priveste, repetem, afectarea de operatiuni de import/export sau tranzit fara autorizatie, si nu incalcarea oricaror dispozitii, nerespectarea tuturor dispozitiilor care limiteaza, conditioneaza, contingenteaza la un moment dat volumul tranzactiilor cu strainatatea.

Autorizarea la obiect nu poate fi interpretata astazi ca raportandu-se la licenta, dar incriminarea va privi oricare incalcare a dispozitiilor care prevad acordarea unei autorizatii ( nu” fara autorizare”).

De altfel, concluzia aceasta rezulta si din textul Ordinului ministrului comertului nr.2 din 29 ianuarie l993 ( publicat in M.O. nr.42 din 25 februarie l993) care dispune ca nu sunt supuse regimului licentelor, printre altele, decat operatiunile legale de export/import, incheiate la nivelul de agenti economici, agentii economici legal infiintati, fiind imposibila acordarea unor licente catre peroane fizice.

Initial, la data adoptarii textului, obiectul materialului il contituie marfurile sau produsele asupra carora sau in legatura cu care se exercitau operatii de import, export sau tranzit, caci acelea erau autorizate ( art. 29 alin. 1 din Legea nr.1/l971.

Obiectul material al infractiunii, credem noi, nu mai are tangenta, astazi, cu bunurile supuse controlului pentru care se elibereaza licente sau interzise la export si import. Ceea ce a incriminat legiuitorul a fost efectuarea, fara autorizatie, de operatii comerciale, deci fara a avea calitatea de comerciant.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auto Straine Second Hand Revandute.doc