Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Imagine preview
(7/10)

Acest referat descrie Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Vesmaş Daiana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a fost infiintata in baza prevederilor OUG nr.2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/ reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice si a HG nr 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, modificata prin HG 209/2005. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Autoritatea coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor. Autoritatea evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si servicilor destinate consumatorilor, efectueaza activitati de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor lor si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase, Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate. In exercitarea atributiilor sale, Autoritatea colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale. In subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti, ca unitate cu finantare extrabugetara, a carei organizare si functionare este reglementata prin HG 625/1999 . In structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti functioneaza Laboratorul pentru analiza calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice, cu sediul in Bucuresti, str. Povernei nr 19-21, sector 1. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarea structura organizatorica : - Secretar de Stat - Presedinte - Director Cabinet - Consilier Personal - Subsecretar de Stat - Vicepresedinte - Serviciul Juridic - Compartimentul Audit - Directia Economica si Resurse Umane - Serviciul Financiar, Contabilitate si investitii - Serviciul Resurse Umane - Directia de Integrare europeana, Strategii Parteneriat, Relatii Externe - Serviciul Strategii Sinteze - Compartiment Integrare Europeana - Compartiment de Informare si Relatii Publice

- Compartiment de Relatii cu Presa - Birou Administrativ si Protocol - Secretar General - Directia Metale Pretioase si Pietre Pretioase - Serviciul Analiza si Marcare Metale Pretioase - Serviciul de Expertizare Metale Pretioase si Pietre Pretioase - Compartiment Autorizare - Serviciul Consiliere Tehnica Produse Alimentare - Serviciul Consiliere Tehnica Prestari Servicii - Serviciul Consiliere Tehnica Produse Nealimentare La nivel central Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarea structura: -Directia de Integrare Europeana, Strategii, Parteneriat, Relatii Externe -Serviciul consiliere tehnica produse nealimentare -Serviciul consiliere tehnica produse alimentare -Serviciul consiliere tehnica prestari servicii -Directia Economica si Resurse Umane -Directia metale pretioase si pietre pretioase -Serviciul Juridic -Compartiment audit -Birou administrativ si protocol Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor isi desfasoara activitatea in conformitate cu actele normative din domeniul sau de activitate cu respectarea prezentului Regulament de Organizare si Functionare. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se completeaza cu Statul de Functii aprobat, fisele de post si cu orice alte sarcini de serviciu stabilite in scris de conducerea institutiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului.pdf