Autoritati Autonome Publice - Consiliul Concurentei

Imagine preview
(7/10)

Acest referat descrie Autoritati Autonome Publice - Consiliul Concurentei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Santai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. PREZENTARE GENERALĂ CONSILIUL CONCURENŢEI 3
2. ÎNFIINŢAREA CONSILIULUI CONCURENŢEI 3
3. ORGANIZAREA CONSILIULUI CONCURENŢEI 3
4. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI CONCURENŢEI 4
5. PERSONALUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 6
6. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CONCURENŢEI 7
7. RELAŢIILE CONSILIULUI CONCURENŢEI CU ALTE STRUCTURI PUBLICE 8
9. BAZA LEGALĂ 9

Extras din document

1. Prezentare Generală Consiliul Concurenţei

Rolul Consiliului Concurenţei în calitate de autoritate administrativă autonomă are doua dimensiuni: una corectivă privind restabilirea şi menţinerea un mediu competitiv normal, iar cealaltă, dimensiunea preventivă de monitorizare a pieţelor şi supravegherea actorilor pe aceste pieţe.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei 21/1996, Consiliul Concurenţei are drept scop protejarea şi stimularea concurenţei pentru asigurarea unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.

De asemenea, Consiliul Concurenţei reprezintă România în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi cooperează cu autorităţile de concurenţă comunitare şi extracomunitare.

2. Înfiinţarea Consiliului Concurenţei

Consiliul Concurenţei a fost înfiinţat prin Legea concurentei nr. 21/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 şi Ordinul nr. 326/2005.

Conform Constituţiei României revizuită prin Legea 429/2003, art. 73 paragraful (3) litera (t), completat cu art. 166 paragrafele (2) şi (3), care stabilesc tipurile de legi organice şi modul de înfiinţare al organelor de specialitate ca autorităţi administrative autonome aflate în subordinea Guvernului României, Legea concurenţei, nr. 21/1996 actualizată cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 3 următoarele:

„Administrarea prezentei legi şi punerea ei în aplicare sunt încredinţate Consiliului Concurenţei, ca autoritate administrativă autonomă, investită în acest scop, în condiţiile, modalităţile şi limitele stabilite prin dispoziţiile ce urmează”

3. Organizarea Consiliului Concurenţei

Organizarea Consiliului Concurenţei este evidenţiată în Organigrama prezentată în continuare.

4. Funcţionarea Consiliului Concurenţei

Consiliul Concurentei îşi desfăşoară activitatea şi deliberează în plen şi în comisii.

Fiecare comisie este formată din 2 consilieri de concurenţă în componenţa stabilita de Preşedintele Consiliului Concurenţei, pentru fiecare caz în parte, şi este condusă de către un vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei.

Preşedintele Consiliului Concurenţei ordonă efectuarea de investigaţii şi desemnează raportorul pentru fiecare investigaţie.

Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial şi este format din 7 membri, după cum urmează: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 consilieri de concurenţă. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Guvernului. Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani, aceştia putând fi reinvestiţi cel mult încă o data.

Fisiere in arhiva (1):

  • Autoritati Autonome Publice - Consiliul Concurentei.doc