Autorizarea Costructiilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Autorizarea Costructiilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: tofan laura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Notiune si procedura de emitere

Autorizaţia de construire este actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

Documentele necesare emiterii autorizatiei de costructie

a)cerere pentru emiterea autorizatiei de construire;

b)actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

c)certificatul de urbanism (in copie);

d)proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);

e)fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);

f)avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);

g)declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

h)documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);

i)documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile care va cuprinde: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor; c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii; d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; e) dovada privind achitarea taxelor legale

Cererea de eliberare a autorizaţiei de construire va fi însoţită de certificatul de urbanism, emis de organele prevăzute abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Fisele tehnice sunt actele cuprinzand elementele de aviz (conform datelor din proiect) - necesare in vederea emiterii acordului unic - pe baza carora se elibereaza avizul administratorilor/furnizorilor de utilitati, precum si al institutiilor descentralizate prevazute de Lege, dupa caz..De exemplu fisele tehnice-model pentru avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei (formularele-model F.8.2-F.8.5) se vor transmite institutiilor avizatoare, prin grija emitentului, in vederea completarii continutului-cadru al acestora cu alte date si cerinte specifice (de pe plan local), dupa care acestea se returneaza emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitie solicitantilor, o data cu certificatul de urbanism, pentru utilizare in faza de proiectare si de pregatire a autorizarii.

Formularele fiselor tehnice se pun la dispozitie solicitantilor, contra cost, o data cu certificatul de urbanism, numai in situatia in care certificatul de urbanism se solicita pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare. In vederea autorizarii proiectantul are obligatia de a completa fisele tehnice, pe propria raspundere, cu datele proiectului si in conformitate cu cerintele fiecarui avizator, precum si de a le anexa la documentatia pentru autorizarea executarii lucarilor de constructii.

Pentru avizare, administratorii/furnizorii de utilitati urbane, precum si institutiile descentralizate prevazute de Lege vor analiza datele inscrise de proiectant in fisele tehnice si vor emite avizul lor cu/fara conditii, procedand dupa cum urmeaza:

a)in situatia in care avizul favorabil este exprimat cu conditii, avizatorul va mentiona in scris modalitatile de rezolvare a acestora in beneficiul realizarii investitiei; a

Fisiere in arhiva (1):

  • Autorizarea Costructiilor.doc

Alte informatii

referat descrie ce acte necesare trebuie facute pentru a contrui un imobil si a fost prezentat la facultatea de economie si administrarea afacerilor