Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2152
Mărime: 26.71KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
FACULATATEA DE DREPT “SIMION BARNUTIU

Extras din document

Faptul ca activitatea bancara este o activitate economica de interes public justifica instituirea unui statut juridic special pentru institutiile de credit din sistemul bancar romanesc si in ceea ce priveste autorizarea lor de catre BNR in calitate de autoritate administrativa de specialitate.

Reglementarile relevante in materie sunt continute de ordonanta de urgenta nr.99 din 06/12/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului precum si Regulamentul nr.11 din 13/11/2007 al BNR privind autorizarea institutiilor de credit , persoane juridice romane , si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din statele terte.

Astfel ca regula generala Ordonanta sus amintitita impune principiul conform caruia institutiile de credit , persoane juridice romane , se pot constitui si pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de BNR el fiind reluat si de regulamentul BNR prin extindere si la sucursalele de pe teritoriul Romaniei ale institutiilor de credit din state terte.

Procedura de autorizare a institutiilor de credit de catre BNR cuprinde atat aprobarea constituirii institutiei de credit cat si autorizarea functionarii ei ultima fiind cea care ne intereseaza insa ambele faze urmaresc verificarea de catre BNR a intrunirii garantiilor financiare, de competenţă şi moralitate in scopul desfarurarii unei activitati in conditii de siguranta si de respectare a cerintelor unei administrari prudente si sanatoase , care sa asigure protejarea intereselor deponenţilor şi ale altor creditori şi buna funcţionare a sistemului bancar insusi.

Importanta autorizarii de functionare a institutiilor de credit este cu atat mai insemnata cu cat aprobarea constituirii institutiei de credit nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicând doar permisiunea dată fondatorilor de a proceda la constituirea instituţiei de credit potrivit normelor legale. Dependenta eficientei aprobarii de autorizare este si mai evidenta in situatia in care regulamentul impune o noua evaluare din partea BNR in situatia aparitiei unor modificari fata de conditiile in care a fost acordata aprobarea de constituire a institutiei de credit cu posibilitatea atragerii revocarii hotararii de aprobare in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau regulamentului BNR.

Ambele fazei ale procedurii sunt initiate pe baza unei cereri de autorizare , insotita de documentatia justificativa si se incheie cu emiterea de catre BNR ,in calitate de autoritate administrativa autonoma , a unor acte administrative : hotararea de aprobare a constituirii si autorizatia de functionare,termenul in care BNR putand sa hotarasca cu privire la cerere fiind de 4 luni de la data primirii cererii insotita de documentatia stabilita de BNR.

Daca BNR hotaraste acordarea aprobarii de constituire, pentru obtinerea autorizatiei de functionare , institutia de credit trebuie ca in cel mult doua luni de la data comunicarii hotararii sa ii prezinte acesteia documentele care atesta constituirea legala a institutiei de credit, conform dispozitiilor aplicabile si proiectului prezentat. BNR va hotara din nou in termen de cel mult 4 luni de la data primirii acestor documente cu privire la acordarea autorizatiei de functionare .Regulamentul BNR prevede expres la art. 25 documentatia ce trebuie prezentata in aceasta etapa :

a) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia. Data certă a actului constitutiv reprezintă momentul subscrierii capitalului social;

b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acţionar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat până în momentul înmatriculării băncii;

b1) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare acţionar în contul menţionat la lit. b) a fost virată prin instituţii de credit sau instituţii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităţi competente din state membre ori din state terţe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

c) informare cu privire la cota-parte din capitalul social şi drepturile de vot deţinute în mod indirect de acţionarii semnificativi, sub semnătura reprezentantului/reprezentanţilor acţionarilor direcţi;

c1) informaţii actualizate pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi şi pentru acţionarii direcţi care nu deţin o participaţie calificată, cu excepţia instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române; regulamentul mentioneaza in alineatele imediat urmatoare documentatia ce trebuie transmisa pentru fiecare dintre acestia

d) comunicare privind identitatea auditorului financiar

e) copia certificată a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului şi a încheierii de înmatriculare;

f) comunicare privind existenţa reglementărilor proprii referitoare la desfăşurarea activităţii, sub semnătura persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de conducere în calitate de director sau membru al directoratului;

g) raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale în materie, din care să rezulte faptul că sistemul informatic ce va fi implementat la nivelul băncii este adecvat în raport cu specificul şi volumul activităţii preconizate a fi desfăşurată în primii 3 ani de activitate, avându-se în vedere cel puţin următoarele aspecte: capacitatea de a desfăşura activităţile propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea respectării regulilor sistemelor de plăţi la care banca optează să se conecteze, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Banca Naţională a României, capacitatea de conectare la reţeaua de comunicaţii interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudenţă bancară, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare.

Verificarea gradului de adecvare a sistemului informatic la specificul activităţii ce urmează a fi desfăşurată, poate face obiectul unui raport întocmit în conformitate cu standardele în domeniu si de către un auditor al sistemelor informatice.

Preview document

Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit - Pagina 1
Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit - Pagina 2
Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit - Pagina 3
Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit - Pagina 4
Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit - Pagina 5
Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit.docx

Alții au mai descărcat și

Reglementarea Falimentului Instituțiilor de Credit în România

I. De ce falimentează băncile? Bancherii au falimentat în toate timpurile şi pe toate meleagurile. Unii şi-au câştigat astfel celebritatea eternă,...

Rolul si Functiile Bancii Nationale a Romaniei

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar-bancare care funcţionează într-o ţară,...

Dreptul Transporturilor - Contractul Rutier de Marfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat

RAPORTURILE DE FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Relațiile de familie care, împreună cu starea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Drept Bancar

Nu exista o definitie normativa a dreptului bancar. De aceea, notiunea de drept bancar a fost definita de catre doctrina in felul urmator: 1....

Drept Bancar

Capitolul 1. BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI 1.1. Statutul juridic si obiectivele Bancii Nationale a României Datorita monopolizarii dreptului de...

Ai nevoie de altceva?