Autorizatia de Constructie

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2707
Mărime: 24.05KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinca Dragos
SNSPA-Administratie Publica

Extras din document

1.0.Scop.

Autorizatia de construire este baza legala pentru executarea unei constructii si asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea , executarea si functionarea acesteia.

2.0. Domeniul de aplicare

Procedura privind eliberarea autorizatiei de construire se aplica la nivelul Compartimentului Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Clinceni, Judetul Ilfov.

3.0 Referinte normative.

3.1. Legislatie specifica

In domeniul urbanismului :

- Legea nr. 350/2001 , modificata si completata de Legea nr. 289/2006, privind amenajarea teritoriului si urbanismului modificata prin OG nr. 18/2007,modificata prin Ordonanta nr. 27/2008;

- Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea I – Cai de comunicatie; abrogata prin Legea nr. 363/2006 si Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea a II -a – Apa ; modificata prin Legea nr. 20/2006;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III -a - Zone protejate ;

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V-a – Zone de risc natural;

- Codul Civil ;

- H.G.R. nr. 525 /1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu completarile si modificarile ulterioare ; republicata in M.O. NR. 856/27.11.2002;

- H.G.R. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

- Ordinul MLPAT 21/N/2000 – Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism ;

- Ordinul MLPAT 13/N/1999 – Ghidul privind metodologia de elaborare si

continutul cadru al Planului Urbanistic General – PUG ;

- Ordinul MLPAT 176/N/2000 – Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – PUZ;

- Ordinul MLPAT 37/N/2000 – Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadrul al Planului Urbanistic de Detaliu – PUD

- Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului , al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciuluiu Roman de Informatii nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor ;

In domeniul constructiilor :

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata prin Legea nr. 101/2008, Legea nr. 125/1996, Legea nr. 453/2001 , Legea nr. 401/2003 si Legea nr. 199/2004 ( republicata in M.O.R. – Partea I NR.933/13.10.2004,modificata si completata ulterior prin O.G.nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr. 50/1991 ,Legea nr.119/2005 si Legea nr. 52/2006), OUG nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea legii nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, intrata in vigoare la data de 14.02.2009.

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare ( Legea nr. 587/2002);

- Legea nr. 114/1996 privind locuinta cu modificarile ulteriuoare ( republicata ) ;

- O.G. nr. 63/2001 privind infiintarea Inapectoratului de Stat in Constructii – ISC , aprobata si modificata prin Legea nr. 707/2001;

- H.G.R. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile ulterioare ( HGR nr. 1303/2007 );

- H.G.R. nr..925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor , a executiei lucrarilor si constructiilor ;

- H.G.R. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare , precum si a criteriilor de realizare a acestora , pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General ;

- Ordinul MTCT nr. 1430/2005 modificat si completat prin Ordinul nr.119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de construire.

3.2. Reglementari interne.

- Planul Urbanistic General al localitatii Clinceni, aprobat prin H.C.L. Clinceni nr. 50/14.08.2006.

3.3. Principii in eliberarea unei autorizatii de construire :

- nediscriminare

- neutralitate

- tratament egal

- transparenta

- asumarea raspunderii

4.0. Descrierea procedurii

4.1 Date de intrare

Cererea de eliberare a autorizatiei de construire , insotita de dosarul pentru obtinerea autorizatiei de construire .

4.2. Desfasurarea activitatii.

Autorizatia de construire este raspunsul la aspectele juridice, economice si mai ales tehnice mentionate in certificatul de urbanism , actul prin care administratia publica schiteaza conditiile de folosire ale terenului.

Preview document

Autorizatia de Constructie - Pagina 1
Autorizatia de Constructie - Pagina 2
Autorizatia de Constructie - Pagina 3
Autorizatia de Constructie - Pagina 4
Autorizatia de Constructie - Pagina 5
Autorizatia de Constructie - Pagina 6
Autorizatia de Constructie - Pagina 7
Autorizatia de Constructie - Pagina 8
Autorizatia de Constructie - Pagina 9
Autorizatia de Constructie - Pagina 10
Autorizatia de Constructie - Pagina 11
Autorizatia de Constructie - Pagina 12
Autorizatia de Constructie - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Autorizatia de Constructie.doc

Alții au mai descărcat și

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Procedura de Judecată în Dreptul Roman

1. NOŢIUNI GENERALE Gaius a împărţit Instituţiunile sale în 3 părţi: persoanele (ius personarum), lucrurile (ius rerum) şi acţiunile (ius...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

1.MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Modificarea şi încetarea contractului individual de muncă poate interveni numai în condiţiile...

Parti in Procesul Penal

Procesul penal, privit în structura si functia sa, poate fi considerat un raport juridic, care se dezvolta progresiv intre diferitele persoane...

Autorizarea Costructiilor

Notiune si procedura de emitere Autorizaţia de construire este actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea...

Apărările în procesul civil din perspectiva noului cod de procedură civilă

ASPECTE INTRODUCTIVE Precizări prealabile Vechiul Cod de procedură civilă timp de 147 de ani a traversat mai multe epoci și sisteme politice...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Încheierea Contractului Individual de Muncă

1.NOŢIUNE Munca poate fi percepută ca o acţiune liberă,creatoare,dar în acelaşi timp reprezintă şi o necesitate vitală,sursă de...

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea

1. Fiscalitatea-aspecte generale 1.1. Prelevările fiscale(definiție,funcții,rol) Fiscalitatea este o stiinta, este matematica vie intrucat totul...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Construirea unei Piețe Agroalimentare cu Obor

I IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI ÎNCADRAREA ÎN LINIA DE FINANȚARE I 1 Stabilirea ideii de proiect, problema ce se dorește a fi rezolvată sau...

Efectele Actelor Administrative

Noţiuni introductive privind actele administrative Prin act administrativ înţelegem acea formă juridică principală a activităţii organelor...

Procedura de Autorizare a Construcțiilor

INTRODUCERE Acest referat detaliază procedura de autorizare cu cele două componente ale sale, certificatul de urbanism şi autorizaţia de...

Legea 49

LEGE Nr. 49 din8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice Text în...

Impozite și Taxe Locale

Impozite si taxe locale Impozitele si taxele locale se stabilesc in functie de rangul localitatii , cât si de zona din cadrul localitatii....

Obtinerea unei Autorizatii de Construire

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu...

Ai nevoie de altceva?