Bugetul de Stat

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 836
Mărime: 18.06KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. A. MORARIU
Universitatea „Ştefan cel Mare”,Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea: Asistenţă managerială şi secretariat

Extras din document

1. Date generale

Etimologic cuvântul buget provine din latinescul “bulgo” a cărui semnificaţie este aceea de “pungă cu bani”. Ulterior, în Franţa s-au folosit expresiile “bouge” şi “bougette”, cu sensul de “săculeţ”.

În privinţa conţinutului bugetului public naţional (autohton), la acesta face referire atât Constituţia ţării, cât şi Legea finanţelor publice.

În articolul 138 din Constituţia României este precizat că bugetul public naţional cuprinde “bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor”. Apoi, în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice se stipulează că resursele financiare publice se constituie şi se gestionează printr-un sistem unitar de bugete, şi anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror ramursare, dobânzi şi alte conturi se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, în condiţiile asigurării echilibrului financiar.

Bugetul de stat este definit drept actul de stabilire şi autorizare a veniturilor şi cheltuielilor anuale ale statului, dar este şi “un procedeu tehnico-financiar de fixare şi coordonare a veniturilor cu cheltuielile din fiecare an; de asemenea, el este un act de conducere a gestiunii financiare a statului”.

2. Cuprinsul bugetului de stat

Bugetul statului nostru, ca de altfel al oricărui stat, cuprinde în mod constant două părţi, şi anume:

A. Veniturile bugetare şi

B. Cheltuielile bugetare.

A. Veniturile bugetului de stat

Ansamblul resurselor băneşti care alimentează bugetul de stat constituie sistemul de venituri bugetare.

Veniturile bugetare sunt mijloace de alcătuire a bugetului de stat care se mobilizează în baza unor prevederi legale exprese, edictate de fiecare stat în funcţie de politica sa economico – finanicară privind repartiţia produsului intern net şi mobilizarea unor resurse externe (accesibile).

Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice, cu luarea în consideraţie a potenţialului lor economic şi a altor criterii stabilite de lege; apoi, orice sumă care se cuvine statului se trece ca venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.

Veniturile nefiscale se referă la dividendele încasate de stat corespunzător cotei de capital deţinută de societăţi comerciale, la plăţile către buget din profitul net al regiilor autonome (socieăţilor naţionale), la venituri de la instituţii publice.

Veniturile de capital se referă la încasările realizate din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice şi din valorificarea stocurilor rezervelor de stat şi din mobilizare.

B. Cheltuielile bugetului de stat

Conţinutul părţii de cheltuieli a bugetului de stat este dat de mai multe categorii de cheltuieli, între care mai imporatante sunt cele social – culturale, pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru organele puterii de stat, pentru cercetare ştiinţifică, datorie publică, şi altele.

Preview document

Bugetul de Stat - Pagina 1
Bugetul de Stat - Pagina 2
Bugetul de Stat - Pagina 3
Bugetul de Stat - Pagina 4
Bugetul de Stat - Pagina 5
Bugetul de Stat - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Bugetul de Stat
    • BUGETUL DE STAT (cuprins).ppt
    • bugetul de stat cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului International Public - Principiul Neinterventiei

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Bugetele Locale

Capitolul.I. Bugetele locale 1.1. Conceptul de buget local Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Domeniul Public

1. NOŢIUNEA DE DOMENIU PUBLIC Noţiunea de domeniu public îşi are originea în cuvântul latin “dominium”, care înseamnă stăpânire, proprietate....

Evaziune Fiscală

I EVAZIUNEA FISCALA 1. NOTIUNE Juristii români au fost preocupati înca de la inceputul secolului de definirea evaziunii fiscale, în acest scop...

Execuția bugetului de stat

1.Noțiuni introductive Locul cel mai important în cadrul actualului sistem bugetar al României îl deține bugetul de stat sau bugetul...

Procedura Bugetară

1. Noţiune şi trăsături Procedura bugetară, sau procesul bugetar reprezintă totalitatea actelor şi operaţiunilor cu caracter tehnic şi normativ,...

Instrumente de Plata - Ordinul de Plata

Cap. I –– ORDINUL DE PLATĂ - DEFINITII Definitia 1 Ordinul de plata (engl. payment order) este o dispozitie neconditionata, data de emitentul...

Ai nevoie de altceva?