Cadastrul General si de Specialitate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cadastrul General si de Specialitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ion vlad

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Defmitie:

Cadastrul general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, inregistrarea şi reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de propietate, indiferent de destinaţie şi propietar, de pe întregul teritoriu al ţării.

Caracteristici: Cadastrul general are caracter:

• obiectiv: exprimă o realitate obiectivă, independentă de voinţa omului, indiferent de functia socială sau tehnică a acestuia ;

• unitar: se execută după norme şi instructiuni unice;

• istoric: reflectă legiile societăţii (formele de propietate caracteristice unei orânduirii);

• dinamic: exprimă realitatea naturală în continuă schimbare (impune necesitatea unei întreţineri permanente);

• general: satisface cerinţe pentru diferite sectoare econoniice;

• obligatoriu: se execută pe întregul teritoriul ţării, pentru toţi propietarii de bunuri mobile, persoane fizice şi juridice.

Rol: Cadastrul trebuie să furnizeze date reale cu privire la:

• determinarea întinderii, configuraţiei şi poziţiei corpurilor de propietate, a destinaţiei şi folosinţei lor;

• identificarea propietarilor de bunuri imobile şi înscrierea lor în registrele cadastrale;

• stabilirea categoriei de terenuri după însuşirile calitative;

• inventarierea suprafeţelor mecanizabile şi nemecanizabile, a pantelor terenurilor;

• bonitarea solurilor după gradul de fertilitate în funcţie de categoriile de folosinţă agricole;

• inventarierea terenurilor degradate care necesită lucrări de îmbunătăţiri funciare, a celor care pot fi scoase din circuitul agricol, a terenurilor amenajate şi ameliorate.

Scopul: executării lucrărilor de cadastru- să pună la dispoziţia celor interesaţi, în orice moment, date reale şi complete pentru:

• determinarea stadiului şi evoluţiei fondului funciar pe judeţe şi pe ţară;

• stabilirea impozitului funciar;

• cunoasterea fondului imobiliar- edilitar şi starea acestuia;

• întocmirea studiilor şi proiectelor pentru sistematizarea teritoriului şi localităţilor;

• obţinerea de date pentru întreţinerea străzilor, drumurilor, căilor ferate, etc;

• alegerea amplasamentelor obiectivelor industriale şi social-culturale;

• folosirea, amenajarea şi regularizarea cursurilor de apă;

• amenajarea şi exploatarea raţională a pădurilor;

• protecţia mediului;

• soluţionarea litigiilor cu privire la terenuri dintre propietari;

• realizarea bazei de date cadastrale necesare întocmirii SIT-urilor.

Importanţa cadastrului general

Cadastrul s-a dovedit a fi de-a lungul timpului un ansamblu de activităţi tehnico- organizatorice menite să deservească administraţia, pe propietarii bunurilor imobile în problemele drepturilor reale de propietate, iar din alt punct de vedere, cadastral a constituit o instituţie progresistă care a contribuit la dovedirea şi garantarea propietatii.

Lucrările de cadastru sunt importante pentru realizarea sistemelor informaţionale ale teritoriului, capabile să furnizeze rapid date reale administraţiei publice locale şi centrale, precum şi altor sectoare interesate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cadastrul General si de Specialitate.doc