Cadastrul General si de Specialitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cadastrul General si de Specialitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.dr.Gheorghe Dumitru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Introducere:

Data de naştere a cadastrului în Europa poate fi considerată 17 aprilie 1920, când au început lucrările de măsurare pentru principatul Milano aflat sub ocupaţie austriacă.

Documentaţia întocmită pe parcursul a 40 de ani conţinea registrul parcelelor, registrul caselor, mapa cu hârtiile la scara 1:2000 şi la scara 1:8000 pentru ansamblu, câte a coală de propietate pentru fiecare contribuabil şi harta topograficş a principatului la scara 1:72000.

Considerat modelul tuturor cadastrelor europene, a fost preluat de Franţa sub Napoleon, de principatele italiene şi statul papal, de Belgia, Olanda, Luxemburg, cantoanele elveţiene, landurile germane si tot Imperiul habsurgic.

Măsuratorile cadastrale nu au fost şi nici nu sunt un scop în sine, ci de la început au servit primelor forme de impunere fiscală şi au avut, încă din antichitate, drept sarcină importantă stabilirea limitelor propietaţilor funciare.

Cunoştinţe şi confirmări legate de activitatea organizată de măsurare a terenurilor există şi se referă în special la zonele în care paâantul era cultivat pentru agricultură, în lunca fluviului Nil, în Mesopotamia şi în Orientul Mijlociu.

Măsuratorile erau de mare importanţă, mai ales pentru gospodărirea văii Nilului, deoarece graniţele dintre parcele erau şterse datorită revarsărilor anuale şi era necesară refacerea lor.

Lucrările de introducere a cadastrului şi a cărţilor fiinciare s-au efectuat în mod diferenţiat în provinciile româneşti, în funcţie de împrejurările istorice, începând cu secolul XIX, astfel: Transivania, Banat şi o parte a Bucovinei lucrările specifice au debutat după sistemul austro-ungar începînd cu anul 1794 şi au continuat după anul 1850 sub forma ,,Cadastrului concretual" în Muntenia şi Moldova începînd cu anul 1831, respectiv 1832

De-a lungul timpului, in România, publicitatea imobiliară s-a realizat prin mai multe modalităţi, principalele două sisteme fiind cel al registrelor de transcripţiuni şi inscriptiuni si cel bazat pe cărţile funciare.

Concepte cheie: tratate

Cadastru, publicitate imobiliară,urbanism, măsurători cadastrale,cărţi de evidenţă funciară; cadastru general;cadastru de specialitate, automatizarea lucrărilor de cadastru

Tratarea subiectului:

Cadastrul general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidentă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de propietate, indiferent de destinaţie şi propietar, de pe întregul teritoriu al ţării.

Cadastrul general are caracter obiectiv când exprimă o realitate obiectivă, independentă de voinţa omului, indiferent de funcţia socială sau tehnică a acestuia , caracter unitar când se execută după norme si instructiuni unice; reflectă legiile societăţii; caracter dinamic când exprimă realitatea naturală în continuă schimbare ; caracter general când satisface cerinţe pentru diferite sectoare econoniice şi caracter obligatoriu când se execută pe întregul teritoriul ţării, pentru toţi propietarii de bunuri mobile, persoane fizice şi juridice.

Cadastrul trebuie să furnizeze date reale cu privire la următoarele aspecte: determinarea întinderii, configuraţiei şi poziţiei corpurilor de propietate, a destinaţiei şi folosinţei lor; identificarea propietarilor de bunuri imobile şi înscrierea lor în registrele cadastrale; stabilirea categoriei de terenuri după insuşirile calitative; inventarierea suprafeţelor mecanizabile a pantelor terenurilor; bonitarea solurilor după gradul de fertilitate în funcţie de categoriile de folosinţă agricole; inventarierea terenurilor degradate care necesită lucrări de îmbunatăţiri funciare, a celor care pot fi scoase din circuitul agricol, a terenurilor amenajate şi ameliorate.

Scopul executării lucrărilor de cadastru este să pună la dispoziţia celor interesati, în orice moment, date reale si complete pentru: determinarea stadiului şi evoluţiei fondului funciar pe judeţe şi pe tara următoarele; pentru stabilirea impozitului funciar; cunoaşterea fondului imobiliar- edilitar şi starea acestuia; pentru întocmirea studiilor şi proiectelor pentru sistematizarea teritoriului şi localităţilor; obţinerea de date pentru întreţinerea străzilor, drumurilor, căilor ferate, etc; amenajarea şi exploatarea raţională a pădurilor; protecţia mediului; soluţionarea litigiilor cu privire la terenuri dintre propietari; realizarea bazei de date cadastrale necesare întocmirii SIT-urilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cadastrul General si de Specialitate.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ” SPIRU HARET ” FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA:ADMINISTRAŢIA, DREPTUL ŞI MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI DISCIPLINA : "CADASTRU, PUBLICITATE IMOBILIARĂ ŞI URBANISM" SEMESTRUL: III