Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 28550
Mărime: 209.88KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tofan Mihaela
lucrare de licenta,UNIV A.I.CUZA IASI

Cuprins

Capitolul I - Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 4

1.1. Definitie si reglementare 4

1.2. Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca 6

1.3.Conditii de validitate ale contractului individual de munca 9

1.3.1.Conditii de fond 10

1.3.1.a) Capacitatea partilor contractului de munca 10

1.3.1.b) Consimtamântul 12

1.3.1.c) Obiectul contractului de munca 14

1.3.1.d) Cauza contractului individual de munca 14

1.3.2 Conditiile de forma 15

1.3.3 Conditii speciale 16

1.4. Clauze obligatorii si clauze facultative ale contractului individual de munca 19

1.4.1. Clauzele obligatorii 19

1.4.2.Clauzele facultative 20

1.5. Efectele contractului individual de munca 22

1.5.1 Drepturile si obligatiile salariatului 23

1.5.2. Drepturile si obligatiile angajatorului 24

Capitolul II -Timpul de munca si timpul de odihna 26

2.1. Timpul de munca 26

2.1.1. Durata timpului de munca 26

2.1.2. Munca suplimentara 31

2.1.3 Munca de noapte 33

2.2.Repausuri periodice 35

2.2.1. Pauza de masa si repausul zilnic 35

2.2.2. Repausul saptamânal 37

2.2.3. Sarbatorile legale 39

2.3.Concediile 40

2.3.1. Concediul de odihna anual si alte concedii 40

2.3.2. Concediul de formare profesionala al salariatului 50

Capitolul III - Dreptul salariatului de a beneficia de concediu 53

3.1. Drepturile salariatului în baza contractului individual de munca 53

3.2. Reglementarea dreptului la concediu în Codul muncii 54

3.3. Reglementarea dreptului la concediu prin acte de drept public 58

3.4. Dreptul la concediu reglementat prin acte speciale 69

Concluzii 76

Bibliografie 83

Extras din document

Capitolul I

Contractul individual de munca-temei al aparitiei

raportului juridic de munca

1.1. Definitie si reglementare

Dreptul la munca este unul din drepturile fundamentale ale omului a carui exercitare este asigurata deopotriva prin instrumente internationale elaborate în cadrul Natiunilor Unite si de instrumente elaborate sub auspiciile Organizatiei Internationale a Muncii. Munca reprezinta activitatea umana specifica, fizica si/sau intelectuala, prin care oamenii utilizeaza aptitudini personale în vederea satisfacerii necesitaatilor lor.

Raporturile juridice de munca sunt acele relatii sociale reglementate prin lege, ce iau nastere între o persoana fizica, pe de o parte si o persoana juridica sau persoana fizica, pe de alta parte, ca urmare a prestarii unei anumite munci de catre prima persoana în folosul celei de a doua, care, la rândul ei, se obliga sa o remunereze si sa creeze conditiile necesare prestarii acelei munci. Raporturile juridice individuale de munca, s-a considerat în literatura juridica, se prezinta sub doua forme: tipice si atipice .

Formele tipice sunt, în primul rând, cele fundamentate pe contractul individual de munca. De altfel, dreptul muncii are ca obiect specific raportul juridic izvorât din acest contract. Tot forme tipice dar apartinând unor alte ramuri de drept sunt considerate raporturile juridice de munca ce privesc militarii-cadre permanente, membrii cooperativelor mestesugaresti, precum si ai societatilor agricole.

Formele atipice sunt cele fundamentate pe contractul de ucenicie , precum si pe cele ce privesc pe membrii barourilor de avocati.

În opinia autorului E. Cristoforeanu , expresia „contract de munca” a aparut pe la finele secolului XIX, în legile care s-au ocupat de reglementarea raporturilor dintre patron si salariat.

Contractul individual de munca constituie forma clasica a raportului juridic de munca, detinând o pozitie preeminenta fata de celelalte forme, tipice, dar apartinând altor ramuri de drept, sau atipice ale raportului mentionat.

Autorul O. Ionescu considera întemeiat ca conceptia contractului individual de munca prezinta o serie de particularitati, ce se datoreaza faptului ca „în centrul legislatiei muncii sta ideea de personalitate a muncitorului”. Suplimentar autorul în cauza a mentionat ca „însusi contractul individual de munca trebuie conceput pe o alta baza: el nu se mai raporteaza la „bunuri”, ci mai mult decît în orice alt contract elementul personalitatii umane formeaza însasi structura sa”.

Aceasta idee se manifesta în contractul individual de munca din trei puncte de vedere deosebite:

1) prin existenta libertatii si a deplinei egalitati a celor doi contractanti;

2) prin raportul de „dependenta” speciala a celui care s-a angajat si de „drept de conducere” a celui care a angajat, raporturi care însa trebuie sa ia nastere ca avînd în vedere persoane si nu lucruri;

3) masuri de protectie pentru muncitori instituite de autoritatea publica”.

Prin intermediul contractului individual de munca se realizeaza o îmbinare armonioasa a intereselor personale, ale fiecarui salariat, cu interesele unitatii (întreprinderii, institutiei, organizatiei) în care lucreaza si, în final, cu interesele generale ale întregii societatii.

Pe baza unor astfel de contracte, caracterizate prin faptul ca una din parti, care este întotdeauna persoana fizica, se obliga sa depuna forta sa de munca în folosul celeilalte parti, persoana juridica sau persoana juridica, care îsi asuma, la rândul sau, obligatia de a crea conditii corespunzatoare pentru prestarea muncii si de a o remunera, îsi desfasoara activitatea marea majoritate a personalului, cel încadrat în societati comerciale, regii autonome, alte persoane juridice sau fizice.

Preview document

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 1
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 2
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 3
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 4
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 5
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 6
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 7
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 8
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 9
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 10
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 11
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 12
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 13
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 14
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 15
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 16
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 17
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 18
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 19
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 20
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 21
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 22
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 23
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 24
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 25
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 26
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 27
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 28
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 29
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 30
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 31
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 32
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 33
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 34
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 35
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 36
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 37
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 38
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 39
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 40
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 41
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 42
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 43
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 44
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 45
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 46
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 47
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 48
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 49
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 50
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 51
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 52
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 53
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 54
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 55
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 56
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 57
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 58
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 59
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 60
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 61
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 62
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 63
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 64
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 65
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 66
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 67
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 68
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 69
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 70
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 71
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 72
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 73
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 74
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 75
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 76
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 77
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 78
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 79
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 80
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 81
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 82
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 83
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 84
Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu
    • Cdrul reglementativ al dreptului salariatului de a beneficia de concediu.doc
    • Prezentare licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Formarea si Evaluarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Drepturile Salariatilor

Capitolul I Contractul individual de muncă Pe piaţa muncii, întâlnim destul de des conflicte generate de necunoaşterea drepturilor angajaţilor,...

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna

Timpul de muncă Una dintre caracteristicile raportului juridic izvorât din încheierea contractului individual de muncă este desfăşurarea...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Te-ar putea interesa și

Salarizarea

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca, potrivit art. 154 din Codul Muncii. Tipuri...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă...

Dreptul Muncii

Contractul individual de muncă I. Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană...

Legislația Muncii

CAPITOLUL I . INTRODUCERE 1.1. Munca şi izvoarele sale "Munca", termen provenit din limba slavona – monka- are mai multe sensuri un prim sens,...

Dreptul muncii sinteză

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 1.Aspecte privind formarea și...

Managementul Relatiilor de Munca in Context International

CAPITOLUL I RELATIILE DE MUNCA  PROCESE SI REALIZARI LEGALE Sectiunea I Munca si dreptul muncii Munca, înteleasa ca o activitate creatoare...

Dreptul muncii

I. DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este reglementat prin Constituție şi Codul muncii, dar şi prin numeroase alte legi speciale , dintre care...

Ai nevoie de altceva?