Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4216
Mărime: 22.75KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lector. dr. liviu filip

Cuprins

1. Caracterele juridice ale contractului individual de muncă.3

2. Condiţiile de validitate ale contractului individual de muncă.6

2.1. Condiţiile de fond ale contractului individual de muncă.6

2.2. Condiţiile de formă ale contractului individual de muncă.11

3. Condiţii prealabile încheierii contractului individual de muncă.12

4. Speţă.15

Extras din document

În dreptul român contractul individual de muncă a apărut relative târziu, vreme de un secol şi jumătate în locul său utilizându-se un contract civil de locaţiune a lucrărilor.

Codul din 1972 nu s-a ocupat în mod expres de noţiunea de contract individual de muncă. Timp de 30 de ani a fost misiunea practicii şi doctrinei de dreptul muncii să ofere o definiţie pentru contractul individual de muncă.

Actualul Cod al muncii (Legea nr.53/2003) tratează în Titlul II pe o întindere de 9 capitole aspecte legate de contractul individual de muncă. Articolul 10 propune şi o definiţie legală, el putând fi definit drept acea “convenţie prin care o persoană numită salariat se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unei persoane numită angajator în schimbul unei sume de bani, salariu.

CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Contractul individual de muncă se evidenţiază prin trăsături care îl apropie şi, în acelaşi timp, îl individualizează faţă de alte contracte. Astfel el prezintă următoarele trăsături caracteristice:

a) Contractul individual de muncă este un act juridic. Acest contract reprezintă o manifestare de voinţă a două persoane în scopul stabilirii de drepturi şi obligaţii reciproce şi corelative ce alcătuiesc conţinutul raportului juridic de muncă.

El este deci un act juridic guvernat de principiul libertăţii de voinţă. Această libertate presupune două elemente: o libertate a părţilor în ce priveşte dorinţa manifestată de a încheia, în general un contract de muncă (dacă doresc sau nu să încheie contractul) şi o libertate în ceea ce priveşte condiţiile în care vor încheia acest contract (stabilirea clauzelor contractuale concrete, convenabil pentru ambele părţi), cu alte cuvinte, libertatea în ce priveşte conţinutul contractului de muncă.

Dar, desigur că, libertatea părţilor trebuie săse manifeste cu respectarea dispoziţiilor legale.

Două texte ale Codului muncii prezintă importanţă deosebită în acest sens:

- art. 11: „ clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub minimul stabilit prin acte normative sau prin contracte colective de muncă”;

- art. 38: „ salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.”

b) este un contract numit, deoarece este reglementat ca atare prin norme de drept al muncii ( cuprinse, de regulă, în Codul muncii).

c) este un contract bilateral. Contractul individual de muncă nu poate avea decât două părţi: salariatul (angajatul) şi angajatorul (patronul).

Salariatul este persoana fizică care se obligă să presteze munca.

Angajatorul este persoana juridică sau persoana fizică care utilizează forţa de muncă salariată.

Această trăsătură deosebeşte contractul individual de muncă de contractele civile şi comerciale, care, uneori, pot avea o pluralitate de creditori şi debitori, precum şi de contractul individual de muncă, care are una din părţi o colectivitate de salariaţi (nu doar unul singur), iar cealaltă, uneori, este o colectivitate de angajatori.

Sunt însă şi anumite situaţii de excepţie, în cadrul formelor asociative de exercitare a profesiilor de avocat, notar, medic. Potrivit normelor legale, avocatul coordonator, notarul public împuternicit, medicul împuternicit pot să încheie, în numele celor cu care sunt asociaţi, contracte individuale de muncă cu avocaţi stagiari, notari stagiari, medici ori cu personal auxiliar. În aceste cazuri, subordonarea salariţilor respectivi nu se manifestă exclusiv faţă de împuternicitul care a încheiat contractele de muncă în cauză, ci şi faţă de ceilalţi asociaţi.

d) este un contract sinalagmatic. Potrivit art. 943 din Codul civil, contractul este sinalagmatic când părţile se obligă reciroc una faţă de cealaltă.

Cele două părţi ale contractului individual de muncă se obligă astfel: salaritul să presteze o anumită muncă; angajatorul să plătească această muncă.

Aşadar, acest contract dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între părţi; cauza obligaţiei uneia dintre ele o constituie executarea obligaţiei celeilalte.

e) are un caracter comutativ, deoarece atât prestaţia salariatului, cât şi cea a angajatorului sunt cunoscute încă de la început, din momentul încheierii contractului.

Preview document

Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 11
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 12
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 13
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 14
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 15
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 16
Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Caracterele Juridice si Conditiile de Validitate ale Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Individual de Muncă

Cap I. Aspecte generale privind contactul individual de muncă I.1 Noţiuni. După cum prevede Noul Cod al Muncii în art.10, contractul individual de...

Contractul individual de muncă cu timp parțial

Definitia contractului individual de muncǎ si reglementarea acestuia în legislatia românǎ O bunǎ perioadǎ de timp (sfârsitul sec. al XIX-lea si...

Definiția și Caracterele Juridice ale Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Definiția contractului individual de muncă În literatura de specialitate contractul individual de muncă reprezintă instrumentul...

Răspunderea Disciplinară

I Noţiuni teoretice- Răspunderea disciplinară 1. Introducere Disciplina muncii reprezintă o obligaţie de sinteză a salariatului care însumează şi...

Contractul Individual de Muncă

NULITATEA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ I. Noţiune Nulitatea este sancţiunea civilă prin care actul juridic care nu îndeplineşte condiţiile...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Nulitatea Contractului Individual de Muncă

Nulitatea este o sancţiune civilă care intervine în cazul încheierii unor acte juridice cu nerespectarea condiţiilor de validitate, de fond sau de...

Contractul Individual de Munca

1.Contractul individual de munca (C.I.M.) se incheie in 3 exemplare: - angajat - angajator - Inspectoratul Teritorial de Munca (I.T.M) 2.C.I.M....

Te-ar putea interesa și

Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă

CAP 1 RESURSELE UMANE-FACTOR DE PRODUCȚIE ÎN AGRICULTURĂ 1.1. Caracteristicile resurelor umane în agricultură Ca orice altă resursă şi cele umane...

Calcularea și Decontarea Impozitului pe Salarii

Argument Impozitele au aparut inca din sclavagism, fiind considerate primul element de finante publice, in masura in care statul a trecut la...

Conflictele de Muncă

Introducere Conflictele de muncă reprezintă acele dezacorduri(litigii) individuale sau colective născute între angajator şi salariaţi cu privire...

Legislația Muncii

CAPITOLUL I . INTRODUCERE 1.1. Munca şi izvoarele sale "Munca", termen provenit din limba slavona – monka- are mai multe sensuri un prim sens,...

Drept Comercial

SUPORT DE CURS DREPT COMERCIAL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL Dreptul comercial este acea ramura a dreptului privat care...

Dreptul Muncii

Cap. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE §1. Definiţia şi obiectul dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat...

Ai nevoie de altceva?