Caracteristici Generale Manageriale in Domeniul Mentinerii Ordinii Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Caracteristici Generale Manageriale in Domeniul Mentinerii Ordinii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Druta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Stiinta Administratiei

Extras din document

Caracteristici generale privind ordinea publică

Potrivit art. 1. alin. (3) al Constituţiei Rep. Moldova „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”.

În acest sens, asigurarea legalităţii şi ordinii în stat constituie funcţii prioritare ale unui stat de drept, conform cărora trebuie să se ordoneze activitatea tuturor organelor de stat, obşteşti şi a cetăţenilor în particular.

De fapt, stabilitatea socială, siguranţa, liniştea şi respectul reciproc dintre membrii unei colectivităţi reprezintă un imperativ natural şi deosebit de important al vieţii sociale.

Potrivit naturii sale, omul este o fiinţă predispusă acţiunii, iar nevoile sale materiale şi spirituale, trupeşti şi sufleteştei îl silesc să activeze, să acţioneze. Este firesc, ca fiecare persoană în acţiunile sale, să intre în raporturi de interacţiunie armonizându-se sau ciocnindu-se cu acţiunile altor membri ai grupului social.

În cadrul acestor relaţii şi legături, acţiunea sau conduita fiecăruia este apreciată sau desapreciată pentru alţii, după care conduita se adaptează sau vine în conflict.

În cazul acţiunilor inacceptabile, acestea fiind prejudiciabile, provoacă, în mod firesc, o reacţie din partea celor nemulţumiţi.

Această reacţie presupune un conflict între membrii comunităţii, care devine sursa permanentă de nelinişte şi nesiguranţă pentru grupul social respectiv.

Necesitatea convieţuirii oamenilor în societate, a făcut ca omul să înţeleagă că înăuntrul grupului social, acţiunile şi interesele fiecăruia să se dezvolte într-o anumită ordine. De aici conchidem că asigurarea unei orânduiri sociale depinde în cea mai mare măsură, de conformarea fiecăruia unei orânduiri (ordini) sociale.

Este de remarcat, că în literatura de specialitate nu există o opinie unică referitoare la esenţa şi definirea noţiunii de ordine publică.

Însă sunt stabilite o serie de viziuni pornite de la spectrul de relaţii sociale cuprinse în conţinutul noţiunii, şi anume:

- ordinea publică în sens larg;

- ordinea publică în sens restrâns.

Sensul gramatical al cuvântului „ordine” provenit din limba latină, de la „ordo, inis”, evocă ideea de dispoziţie sau de succesiune regulată cu caracter spaţial, temporar, logic, moral, organizare, însuşire, rând, rânduire, orânduială ori organizare, orânduire socială, politică, economică, regim, stabilitate socială, respectul instituţiilor sociale stabilite.

Ordinea publică, ordinea politică, economică şi socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu de norme şi măsuri dosebite de la orânduire socială la alta şi se traduce prin funcţionarea normală a aparatului de stat, menţinerea liniştii căţenilor şi a respectării drepturilor acestora.

Într-o altă viziune a noţiunii de ordine publică, este spus că are un caracter complex, incluzând în cuprinsul ei, atât apărarea regimului politic, apărarea cetăţenilor împotriva calamităţilor naturale, menţinerea liniştii publice, măsurile care asigură executarea legilor şi a hotărârilor judecătoreşti, buna convieţuire în societate, cât şi buna funcţionare a serviciilor organizate de stat.

Judecând în detrimentul celor expuse, ne putem referi şi la Management care este un proces de combinare a resurselor de toate nevelurile, deoarece Managementul în primul rând se ocupă cu direcţionarea grupurilor spre atingerea scopurilor, dacă analizăm la nevel de stat.

Din sensul etimologic al cuvântului „Management” se înţelege ca: gestionare, administrare. În mare parte, se concetrează asupra sistemului şi structurilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristici Generale Manageriale in Domeniul Mentinerii Ordinii Publice.doc