Cariera Functionarilor Publici

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3845
Mărime: 20.90KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CRISTIAN CLIPA

Cuprins

1. Notiunea de cariera a functionarului public.2

2. Functionarii publici debutanti.3

2.1 Organizarea perioadei de stagiu.3

2.2. Evaluarea activitatii functionarului public debutant.6

2.3. Drepturile si indatoririle specifice ale functionarilor publici.7

3. Evaluarea performantelor profesionale ale funcţionarilor publici definitivi. Promovarea funcţionarilor publici şi avansarea în gradele de salarizare.8

3.1. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.8

3.2 Promovarea funcţionarilor publici.10

3.3. Avansarea în gradele de salarizare.11

3.4. Sistemul de promovare rapida în funcţia publica.11

4. Evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.11

Abrevieri.13

Bibliografie.14

Extras din document

1. Notiunea de cariera a functionarului public

Conceptul de cariera este folosit in dreptul public contemporan pentru a evoca dezvoltarea in timp a situatiei juridice a functionarului, de la recrutare pana la sfarsitul activitatii profesionale, deci de la emiterea actului din care se naste raportul de functie publica, pana la emiterea celui prin care se pune capat acestui raport.

Extrapoland elementele acestei definitii, vom defini cariera functionarului public european, ca reprezentand elementele care concretizeazasituatia juridica a functionarului public, din momentul in care autoritatea investita cu puterea de numire, emite actul de numire pana in momentul in care, un alt act juridic, sau un fapt juridic ( exemplu decesul ), pune capat calitatii de functionar public european.

Cariera în funcţia publica cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu pana în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii.

Modalităţile de dezvoltare a carierei în funcţia publica sunt promovarea într-o funcţie publica superioară şi avansarea în gradele de salarizare.

Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publica sunt următoarele:

a) competenta, principiu potrivit căruia persoanele care doresc sa acceada sau sa promoveze într-o funcţie publica trebuie sa detina şi sa confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective;

b) competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;

c) egalitatea de sanse, prin recunoaşterea vocaţiei la cariera în funcţia publica a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii;

d) profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea principiilor prevăzute de lege;

e) motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa identifice şi sa aplice, în condiţiile legii, instrumente de motivare morala şi materială a funcţionarilor publici, precum şi sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora;

f) transparenta, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publica.

Managementul carierei în funcţia publica se asigura de către:

a) Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal şi a instrumentelor necesare organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publica;

b) autorităţile şi instituţiile publice, prin aplicarea principiului egalităţii de sanse şi a motivarii;

c) funcţionarul public, prin aplicarea consecventa a principiilor competentei şi al profesionalismului, în vederea dezvoltării profesionale individuale.

Stabilirea posibilităţilor de cariera în funcţia publica se realizează anual prin planul de ocupare a funcţiilor publice.

Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează de către Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la numărul funcţiilor publice vacante şi modalitatea de ocupare a acestora, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, şi se supune spre aprobare Guvernului.

Preview document

Cariera Functionarilor Publici - Pagina 1
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 2
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 3
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 4
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 5
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 6
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 7
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 8
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 9
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 10
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 11
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 12
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 13
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 14
Cariera Functionarilor Publici - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Cariera Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Formarea si Evaluarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Specificitatea Contractelor Administrative - Concept si Tipuri de Contracte

Specificitatea contractelor administrative. Concept şi tipuri de contracte 1. Conceptul de contract administrativ În concepţia modernă, noţiunea...

Dreptul la Cariera al Functionarilor Publici

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND NOTIUNEA DE “FUNCTIE PUBLICA” La nivel comunitar exista in principal doua dimensiuni de continut cu privire la...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Functia si Functionarul Public din Perspectiva Europeana

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 1.1 Fundamentarea noţiunilor În cadrul...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Avansarea funcționarilor publici

1. Introducere Promovarea in functie reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare celei...

Ai nevoie de altceva?