Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2755
Mărime: 17.92KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Voicu
Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Drept si Administraţie Publica Bucureşti

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1- Scurt istoric privind adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E

1.1-Elaborarea Cartei;1.2-Adoptarea Cartei;1.3-Publicarea Cartei;

CAPITOLUL 2- Structura Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E.

2.1- Preambul

2.2- Cele 7 capitole ale Cartei

2.2.1- Capitolul I – Demnitatea (art. 1-5)

2.2.2- Capitolul II – Libertăţi

2.2.3- Capitolul III – Egalitatea (art. 20-26)

2.2.4- Capitolul IV – Solidaritatea (art. 27-38)

2.2.5- Capitolul V – Drepturile cetăţeneşti (art. 39- 46)

2.2.6- Capitolul VI – Justiţia (art. 47-50)

2.2.7- Capitolul VII – Dispoziţii generale (art. 51-54)

CAPITOLUL 3 –Domeniul de aplicare al Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E.

3.1- Institutiile vizate de Carta;

3.2- Persoanele vizate de Carta;

CAPITOLUL 4- Studiu de caz

Dreptul unei persoanei de a contiuna studiile in orice stat membru U.E.-cazul Gravier

CAPITOLUL 5 -Concluzii

Extras din document

CAPITOLUL 1

Scurt istoric privind adoptarea Cartei Drepturilor

Fundamentale ale U.E.

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost adoptata de catre Consiliul European, în reuniunea solemnă din 7 decembrie 2000,si a fost acceptată, cu un an mai târziu, de şefii de state şi de guverne din cele 15 State membre ale Uniunii Europene.

Carta constituie rezultatul extraordinar al eforturilor din ultimii ani de elaborare a unui document scris care să garanteze drepturile fundamentale şi un relevant „punct de vedere” în dezbaterea actuală asupra unei proceduri adecvate de elaborare a Constituţiei Uniunii.

În declaraţia comună a Parlamentului, Consiliului şi Comisiei din 5 aprilie 1977 s-au făcut referiri la jurisprudenţa dezvoltată după 1969 a Curţii de justiţie în materia drepturilor fundamentale, la tradiţiile constituţionale comune statelor membre şi la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Alături de declaraţiile Consiliului, având valoarea programelor politice, declaraţia Parlamentului European relativă la drepturile şi libertăţile fundamentale, din 12 aprilie 1989, a deschis calea spre realizarea obiectivului unei Carte a drepturilor fundamentale, codificată după modelul CEDO.

Un proiect al drepturilor fundamentale inserat în decizia din 10 februarie 1994, privind „proiectul unei constituţii europene” a fost prezentat Parlamentului European, el reluând, cu unele nuanţe, Declaraţia din 1989.

Preambulul Actului Unic European (A.U.E.) din 28 februarie 1986 şi cel al Tratatului asupra Uniunii Europene (T.U.E.), semnat la 7 februarie 1992, introduc o revizuire a Tratatelor trimiţând, deja, la raportul dintre legitimarea democratică şi izvoarele precitate ale jurisprudenţei. Singura dispoziţie convenţională figura în art. 6 II din Tratatul asupra Uniunii (fostul F II 2) sub forma unei obligaţii de respect a drepturilor fundamentale. Propunerea unui catalog de drepturi fundamentale a apărut abia în concluziile Consiliului European din 15 şi 16 decembrie 1995 ca un punct aparte pe ordinea de zi a Conferinţei interguvernamentale din 1996 (Anexa 15).

La reuniunea Consiliului European de la Köln (4 iunie 1999) s-a decis, la propunerea guvernului federal german, crearea unui organism special cu misiunea elaborării unei carte a drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. Mandatul dat acestuia trebuia să conţină principiile comune ale CEDO şi tradiţiile constituţionale comune Statelor membre: drepturile fundamentale economice şi sociale care figurau în „Carta socială europeană” şi în „Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale muncitorilor” trebuiau, de asemenea, să fie luate în consideraţie.

Constituirea Convenţiei pentru drepturile fundamentale a fost decisă la una din reuniunile Consiliului European de la Tampere (Finlanda) la 16 octombrie 1999, fiind compusă din 15 reprezentanţi ai şefilor de state şi de guvern, 16 membri ai Parlamentului European şi 30 de membri ai Parlamentelor naţionale ( 2 la un Stat membru), precum şi un reprezentant al Comisiei Europene, în total 62 de membri.

Mandatul acestei Convenţii cuprindea şi sarcina de a proceda la un schimb de idei intense cu statele candidate la aderare şi cu alte instanţe, grupări sociale şi experţi. Astfel definită, Convenţia s-a constituit, practic, la 17 decembrie 1999 la Bruxelles, alegându-şi preşedintele, în persoana fostului preşedinte la Curţii Constituţionale federale germane şi al Republicii Federale, dr. Roman Herzog.

1.1-Elaborarea Cartei

Decembrie 1999 – octombrie 2000 : redactarea Cartei drepturilor fundamentale de către prima Convenţie a Uniunii Europene.

Decembrie 2000 : la apelul CES, 60.000 de lucrători participă la o demonstraţie la Nice, unde se desfăşura Consiliul European solicitând inzestrarea documentului cu putere juridică.

Preview document

Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 1
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 2
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 3
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 4
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 5
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 6
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 7
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 8
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 9
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 10
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 11
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 12
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 13
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare.doc

Alții au mai descărcat și

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht din 1992, care introduce notiunea de “cetatenie europeana” formuleaza principiile libertatii, democratiei, respectarii...

Carta Drepturilor Fundamentale UE

Primele preocupari în domeniul protectiei drepturilor omului au început sa apara cu multe secole în urma. Daca istoria conceptiilor articulate...

Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Reglementari Comunitare Privind Conflictele de Legi in Materia Obligatiilor Contractuale (Roma I)

Noțiuni introductive În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 iulie, a fost publicat Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Ai nevoie de altceva?