Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2755
Mărime: 17.92KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Voicu
Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Drept si Administraţie Publica Bucureşti

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1- Scurt istoric privind adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E

1.1-Elaborarea Cartei;1.2-Adoptarea Cartei;1.3-Publicarea Cartei;

CAPITOLUL 2- Structura Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E.

2.1- Preambul

2.2- Cele 7 capitole ale Cartei

2.2.1- Capitolul I – Demnitatea (art. 1-5)

2.2.2- Capitolul II – Libertăţi

2.2.3- Capitolul III – Egalitatea (art. 20-26)

2.2.4- Capitolul IV – Solidaritatea (art. 27-38)

2.2.5- Capitolul V – Drepturile cetăţeneşti (art. 39- 46)

2.2.6- Capitolul VI – Justiţia (art. 47-50)

2.2.7- Capitolul VII – Dispoziţii generale (art. 51-54)

CAPITOLUL 3 –Domeniul de aplicare al Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E.

3.1- Institutiile vizate de Carta;

3.2- Persoanele vizate de Carta;

CAPITOLUL 4- Studiu de caz

Dreptul unei persoanei de a contiuna studiile in orice stat membru U.E.-cazul Gravier

CAPITOLUL 5 -Concluzii

Extras din document

CAPITOLUL 1

Scurt istoric privind adoptarea Cartei Drepturilor

Fundamentale ale U.E.

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost adoptata de catre Consiliul European, în reuniunea solemnă din 7 decembrie 2000,si a fost acceptată, cu un an mai târziu, de şefii de state şi de guverne din cele 15 State membre ale Uniunii Europene.

Carta constituie rezultatul extraordinar al eforturilor din ultimii ani de elaborare a unui document scris care să garanteze drepturile fundamentale şi un relevant „punct de vedere” în dezbaterea actuală asupra unei proceduri adecvate de elaborare a Constituţiei Uniunii.

În declaraţia comună a Parlamentului, Consiliului şi Comisiei din 5 aprilie 1977 s-au făcut referiri la jurisprudenţa dezvoltată după 1969 a Curţii de justiţie în materia drepturilor fundamentale, la tradiţiile constituţionale comune statelor membre şi la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Alături de declaraţiile Consiliului, având valoarea programelor politice, declaraţia Parlamentului European relativă la drepturile şi libertăţile fundamentale, din 12 aprilie 1989, a deschis calea spre realizarea obiectivului unei Carte a drepturilor fundamentale, codificată după modelul CEDO.

Un proiect al drepturilor fundamentale inserat în decizia din 10 februarie 1994, privind „proiectul unei constituţii europene” a fost prezentat Parlamentului European, el reluând, cu unele nuanţe, Declaraţia din 1989.

Preambulul Actului Unic European (A.U.E.) din 28 februarie 1986 şi cel al Tratatului asupra Uniunii Europene (T.U.E.), semnat la 7 februarie 1992, introduc o revizuire a Tratatelor trimiţând, deja, la raportul dintre legitimarea democratică şi izvoarele precitate ale jurisprudenţei. Singura dispoziţie convenţională figura în art. 6 II din Tratatul asupra Uniunii (fostul F II 2) sub forma unei obligaţii de respect a drepturilor fundamentale. Propunerea unui catalog de drepturi fundamentale a apărut abia în concluziile Consiliului European din 15 şi 16 decembrie 1995 ca un punct aparte pe ordinea de zi a Conferinţei interguvernamentale din 1996 (Anexa 15).

La reuniunea Consiliului European de la Köln (4 iunie 1999) s-a decis, la propunerea guvernului federal german, crearea unui organism special cu misiunea elaborării unei carte a drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. Mandatul dat acestuia trebuia să conţină principiile comune ale CEDO şi tradiţiile constituţionale comune Statelor membre: drepturile fundamentale economice şi sociale care figurau în „Carta socială europeană” şi în „Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale muncitorilor” trebuiau, de asemenea, să fie luate în consideraţie.

Constituirea Convenţiei pentru drepturile fundamentale a fost decisă la una din reuniunile Consiliului European de la Tampere (Finlanda) la 16 octombrie 1999, fiind compusă din 15 reprezentanţi ai şefilor de state şi de guvern, 16 membri ai Parlamentului European şi 30 de membri ai Parlamentelor naţionale ( 2 la un Stat membru), precum şi un reprezentant al Comisiei Europene, în total 62 de membri.

Mandatul acestei Convenţii cuprindea şi sarcina de a proceda la un schimb de idei intense cu statele candidate la aderare şi cu alte instanţe, grupări sociale şi experţi. Astfel definită, Convenţia s-a constituit, practic, la 17 decembrie 1999 la Bruxelles, alegându-şi preşedintele, în persoana fostului preşedinte la Curţii Constituţionale federale germane şi al Republicii Federale, dr. Roman Herzog.

1.1-Elaborarea Cartei

Decembrie 1999 – octombrie 2000 : redactarea Cartei drepturilor fundamentale de către prima Convenţie a Uniunii Europene.

Decembrie 2000 : la apelul CES, 60.000 de lucrători participă la o demonstraţie la Nice, unde se desfăşura Consiliul European solicitând inzestrarea documentului cu putere juridică.

Preview document

Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 1
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 2
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 3
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 4
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 5
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 6
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 7
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 8
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 9
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 10
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 11
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 12
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 13
Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht din 1992, care introduce notiunea de “cetatenie europeana” formuleaza principiile libertatii, democratiei, respectarii...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Rolul șefului statului conform constituțiilor României, Ungariei și Italiei

Conform Constitutiei , fiecare stat este guvernat de catre un lider care este desemnat pentru a reprezenta statul respectiv numit printr-o...

Personalitatea juridică a Uniunii Europene - evoluție și reglementarea actuală

Scurt istoric privind constituirea Uniunii Europene si evolutia acesteia Constituirea Comunitătilor Europene Ideea de unitate europeană....

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Acquis-ul comunitar privind libera circulație a persoanelor

1. ACQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR Esenta acestei libertati consta in eliminarea discriminarilor intre cetatenii...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Uniunea Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este o uniune economică și politică, care cuprinde 28 de țări europene. Ea are o populație de 508 milioane de...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Uniunea Europeană și Necesitatea Reformei Instituționale

Introducere Motivaţia alegerii acestei teme rezultă din convingerea asupra nevoii recunoaşterii rolului deosebit de important al instituţiilor şi...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale Americii, pentru că ţările membre UE rămân naţiuni...

Politica educațională a Uniunii Europene

Partea I – Politica educationala a UE 1. Concepte de baza privind politica educationala a) Primi pasi in cooperarea europeana in domeniul...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Ai nevoie de altceva?