Casatoria

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Casatoria.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Capitolul I - Consideraţii introductive privind condiţiile de formă

ale căsătoriei

Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, şi reglementată de normele imperative ale legii .

Incheierea valabila a unei casatorii necesita, potrivit legislatiei in vigoare, indeplinirea de catre viitorii soti a unor cerinte legale, denumite si conditii legale, de fond si forma. In legatura cu aceasta, in alin. (2) al art..48 din Constitutia României se prevede ca prin lege se stabilesc conditiile incheierii casatoriei.

În capitolul intitulat „Încheierea căsătoriei” din cadrul Titlului I I al Noului Codului Civil Sectiunea a 2-a art.278-289 sunt reglementate condiţiile de formă pentru încheierea căsătoriei.

Condiţiile de formă sunt mijloace pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi lipsei impedimentelor la căsătorie. Totodată ele constituie forma de recunoaştere publică a căsătoriei şi asigură mijloacele de dovadă a căsătoriei.

Reglementarea formalităţilor anterioare căsătoriei este făcută în considerarea mai multor scopuri: de a asigura consimţământul liber al celor ce vor să se căsătorescă, aceştia trebuind să-şi exprime voinţa de a se căsători în faţa autorităţii de stat competente; de a informa pe delegatul stării civile asupra statutului civil al viitorilor soţi, care pe baza acestor informaţii va verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie; de a aduce la cunoştinţa terţilor încheierea căsătoriei proiectate şi de a pune în mişcare, dacă e cazul, opoziţiile la căsătorie.

Condiţiile de formă ale căsătoriei se împart în formalităţi premergătoare sau anterioare încheierii căsătoriei şi formalităţi privind însăşi încheierea căsătoriei.

Toate formalităţile pe care legea le impune pentru a se putea încheia căsătoria, precum şi opoziţiile la căsătorie sunt prevăzute în scopul de a preîntâmpina încheierea unei căsătorii nevalabile sau nesănătoase .

Capitolul II - Formalitati premergatoare casatoriei

Secţiunea I – Declaratia de căsătorie

Prima formalitate anterioară căsătoriei este declaraţia de căsătorie prin care viitorii soţi îşi manifestă voinţa în vederea încheierii căsătoriei.

Astfel, cum prevede art. 12 Codul Familiei şi art. 28 din Legea nr.119 / 1996 cei care vor să se căsătorească vor completa personal şi în scris declaraţia de căsătorie la serviciul de stare civilă la care urmează a se încheia căsătoria. Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează să se încheie căsătoria, declaraţia de căsătorie se poate face la serviciul de stare civilă din localitatea în care se află, care o să transmită din oficiu şi în termen de 48 de ore serviciului de stare civilă competent să încheie căsătoria (art. 28, alin. 3, legea nr.119/1996). De asemenea, potrivit art. 38 alin 2 din Metodologia de aplicare a legii nr. 119 /1996, dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domociliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţilor în care se află temporar.

Declaraţia de căsătorie este formular tipizat si trebuie să cuprindă: voinţa neîndoielnică a viitorilor soţi de a se căsători, declaraţia acestora că au luat la cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii lor, declaraţia viitorilor soţi că îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 4-10 Codul Familiei (condiţiile de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie), declaraţia acestora cu privire la numele pe care s-au înţeles a-l purta în timpul căsătoriei (această declaraţie se poate face şi ulterior până la încheierea

căsătoriei în scris şi se anexează la declaraţia de căsătorie făcută) .

În cazul în care viitorii soţi au făcut declaraţiile la servicii de stare civilă separate (art. 12 Codul Familiei), atunci declaraţia trebuie să cuprindă şi indicaţia locului unde urmează să se încheie căsătoria.

Declaraţia de căsătorie făcută în scris se semnează de către declarant şi de către delegatul de stare civilă. Dacă declarantul nu poate semna, ceea ce reprezintă cazuri extrem de rare, declaraţia se semnează de către delegatul stării civile care va menţiona că datele însrise în declaraţie corespund cu cele declarate verbal şi că s-au citit declarantului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Casatoria.doc