Categorii de Functionari Publici a Caror Activitate este Reglementata de Statute Speciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Categorii de Functionari Publici a Caror Activitate este Reglementata de Statute Speciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Lucian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

CATEGORII DE FUNCŢIONARI PUBLICI A CĂROR ACTIVITATE ESTE REGLEMENTATĂ DE STATUTE SPECIALE

Secţiunea 1

Consideraţii generale

Conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:

- structurile de specialitate ale Parlamentului României;

- structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;

- structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

- serviciile diplomatice şi consulare ;

- autoritatea vamală;

- poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- alte servicii publice stabilite prin lege.

Raportul dintre reglementarea cuprinsă în Legea nr. 188/1999 şi cea din actele normative care au ca obiect activitatea funcţionarilor publice în cadrul serviciilor publice menţionate este cel de la general la special.

Într-adevăr, art. 5 alin. (2) din Statutul funcţionarilor publici, republicat, modificat şi completat, arată că „Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa:

- drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute de prezenta lege;

- funcţii publice specifice”.

Pentru prima dată se clarifică tranşant conţinutul posibil al statutelor speciale. Dat fiind faptul că art. 5 alin. (2) lit. a) cuprinde o enumerare exhaustivă se ridică problema dacă legiuitorul, în statutele speciale, ar putea reglementa şi alte aspecte decât cele prevăzute în articolul citat. Strict juridic răspunsul este negativ. Prin norme speciale nu se poate deroga de la legea cadru, decât dacă însăşi legea cadru ar permite acest lucru.

Un argument şi un exemplu în acest sens este textul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 republicată, modificată şi completată, care dispune că „în cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare, precum şi poliţiştilor şi altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, dispoziţiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevăzute la alin. (2), precum şi cu privire la carieră”.

În prezent, astfel de reglementări speciale sunt consacrate pentru:

- poliţişti (Legea nr. 360/2002 );

- funcţionarii publici din Poliţia Comunitară (Legea nr 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţei Comunitare );

- personalul diplomatic şi consular (Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României );

- vameşi (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal);

- personalul Gărzii Financiare care exercită prerogative de putere publică (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare);

- funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare (Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor);

- managerii publici (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public);

- funcţionarii publici din structurile de specialitate ale Parlamentului (Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar).

În concluzie, Legea nr. 188/1999 se constituie într-o lege-cadru, reprezentând dreptul comun pentru toate categoriile de funcţionari publici, inclusiv pentru cei a căror activitate face obiectul de reglementare al unor statute speciale.

Secţiunea 2

Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

Statutul Corpului diplomatic şi consular al României este reglementat Legea nr. 269/2003 . Legea cuprinde dispoziţii referitoare la: gradele şi funcţiile diplomatice sau consulare, modul de acordare, echivalare şi păstrare, admiterea în Corpul diplomatic şi consular, drepturile şi obligaţiile membrilor Corpul diplomatic şi consular, trimiterea în misiune permanentă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, incompatibilităţi şi interdicţii, încetarea calităţii de membru, răspunderea juridică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Categorii de Functionari Publici a Caror Activitate este Reglementata de Statute Speciale.doc