Cauzele Criminalitatii in Romania

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cauzele Criminalitatii in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Peste tot in lume se produce o sumă impresionanta de acte ilegale, de combinaţii si construcţii infracţionale în zona subterană a societăţii, zonă in care serviciile de informaţii pătrund foarte greu pentru a sesiza şi a constata cu adevarat ce se intâmplă.

Toate societăţile, mai mult sau mai puţin avansate democratic, au componenţa lor paralelă, nevazută si nearătată publicului, care se dezvoltă prin multiple canale ilegale şi a cărei dimensiune este de natură s produce serioase dezechilibre in planul general.

În atare context, funcţioneaza teama autorităţilor faţa de aceasta zonă a necunoscutului, teamă care se încearcă a fi învinsă doar în momente sau situaţii când răul devine vizibil şi nu mai poate fi contestat

Se exprimă opinia că politizarea activitaţilor de luptă contra criminalităţii este cauza fundamentală a reacţiei slabe faţa de pericolul acesteia, elementul care determină puternica consolidare a ei în societatea de azi. Într-un asemenea climat, pe teren prielnic, structurile care acţioneaza în domeniul criminalităţii afacerilor şi-au construit , dezvoltat şi perfecţionat un management performant, caracterizat de eficienţă maximă, specializare riguroasă, logistică ultramodernă, mult superioară celei aflate in dispoziţia organelor legii.

Rata înalta a criminalităţii are drept cauză principală publicitatea deosebit de gravă, care, pentru a fi şocantă, in scopul obţinerii unor profituri fabuloase, romanţează crimele si jafurile cele mai odioase. Teama crimei s fost din totdeauna o sursă de profit important pentru cinematografie, pentru televiziune, pentru presa scrisă. Mizând pe o cerere mare, cu atât mai mare cu cât constituie o temă tabu înainte de 1989 în ţara noastră, mass-media a supralicitat oferta. Selecţia cazurilor, agresivitatea titlurior, modul de prezentare pe care unele publicaţii – cu mare audienta la public – le practică nu fac decât să amplifice acest fenomen.

O raspundere la fel de însemnată în propagarea violentei revine unui anumit gen de literatură, care a invadat librăriile, precum si filmelor proiectate pe marele ecran. Se stie, există cinematografie specializata in proiecţii de filme numite „de groaza” Nu rareori spectatorii ies îngroziţi din sală datorită scenelor de o violenta inspăimantatoare. Nu mai surprinde pe nimeni când autorii unor atacuri de mână inarmată, violuri, indeosebi tineri, recunosc că s-au „inspirat” în acţiunile lor din literatură, presă sau secvenţe proiectate pe micul sau marele ecran.

O altă cauză a delicvenţei trebuie căutată in structura socială a fiecărei tări, care adună la un pol bogăţie, bunăstare, iar la polul opus suferinţă, sărăcie şi mizerie. Sentimentul însingurării, ai lipsei de perspectivă, nesiguranţa zilei de mâine determină debusolarea unei bune părţi a cetăţenilor, în majoritate tineri, care îsi cauta refugiul şi salvarea în consumul de droguri, in acte ilicite

O altă explicaţie a fenomenului poate fi găsită în numărul mare de grupuri de infractori care acţionează atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional.

Un loc inportant în creşterea procentajului criminalităţii îl ocupă corupţia.

În domeniul cauzalităţii şi condiţionării actelor de corupţie, nu pot fi omise:

- Efectuarea cu mari întârzieri a verficărilor economico-financiare de către organele competente, îndeosebi în cauzele complexe, cu prejudicii foarte mari;

- Dezordine contabilă regasită la marea majoritate a agenţilor economici, neefectuarea sau efectuarea superficilă a verificărilor de gestiune şi financiar contabil precum şi neimplicarea ori implicarea formală în administrarea patrimoniuluia celor investiţi cu aceste atribuţii;

- Neurmărirea de către ministerele de resort şi instituţiile bancare a modului de utilizare a creditelor şi subvenţiilor guvernamentale, precum şi modul de organizare şi derulare a licitaţiilor şi operaţiunilor de fixing bancar.

Toate aceste împrejurări trebuie luate in considerare la elaborarea concepţiei de luptă împotriva corupţiei

În tara noastră, pe fondul existenţei factorilor favorizanţi asociaţi procesului de tranzit, germenii preexistenţi de crimă organizată au cunoscut o dezvoltare deosebită şi au condus la creşterea exponenţială de ansamblu a acestei

Cauzele principale ale acestei situaţii rezida din condiţiile actuale specifice societăţii românesti. Astfel, cadrul legislativ intern lacunar (sau ambiguu) nu acoperă integral domeniul faptelor ilicite, sancţiunile prevăzute neavând caracter descurajant necesar si neasigurând protectia societăţii civile la nivelul standardelor europene impotriva fenomenului infractional extern. Cadrul instituţional si orgaizatoric de prevenire si contracarare a fenomenului insuficient adaptat condiţiilor actuale nu asigură o ripostă fermă si eficientă datorită: existenţei unor paralelisme; absenţa unor specializări stricte; situaţia precară a mijlocelor si materialelor disponibile. Încălcările repetate ale deontologiei profesionale datorită coruperii unor funcţionari din administraţia de stat de la nivele decizionale tot mai ridicate au loc pe fondul precarităţii standardului general de viaţă al populaţiei,

Fisiere in arhiva (1):

  • Cauzele Criminalitatii in Romania.doc