Cecul

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cecul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Definiţia cecului.2
2. Reglementarea cecului .2
3. Subiectele participante .2
4. Caracterele cecului.2
5. Premisele emiterii cecului.2
6. Categorii de cecuri.3
6.1. Categorii de cecuri în raport de indicarea beneficiarului.3
6.2. Categorii de cecuri după modul de încasare
6.2.1. Cecul barat.4
6.2.2. Cecul plătibil în cont.5
6.2.3. Cecul circular.5
6.2.4. Cecul netransmisibil.6
6.2.5. Cecul de călătorie.6
6.2.6. Cecul poştal. .8
6.2.7. Cecul certificat.8
7. Bibliografie.9

Extras din document

1. Definiţia cecului. Cecul a fost inclus în categoria titlurilor de credit întrucât îi sunt aplicabile aceleaşi principii care guvernează cambia şi biletul la ordin. În realitate, cecul are numai funcţia de instrument de plată, fiind lipsit de funcţia de instrument de credit.

Cecul este un înscris prin care o persoană, numită trăgător, dă ordin unei bănci la care are disponibil bănesc, numită tras, să plătească, la prezentarea titlului, o sumă de bani altei persoane, numită beneficiar.

2. Reglementarea cecului s-a făcut prin Legea nr. 59/1934, publicată în Monitorul Oficial nr. 100/01.05.1934, care cuprinde regulile emise prin legea uniformă adoptată de Conferinţa de la Geneva din 1931.

3. Subiectele participante sunt:

- trăgătorul (sau emitentul titlului) care dispune efectuarea unei plăţi;

- trasul (sau banca) care primeşte ordinul de a plăti o sumă de bani determinată;

- beneficiarul (posesorului titlului sau terţa persoană), care încasează la scadenţă suma indicată.

4. Caracterele cecului. Cecul este un titlu la ordin, complet şi formal. El încorporează o obligaţie abstractă de a plăti necondiţionat „la vedere” o sumă de bani menţionată în titlu.

Ca şi la cambie şi biletul la ordin, emiterea cecului este determinată de existenţa între părţi a unui raport juridic (raport juridic fundamental). Fiind un titlu de valoare, cecul produce efecte juridice independent de raportul juridic fundamental.

5. Premisele emiterii cecului. Cecul se trage asupra unei bănci, care deţine fonduri la dispoziţia trăgătorului. Fondul bănesc pentru efectuarea plăţii este denumit provizion, acoperire sau disponibil. Proviziunea are la bază un depozit bancar al trăgătorului sau o deschidere de credit în favoarea clientului.

Disponibilul trebuie să fie prealabil emiterii titlului şi de o valoare corespunzătoare cecului. Suma ce constituie proviziunea este necesar de a fi lichidă, certă şi exigibilă, fără nici un impediment juridic sau faptic în efectuarea plăţii.

Cecul se emite de trăgător în temeiul unei convenţii încheiată între client şi bancă. Autorizarea clientului de a dispune prin cec asupra unei proviziuni poate fi expresă sau tacită. Convenţia se exprimă sub forma unei clauze a contractului privind serviciul de casă pentru client sau a unui credit în numerar acordat de bancă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cecul.docx