Centrala Incidentelor de Plati

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Centrala Incidentelor de Plati.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Capitolul I – Prezentare generală

Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) este un centru de intermediere care gestionează informația specifică incidentelor de plăți, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor. Temeiul legal principal este Regulamentul BNR nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți.

Prin incident de plată se înțelege neîndeplinirea de către o persoană întocmai și în timp a obligațiilor asumate, înaintea sau în timpul procesului de decontare a unui instrument de plată, obligații care rezultă prin efectul legii și/sau în temeiul unui contract și a căror neîndeplinire este adusă la cunoștință CIP.

Incidentul de plată se aduce la cunoștința CIP în scopul apărării interesului public de către persoane care au calitatea de persoane declarante. În categoria persoanelor declarante se numără instituțiile de credit, persoane juridice române, inclusiv unitățile teritoriale ale acestora, sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine și CIP. Persoana declarantă care, ca urmare a asigurării condițiilor tehnice corespunzătoare, are posibilitatea accesării în mod direct a sistemului informatic al CIP constituie un nod de acces.

Angajatul autorizat de conducerea unei persoane declarante să furnizeze, să solicite și să primească informații la și de la CIP reprezintă o persoană acreditată. Pentru scopurile administrării situațiilor considerate incidente de plată, prin instrument se înțelege oricare dintre următoarele mijloace de plată: cec, cambie și bilet la ordin.

Utilizatori ai informațiilor referitoare la incidentele de plăți pot fi:

1. Banca Națională a României, persoanele declarante;

2. instanțele judecătorești;

3. Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

4. Ministerul de Interne;

5. mass-media;

6. alte instituții ale statului cu atribuții de supraveghere și control;

7. persoanele fizice și persoanele juridice altele decât cele enumerate;

8. instituții similare CIP din străinătate.

Datele specifice incidentelor de plăți sunt transmise, difuzate și valorificate pe baza informațiilor, chiar anterioare plății, conținute în evidențe și care sunt ocazionate de acte și fapte având potențial fraudulos, litigios și/sau producând riscuri de neplată, inclusiv dintre cele care pot afecta finalitatea decontării.

Valorificarea informației privind incidentele de plăți se realizează prin exploatarea în interes privat sau public a datelor puse la dispoziție de CIP din proprie inițiativă sau la cererea utilizatorilor.

Un incident de plată este considerat incident de plată major dacă este determinat de înregistrarea unor situații specifice legate de utilizarea cecului, cambiei și biletului la ordin. În cazul cecului, se consideră că a intervenit un incident de plată major în următoarele ipoteze:

- a fost emis fără autorizarea trasului;

- a fost refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare;

- a fost refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare;

- a fost emis cu dată falsă sau acestuia îi lipsește o mențiune obligatorie;

- cecul circular sau de călătorie a fost emis la purtător;

- cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară.

În cazul cambiei și a biletului la ordin se consideră că intervenit un incident de plată major dacă:

- cambia a fost scontată fără existența în total sau în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia;

- biletul la ordin/cambia cu scadență la vedere a fost refuzat(ă) din lipsă totală/parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen;

- biletul la ordin/cambia cu scadență la un anumit timp la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă a fost refuzată din lipsă totală/parțială de disponibil, în cazul în prezentării la plată la termen.

Dacă prezentării la plată a unui instrument este diferită după cum se au în vedere plățile interbancare. În acest caz se are în vedere data transmiterii instrumentului de la unitatea prezentatoare la unitatea primitoare, conform circuitelor de compensare, data la care titularul de cont depune la banca sa, în vederea încasării, borderoul de încasare și instrumentul de plată.

În cazul în care se produce un incident de plată major cu un cec se aplică sancțiunea specifică a interdicției bancare, interdicție care constă într-un regim impus de bancă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an.

Persoanele declarante au obligația să furnizeze CIP informațiile aferente incidentelor de plăți, în forma și la termenele prevăzute de Banca Națională a României, precum și orice informație solicitată de aceasta, în scopul desfășurării propriei activități.

Fisiere in arhiva (1):

  • Centrala Incidentelor de Plati.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA DREPT