Cenzorii și Auditorii Financiari

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1597
Mărime: 12.40KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Crenguta Leaua

Extras din document

Asigurarea unui control al activitatii desfasurate de catre societate are in vedere atat interesul actionarilor , cat si al tertilor , care numai astfel se pot angaja , in cunostinta de cauza , in eventuale relatii contractuale.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 , republicata si modificata , situatiile financiare ale societatii comerciale supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari , personae fizice sau personae juridice , in conditiile prevazute de lege.

Temeiul legal al obligatiei de auditare financiara este, pe langa art. 160 si urm. din Legea nr. 31/1990, republicata si modoficata , Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar , republicata si modificata, Legea nr. 82/1991 –Legea contabilitatii, modificata si republicata, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , act normativ care stabileste criteriile potrivit carora o societate comerciala are obligatia auditarii financiare, criterii care se refera la valoarea totala a activelor societatii , cifra de afaceri neta care depaseste un anumit plafon si numarul minim de salariati.

Totodata, potrivit art. 160 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societatile pe actiuni care opteaza pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse in mod obligatoriu auditului financiar.

In cazul societatilor comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor.

Numirea cenzorilor

Ceea ce caracterizeaza activitatea desfasurata de cenzori este atat competenta lor in ceea ce priveste asigurarea controlului din punct de vedere contabil , financiar si juridic , cat si independenta acestora. Competenta ar rezulta din faptul ca activitatea specifica de cenzor ar fi de dorit sa fie exercitata numai de catre o persoana atestata in acest sens. O asemenea conditie este partial indeplinita de legea romana.

Astfel, art. 159 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata , impune ca cel putin unul dintre cenzori sa aiba calitatea de contabil autorizat in conditiile legii sau de expert contabil.

In cazul societatilor pe actiuni , numirea cenzorilor are caracter obligatoriu. De regula, numarul de cenzori si identificarea acestora se realizeaza prin actul constitutiv, ei fiind alesi de adunarea constitutiva in cazul societatii pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica. De altfel, art. 8 din Legea nr. 31/1990 stabileste cu caracter imperativ la lit. h) ca in actul constitutiv trebuie sa figureze si elemente de identificare ale primilor cenzori sau a primului auditor financiar , cenzori care pot fi atat persoane fizice cat si persoane juridice.

Intr-o societate pe actiuni trebuie numiti minimum trei cenzori si tot atatia cenzori supleanti. Norma juridica ce stabileste aceasta regula are caracter supletiv, deoarece prin actul constitutiv se poate deroga , in sensul ca pot fi numiti mai mult de trei cenzori si tot atatia supleanti , cu conditia ca numarul acestora sa fie intotdeauna numar impar.

Durata mandatului unui cenzor este , conform art. 159 alin. (2) , de trei ani , neexistand niciun fel de limitare cu privire la realegerea lor dupa exprimarea mandatului . Realegerea cenzorilor este posibila in cadrul adunarii generale ordinare.

Independenta cenzorilor este asigurata de faptul ca , prin lege, sunt stabilite o serie de incompatibilitati pentru accederea la functia de cenzor , cat si de faptul ca odata ales, se asigura o anumita stabilitate in functia respectiva. Astfel, conform art. 161 din Legea nr. 31/1990 pot fi numiti cenzori si dintre actionari in afara cazului cenzorului expert contabil , care poate fi tert ce exercita profesia, individual ori in forme asociative.

O dispozitie noua introdusa prin Legea nr. 441/2006 de modificare a Legii nr. 31/1990 se refera la societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor sau asociatilor. Pentru aceste societati , potrivit art. 160 alin. (1), nu este incidenta dispozitia cuprinsa in art. 159 alin. (1) privitoare la numarul cenzorilor. Pe de alta parte, societatile respective vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania ( art. 160 alin. (1) ).

Preview document

Cenzorii și Auditorii Financiari - Pagina 1
Cenzorii și Auditorii Financiari - Pagina 2
Cenzorii și Auditorii Financiari - Pagina 3
Cenzorii și Auditorii Financiari - Pagina 4
Cenzorii și Auditorii Financiari - Pagina 5
Cenzorii și Auditorii Financiari - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Cenzorii si Auditorii Financiari.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Gestiunii Financiare a Societatilor Comerciale - Cenzori si Auditori

In vederea efectuarii de acte de comert,persoanele fizice sau juridice se pot constitui in societati comerciale,care in conformitate cu Directivele...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Legalitatea Procesului Penal

Legalitatea procesului penal Dreptul procesual penal nefiind altceva decat dreptul penal substantial in actiune, in mod firesc, principiile din...

Dreptul Afacerilor

PARTEA I MEDIUL JURIDIC AL AFACERILOR CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN SISTEMUL ROMÂN DE DREPT I. NOŢIUNI SOCIO-JURIDICE INTRODUCTIVE Pentru...

Controlul Gestiunii Societatilor Comerciale. Cenzorii si Auditorii

Controlul gestiunii societatilor comerciale. Cenzorii si auditorii Gestiunea patrimoniului social este apanajul organelor de control fie sub forma...

Ai nevoie de altceva?