Cercetarea Judecatoreasca si Emiterea Hotararii Judecatoresti

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cercetarea Judecatoreasca si Emiterea Hotararii Judecatoresti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Victor Gutuleac

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

În codul contavenţional un rol deosebit îi revine Părţii Procedurale, ale cărei soluţii sînt menite să complinească, ca un corolar al so¬luţiilor de drept contravenţional substanţial (material), construcţia juridică privind la: persoanele participante la procesul contravenţional, competenţă, fazele procedurii contravenţionale (urmă¬rirea contravenţională, examinarea cauzei contravenţi¬onale, examinarea cauzei contravenţionale în căile de atac şi punerea în executare a hotărîrii definitive cu pri¬vire la aplicarea sancţiunii contravenţionale). De ase¬menea, utilizîndu-se implicaţii multiple şi esenţiale, se urmăreşte ca procedura contravenţională să fie mobilă, operativă şi eficientă, concomitent deosebindu-se de alte proceduri juridice (procedura penală, procedura administrativă, procedura civilă).

Ideile care domină concepţia pentru care optăm sânt cele ale simplificării, eficacităţii şi consolidării legalităţii procesului contra¬venţional. Normele de procedură contravenţională şi mecanismul legal al punerii lor în acţiune trebuie con¬figurate juridic cu claritate şi eliberate de orice fel de dubii şi neconcordanţe, astfel încît mesajul lor să fie concis, exact şi ferm, perceput atît de autoritatea com¬petentă să examineze cauza contravenţională (instanţa judecătorească şi agentul constatator), cît şi de persoa¬nele participante la procesul contravenţional (persoana trasă la răspundere contravenţională, partea vătămată, reprezentantul legal, martorul, expertul ş.a.).

Cercetarea judecătorească şi emiterea hotărârii judecătoreşti

Şedinţa de judecată a cauzei contravenţionale are loc cu citarea părţilor. Citarea este o acţiune procesuală prin care autoritatea competentă să examineze cauza contravenţională asigura prezentarea persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului contravenţional.

Citarea se realizează prin invitaţie scrisă, care se înmînează agentului împuternicit sau se expediază prin poştă.

La desfăşurarea acţiunii de citare se va asigura ca persoana citată să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data când ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective , persoana citată este obligată să se prezinte la data, ora şi locul indicat în citaţie. În cazul imposibilităţii de a se prezenta, ea este obligată să informeze organul respectiv, specificând motivul

Pentru asigurarea onorării de către persoana citată a obilgaţiilor menţionate, legislatorul prevede că în cazul în care ea “Nu anunţă autoritatea depre imposibilitatea de a se prezenta nemotivat, persoana poate fi supusă unei amnezi judiciare sau aducerii silite

Acţiunea procesuală de citare a persoanei în timpul procedurii contravenţonale se efectuiază în conformitete cu art. 237-242 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova. De menţionat însă că reglementarea juridică a participării la şedinţa de judecată a cauzei contravenţionale este destul de contradictorie.

Art.455 din CC al RM prevede că prezenţa agentului constatator la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale este obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, fără motive întemeiate şi fără înştiinţarea prealabilă a instanţei duce la încetarea procesului contravenţional, cu emiterea, după caz, a unei încheieri interlocutorii.

Neprezentarea în şedinţă a făptuitorului sau a victimei, legal citate, fără motive întemeiate nu împiedică judecarea cauzei contravenţionale.

Participarea făptuitorului reţinut este obligatorie. Aducerea lui este asigurată de poliţie.

În cazul în care se solicită aplicarea sancţiunii arestului contravenţional, participarea făptuitorului este obligatorie, cu excepţia cazului neprezentării lui cu rea-voinţă.

Desfăşurarea şedinţei de judecată a cauzei contravenţionale

Judecătorul conduce şedinţa de judecată a cauzei contravenţionale, judecătorul:

a) anunţă cauza;

b) verifică prezenţa persoanelor citate;

c) verifică respectarea procedurii de citare în cazul absenţei vreunei persoane citate;

d) ia măsuri, după caz, pentru participarea interpretului;

e) îndepărtează martorii din sala de şedinţă;

f) identifică persoana în a cărei privinţă a fost pornită procedura contravenţională;

g) anunţă completul de judecată şi lămureşte părţilor dreptul de recuzare;

h) lămureşte participanţilor la şedinţă alte drepturi şi obligaţii.În cazul de manifestare a lipsei de respect faţă de judecător sau de neîndeplinire a dispoziţiilor preşedintelui completului de judecată, instanţa de judecată, printr-o încheiere care poate fi inclusă

în procesul-verbal al şedinţei de judecată, poate hotărî aplicarea unei amenzi în

ordinea stabilită de lege

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetarea Judecatoreasca si Emiterea Hotararii Judecatoresti.doc