Cercetarea la Fața Locului

Referat
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4583
Mărime: 26.55KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Ciuca Bogdan
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI MASTER „ŞTIINTE PENALE” Anul I

Cuprins

1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului 3

2. Pregătirea cercetării la faţa locului 5

2.1. Pregătirea efectuată la sediul organului judiciar 5

2.2. Pregătirea efectuată la locul faptei 8

3.Efectuarea cercetării la faţa locului 10

3.1. Fazele cercetării la faţa locului 11

4. Procesul verbal de cercetare la faţa locului 13

5. Concluzii 15

Bibliografie 16

Extras din document

Cercetarea la faţa locului

1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului

Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce cotribuie în mod esenţial la realizarea scopului procesului penal.

În accepţiunea legii penale, cercetarea la faţa locului constituie un procedeu probatoriu care serveşte la administrarea sau aflarea unor mijloace de probă.

Acestei activităţi i se atribuie o semnificaţie deosebită, de ea depinzând direct aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, inclusiv cu privire la persoana făptuitorului.

În opinia specialiştilor, cercetarea la faţa locului poate fi definită ca acea activitate iniţială de urmărire penală şi de tactică criminalistică care constă în cunoşterea nemijlocită a locului unde sa săvâşit infracţiunea sau a locului unde au fost descoperite urmele acesteia.

Această activitate este: iniţială, în sensul că precede orice altă investigaţie, imediată, adică nu poate fi amânată, şi nu în ultimul rând irepetabilă, dacă avem în vedere posibilitatea modificării cu sau fără voie a aspectului locului faptei.

Cercetarea la faţa locului este necesară pentru descoperirea, fixarea urmelor biologice şi a împrejurărilor în care sa săvârşit fapta.

Cercetarea la faţa locului constituie o activitate complexă care solicită exactitate şi calm, perseverenţă şi prudenţă, eforturi şi chiar şi sacrificii din partea echipei care o efectuează.

Prin cercetare la faţa locului organul de urmărire penală stabileşte fapta, identifică făptuitorul sau delimitează sfera persoanelor bănuite, adună conservă şi examinează probele materiale descoperite

Codul de procedură în vigoare nu precizează semnificcaţia expresiei „faţa locului”,. Prin locul faptei se înţelege perimetrul în limitele căruia se află probele materiale create cu ocazia săvârşirii de infracţiuni şi nu numai locul propriu zis unde infracţiunea a avut loc, ci şi locurile unde s-au descoperit probele acesteia, sau locurile în care s-au extins urmările ei.

Astefel el cuprinde: terenul sau încăperea în care s-a comis infracţiunea, locul unde s-a produs rezultatul, împrejurările acestor locuri, dacă sunt purtătoare ale urmelor create cu prilejul săvârşirii faptei cercetate.

În cazul infracţiunilor comise prn acţiuni fizice, cu urmări concretizate obiectiv în mediul ambiant, cercetarea la faţa locului este deschizătoare de drumuri pentru activităţile tactice de cercetare criminalistică.

De aceea în procesul cercetării la faţa locului, se impune necesitatea efectuării unei examinări minuţioase, porţiune cu porţiune, a locului respectiv, astfel încât nici o zonă să nu rămână necercetată.

Dacă una dintre zone ar fi omisă cu ocazia cercetării, ar putea rămâne nevalorificate diferite urme preţioase pentru stabilirea modului de comitere a faptei şi de identificare a autorului ei, ceea ce ar fi de natură să ducă, în cele din urmă, chiar la imposibiliatatea stabilirii adevărului în cauza respectivă.

Având în vedere prevederile legale şi practica judiciară se poate concluziona că, locul săvârşirii faptei diferă de la caz la caz, este în raport cu natura infracţiunii săvârşite, cu metodele şi mijloacele folosite în acest scop, cu urmările activităţii ilicite desfăşurate de autor.

Cercetarea la faţa locului este o activitate procedurală:

a) Iniţială: se încearcă descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor, concomitent cu perceperea locului unde a fost săvârşită infracţiunea;

b) Obligatorie;

c) Imediată: trebuie efectuată în cel mai scurt timp posibil după descoperirea infracţiunii;

d) Irepetabilă:

2. Pregătirea cercetării la faţa locului

În condiţiile specifice cercetării la faţa locului, pregătirea activităţii presupune parcurgerea a două etape:

a. la sediul organului judiciar;

b. la locul faptei.

Fiecare etapă constă în anumite măsuri proprii, necesare pentru atingerea scopului urmărit.

Vorbind despre cele două etape s-ar putea crede că activităţile pregătitoare, ca excepţie, nu ar avea un caracter unitar. Este necesar să subliniem că activităţile pregătitoare au fost grupate în două entităţi, din raţiuni ce ţin de particularităţile fiecăreia dintre ele şi de o anumită ordine cronologică, în care acestea se desfăşoară.

Privită în ansamblu, pregătirea cercetării la faţa locului are un caracter unitar, fiecare dintre activităţi succedându-se într-o ordine logico-operativă, de modul în care se realizează şi rezultatele uneia depinzând de caracteristicile celei ce va urma.

Preview document

Cercetarea la Fața Locului - Pagina 1
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 2
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 3
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 4
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 5
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 6
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 7
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 8
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 9
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 10
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 11
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 12
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 13
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 14
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 15
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea la Fata Locului.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Tactica efectuării cercetării la fata locului

Având în vedere faptul că în soluționarea procesului penal se utilizează în prezent cele mai avansate metode și mijloace tehnico-științifice, iar...

Concurenta Neloiala

I.Notiune: Potrivit art.2 din Legea nr. 11/1991 concurenta neloiala consta in orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea...

Timpul de Muncă

Introducere De la aparitia Codului muncii si până în prezent, timpul de muncă a constituit subiectul unor modificări legislative semnificative, în...

Cercetarea la fata locului și reconstituirea

NOȚIUNEA DE CERCETARE LA FAȚA LOCULUI Cercetarea la fața locului, asemenea celorlalte acte sau activități de investigare a faptelor penale se...

Efectele Apelului și Recursului

Declararea apelului sau recursului presupune o continuare a judecarii cauzei de catre instanta ierarhic superioara. Folosirea acestor cai de atac...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Cercetarea la Fața Locului

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI Cercetarea la faţa locului este una din activităţile procedurale1 şi de tactică...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc

Actualitatea temei şi gradul de studiere a acesteia. Investigaţiile asupra acestei teme sunt consacrate unei problematici juridice importante, în...

Cercetarea la fata locului și reconstituirea

NOȚIUNEA DE CERCETARE LA FAȚA LOCULUI Cercetarea la fața locului, asemenea celorlalte acte sau activități de investigare a faptelor penale se...

Cercetarea la fata locului a accidentelor de trafic rutier

CAP. I. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA RUTIERĂ 1.1. Definirea noțiunilor: accident de circulație și accident de circulație rutieră...

Ai nevoie de altceva?