Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3869
Mărime: 25.93KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Drăgan Jenică
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ŞTIINŢE PENALE

Cuprins

1. Noţiuni introductive privind cercetarea la faţa locului 3

2. Importanţa şi obiectivele cercetării la faţa locului 4

3. Fazele cercetării la faţa locului 5

4. Armele de foc 6

5. Clasificarea armelor de foc 7

6. Examinarea criminalistică a locului unde s-au folosit armele de foc 9

7. Bibliografie 15

Extras din document

1. Noţiuni introductive privind cercetarea la faţa locului

Cercetarea la faţa locului, prevăzută de art. 129 din Codul de procedură penală, reprezintă actul de debut al investigaţiilor în fapte de periculozitate deosebită şi presupune cunoaşterea imediată, directă şi completă a locului în care s-a comis fapta penală.

Cercetarea la faţa locului se efectuează atunci când sunt necesare:

- constatarea situaţiei locului săvârşirii infracţiunii;

- descoperirea şi fixarea urmelor săvârşirii infracţiunii;

- stabilirea poziţiei şi stării mijloacelor material de probă şi a împrejurărilor în care a fost comisă fapta;

Obiectivele imediate ale cercetării locului faptei sunt:

a) descoperirea urmelor şi evidenţierea împrejurărilor apte să conducă la identificarea făptuitorului, la clarificarea circumstanţelor în care s-a săvârşit infracţiunea, la descoperirea corpurilor delicte;

b) obţinerea de către organul de anchetă şi de către magistrat a unor date exacte, corecte, prin cunoaşterea şi studierea nemijlocită a scenei infracţiunii, referitoare la modul de săvârşire a faptei şi la persoana infractorului, aspect de natură să evidenţieze principala funcţie a cercetării la faţa locului.

Potrivit art. 129 din Codul de procedură penală, cercetarea la faţa locului poate fi dispusă motivat de către organul judiciar, ori de câte ori se consideră necesar să se apeleze la acest procedeu probator.

Astfel, în faza de urmărire penală, cercetarea la faţa locului este dispusă printr-o rezoluţie motivată a organului de urmărire penală, iar în faza de judecată, cercetarea la faţa locului se dispune de instanţă, printr-o încheiere, după începerea cercetării judecătoreşti.

2. Importanţa şi obiectivele cercetării la faţa locului

2.1 Importanţa cercetării la faţa locului

Deplasarea organului judiciar la faţa locului este una dintre cele mai eficace măsuri procedurale. Faptul ca organul de urmărire penală, dar şi instanţa de judecată, au posibilitatea să investigheze direct locul săvârşirii faptei şi să evalueze consecinţele infracţiunii, să stabilească împrejurările în care s-a comis fapta şi să-l identifice pe autor prin descoperirea, fixarea, ridicarea şi cercetarea criminalistică a urmelor, a mijloacelor de probă, este de natură să contribuie efectiv la realizarea scopului procesului penal.

2.2 Obiectivele cercetării la faţa locului

a) cunoaşterea şi investigarea directă de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată a locului faptei;

b) descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă;

c) obţinerea de date cu privire la modul de operare al făptuitorului şi a numărului de persoane care au luat parte la comiterea infracţiunii;

d) identificarea eventualilor martori;

e) elaborarea unor versiuni generale privind fapta comisă şi participanţii la săvârşirea acesteia.

3. Fazele cercetării la faţa locului

3.1 Cercetarea în faza statică

Faza statică a cercetării la faţa locului presupune examinarea atentă a locului faptei, atât în ansamblul său cât şi pe zonele mai importante, fără a se aduce nicio modificare acestuia.

Dintre activităţile mai importante desfăşurate în faza statică a cercetării la faţa locului pot fi enumerate:

- stabilirea stării şi poziţiei mijloacelor materiale de probă, a urmelor materie, ş.a., aşa cum au fost găsite de echipa de cercetare;

- măsurarea distanţei dintre obiectele principale, dintre acestea şi urme sau locuri de acces;

- executarea de fotografii de orientare, schiţă şi fotografii ale obiectelor principale, precum şi fixarea acestora prin înregistrare video.

Preview document

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 1
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 2
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 3
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 4
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 5
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 6
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 7
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 8
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 9
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 10
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 11
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 12
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 13
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 14
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Folosirii Armelor de Foc - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea la Fata Locului in Cazul Folosirii Armelor de Foc.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Răspunderea magistraților

Raspunderea juridica a magistratilor 1. Principiul raspunderii disciplinare In situatia neindeplinirii de catre magistrati a statutului acestora,...

Medicină legală - tanatologia medico-legală

Tanatologia medico-legală studiază problematica morţii organismului uman. Denumirea de „tanatologie” rezultă din asocierea a două noţiuni...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Implicarea participanților în procesul penal

Capitolul 1. Aspecte generale privind participanţii în procesul penal 1.1. Noţiunea de participanţi în procesul penal Procesul penal reprezintă o...

Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale

1. AMNISTIA Art. 119 din Codul Penal prevede expres efectele amnistiei : “Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă...

Te-ar putea interesa și

Identificarea Criminalistica a Armelor de Foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Balistica Judiciară

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE DESPRE BALISTICA JUDICIARA Balistica judiciara este o ramura a tehnicii crimina-listice care studiaza constructia...

Expertiza Balistică

CAP. 1 SCURT ISTORIC Istoria balisticii judiciare este strâns legată de perfecţionarea tehnicii privind construcţia armelor de foc şi de folosirea...

Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora

CAPITOLUL I Elemente de drept penal material privind infracţiunile săvârşite prin folosirea armelor de foc ori la regimul acestora Secţiunea 1....

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc

Actualitatea temei şi gradul de studiere a acesteia. Investigaţiile asupra acestei teme sunt consacrate unei problematici juridice importante, în...

Balistica Judiciară

1. CUVÂNT INRODUCTIV Din ramura tehnicii criminalistice am ales să acordăm o atenţie deosebită asupra balisticii judiciare care este o componentă...

Teste rezolvate la criminologie

TEST nr. 1 Subiectul I: Istoria apariţiei criminalisticii. 1.1 (3) Indicaţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu...

Criminalistică

Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau...

Ai nevoie de altceva?