Cercetarea la fata locului în cazul infracțiunii de furt din locuință

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1685
Mărime: 19.18KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Scurta prezentare a tehnicilor de cercetare criminalistica

Extras din document

Infracțiunea de furt este definită în forma sa simplă este definită de articolul 228 (1) NCP ca fiind “Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimtământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept”. Aceata reprezintă o infracțiune contra patrimoniului, noțiunea de patrimoniu incluzand atât proprietatea publică, ai cărei titulari exclusivi sunt statul și unitățile administrativ-teritoriale, precum și proprietatea privată, al cărei titular poate fi orice subiect de drept (persoane fizice, organizatții sociale care aupersonalitate juridică, societăți comerciale, regii autonome, fundații, asociațiicu scop lucrativ, cetățeni străini sau apatrizi, statul și unitățile administrativ teritoriale, etc.).

Astfel, pentru existența infracțiunii de furt, trebuie întrunite cumulativ următoarele condiții:

o acțiune de luare, lucrul sustras să fie unul mobil, , bunul sa se fi aflat în posesia sau detenția unei alte persoane, bunul să fie luat fără consimțământul celui deposedat, acțiunea de luare sa aiba o urmare imediată și să existe o legătură de cauzalitate între acțiunea de luare și urmarea imediată.

Astfel, în situația în care echipa de cercetare criminalistică se deplasează la locul comiterii unei infracțiuni de furt dintr-o locuință, cercetarea la fața locului a urmelor va avea ca și scop identificarea aspectelor de mai sus prin descoperirea urmelor de reproducere și/sau de obiecte care să servească acestui deziderat, urmată de transportul și analiza în laborator a acestora.

În cercetarea urmelor la fața locului anchetatorul va avea în vedere reguli specifice activităților de căutare, descoperire, relevare a urmelor, fixare și ridicare. Astfel, conform art. 192 (1) NCPP: Cercetarea la fața locului se dispune de către organul de urmărire penală ...atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau calificării unor împrejurări de fapt ce reprezintă importanță pentru stabilirea adevărului ”. Din cuprinsul acestui articol rezultă faptul că în cazul infracțiunii de furt din domiciliu, cercetarea la fața locului are ca și scop descoperirea, relevarea, fixarea și ridicarea urmelor și a mijloacelor de probă.

Pentru atingerea acestor scopuri, din momentul anunțării comiterii infracțiunii, activitatea tactică criminalistică se va desfășura în parallel pe două fronturi paralele: cel al anunțării și formării echipei de anchetă care are competența legală de a efectua cercetarea penală și cel al asigurării urgente la fața locului a primelor măsuri de conservare. Astfel echipa de cercetare va proceda la delimitarea limitelor teritoriale a locului ce urmează a fi cercetat, iar cercetarea propriu-zisă se va desfășura în două etape succesive, cea statică și cea dinamică.

Etapa statică a cercetării se va efectua fără a se aduce vreo modificare câmpului infracțiunii, iar în funcție de particularitățile zonei supuse cercetării, echipa va stabili punctul de începere, sensul și direcția de efectuare a cercetării. În cazul de față fiind vorba despre o infracțiune de furt din locuință, deci într-o zonă relativ mică și bine determinată, cercetarea va avea loc din centru spre margini, intreprinzând următoarele activități de constatare a stării și a poziției obiectelor și urmelor găsite. Se va proceda la măsurarea distanțelor dintre diferitele obiecte și umre ce prezintă interes pentru cercetare și se vor efectua fotografii de prientare, fotografii schiță și ale obiectelor principale pentru o fixare cât mai bună a schiței locului infracțiunii așa cum a fost găsită de către anchetatori. De asemenea se vor constata și nota eventualele modificări ce au avut loc în câmpul infracțiunii după momentul comiterii faptei și până la cel al sosirii organelor de anchetă penală.

Preview document

Cercetarea la fata locului în cazul infracțiunii de furt din locuință - Pagina 1
Cercetarea la fata locului în cazul infracțiunii de furt din locuință - Pagina 2
Cercetarea la fata locului în cazul infracțiunii de furt din locuință - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea la fata locului in cazul infractiunii de furt din locuinta.docx

Ai nevoie de altceva?