Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6737
Mărime: 117.99KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T. Medeanu
UNIVERSITATEA DE VEST ”VASILE GOLDIŞ” din ARAD MASTER ŞTIINŢE JURIDICE Instituţii de drept penal şi procesual penal

Extras din document

Actualitatea temei şi gradul de studiere a acesteia.

Investigaţiile asupra acestei teme sunt consacrate unei problematici juridice importante, în special din domeniul dreptului penal, procesual penal şi al criminalisticii. Atât în Romania, cât şi în celelalte state est-europene, se constată că, în ultimii cinsprezece ani, infracţionalitatea tinde sǎ se globalizeze, să se internaţionalizeze, infractorii folosind metode tot mai noi şi devenind mult mai ingenioşi.

Crima organizată se manifestă tot mai mult prin creşterea numărului infracţiunilor săvârşite cu violenţă, ajungându-se ca pe lângă traficul şi consumul de droguri, a traficului de persoane să se extindă traficul cu arme şi muniţii, cu materii explozive şi radioactive, multe din omoruri fiind săvârşite cu ajutorul armelor de foc, nu de puţine ori la comandă, ceea ce demonstrează că infractorii au devenit mult mai curajosi, au împrumutat şi aplică metode specifice mafiei, fiind de cele mai multe ori cu un pas înaintea organelor judiciare

Dacă avem in vedere, starea, dinamica, proporţiile, tendinţele şi măsurile de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, ne dăm seama că organele abilitate cu elaborarea unei legislaţii, concrete, coerente, adaptată la cerinţele Uniunii Europene se mişcă greoi, uneori confuz, limitându-se de cele mai multe ori la gestionarea crizelor ce se produc in anumite momente, fapt ce a determinat pe membrii Consiliului European să atragă atenţia, in repetate râinduri, că România la capitolul justiţie şi interne are mari rămâneri in urmă.

De aceea, apreciem că se impune ca o necesitate stringentă perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de luptă pentru contracararea unor asemenea fenomene. Este necesar ca organele judiciare române să-şi perfecţioneze atât mijloacele de investigare, cât si mijloacele de probaţiune pentru stabilirea adevărului, să elaboreze legi durabile in timp şi spaţiu.

Este evident că, dată fiind, pe deoparte, obligaţia organelor judiciare de a stărui prin toate mijloacele legale la stabilirea adevărului şi avînd în vedere, pe de altă parte, progresul rapid al ştiinţei şi tehnicii care oferă mereu metode tot mai noi şi mai complete de investigare, este de neconceput ca justiţia să nu folosească, pentru atingerea scopului său, toate mijloacele pe care le oferă dezvoltarea actuală a ştiinţei.

Devine evident faptul că folosirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice se impune ca o condiţie sine qua non în activitatea de cercetare criminalistică a locului faptei.

Problematica cercetării locului faptei a fost studiată în diferite lucrări ştiinţifice ale unor autori recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, iar particularităţile cercetării locului în cazul investigării infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc şi materiilor exlozive în Romania nu au fost prezentate.

Obiectul cercetării de faţă îl constituie activitatea organelor de cercetare penală de investigare a infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc, activitatea de acumulare, examinare şi utilizare a probelor, a mijloacelor materiale de probă şi a urmelor identificate, fixate, ridicate şi exploatate în laboratoarele de specialitate (criminalistică sau din alte domenii ale ştiinţei) privind infracţiunile săvârşite prin folosirea armelor de foc sau a materiilor explozive, de identificare a făptuitorilor şi antrenarea răspunderii penale a acestora

În lucrarea de faţă ne-am propus o analiză juridică, riguros ştiinţifică, a teoriei şi practicii investigării criminalistice a locului faptei in cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc şi a materiilor explozive, in baza căreia să formulăm nişte concluzii şi recomandări privind perfecţionarea cadrului procesual, metodic şi organizaţional a acestor activităţi in etapa actuală.

Cunoscând faptul că justiţia nu se poate face pe deplin fără cunoaşterea adevărului cu privire la cauza care face obiectul procesului penal şi că aflarea adevărului constituie unul din principiile fundamentale ale procesului penal, ne-am propus să detaliem numai aspectele procesuale ale investigării criminalistice a faptelor care au fost săvârşite prin folosirea armelor de foc şi in mod deosebit anumite aspecte cu valoare de noutate in domeniul cercetării locului faptei în cazul săvârşirii unor astfel de infracţiuni, având în vedere şi exigenţele contemporane, dar în mod deosebit progresele înregistrate în criminalistica românească şi mondială.

Pentru soluţionarea unor probleme şi sarcini concrete în procesul de cercetare, au fost propuse următoarele obiective:

- reflectarea esenţei cercetării locului faptei şi determinarea principiilor care guvernează întreaga activitate de examinare a locului faptei;

- formularea caracteristicilor de bază ale investigării criminalistice a infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc, pe baza dezbaterilor teoretice din literatura de specialitate şi în mod deosebit a practicii judiciare în domeniu;

- cercetarea evoluţiei tendinţelor actuale a acestui gen de infracţiuni în contextul tendinţei de globalizare a infracţionalităţii din domeniul cercetat şi în contextul exigenţelor contemporane actuale;

Preview document

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 1
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 2
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 3
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 4
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 5
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 6
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 7
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 8
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 9
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 10
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 11
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 12
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 13
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 14
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 15
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 16
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 17
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 18
Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea la Fata Locului in Cazul Infractiunulior cu Arme de Foc.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea Armelor de Foc după Urmele Principale ale Tragerii

Capitolul I: Balistica judiciară 1.1 Apariţia si dezvoltarea balisticii judiciare Istoria balisticii judiciare este, aşa cum e şi normal,...

Identificarea Criminalistica a Armelor de Foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Cercetarea Criminalistica a Furtului din Locuinta

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul criminalisticii Termenul de criminalistică este întrebuinţat, pentru prima dată în literatura...

Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora

CAPITOLUL I Elemente de drept penal material privind infracţiunile săvârşite prin folosirea armelor de foc ori la regimul acestora Secţiunea 1....

Investigarea Criminalistică a Locului Faptei în Situația Utilizării de Material Explozibil

Consideratii generale privind exploziile Fenomenul fizico-chimic manifestat prin producerea brutala si in cantitati foarte mari de gaze care prin...

Darea în Urmărire

CAPITOLUL I Aspecte generale privind darea în urmărire,cadru normativ Orice infractor ,după săvârşirea unei infracţiuni încearcă prin metodele pe...

Legitima apărare

Legitima aparare este o cauza care exclude caracterul penal al faptei datorita lipsei de vinovatie in conditiile in care aceasta este savarsita....

Răspunderea Penală a Minorilor

Capitolul I. Sancționarea minorilor – aspecte generale 1.1. Prevenirea și sancționarea infracțiunilor săvârșite de minori Problema folosirii...

Ai nevoie de altceva?