Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Constituirea în corpuri (uniuni, camere, colegii, ordine)

a membrilor profesiilor juridice liberale

1. Uniunea Naţională a Notarilor Publici – U.N.N.P. (1995, constituită în conformitate cu Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale nr. 36/1995).

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România asigură cadrul corespunzător pentru perfecţionarea nivelului profesional şi a calităţii actelor întocmite de notari prin:

a. documentarea cu privire la lucrările moderne de doctrină din sfera dreptului şi a jurisprudenţei, cu ap1icaţie în materie notarială;

b. introducerea şi însuşirea tehnicilor noi în activitatea notarială;

c. organizarea de reuniuni, schimburi de experienţă între notarii publici şi alte forme de instruire, cu participarea unor persona1ităţi şi reprezentanţi ai unor organizaţii din ţară şi din străinătate;

d. editarea unor publicaţii proprii privind activitatea notarială şi

participarea la alte pub1icaţii ştiintifice de specialitate.

e. elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar şi administrativ;

f. unificarea practicii notariale şi aplicarea unitară a legii prin opinii exprimate în special cu privire la: activitatea notarială, conduita notarilor publici, pregătirea şi formarea profesională a stagiarilor, evidenţe notariale, condiţii de funcţionare a birourilor notariale şi de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;

g. introducerea şi însuşirea tehnicilor noi în activitatea notarială;

h. stimularea notarilor publici prin asigurarea condiţiilor de exprimare a opiniilor cu caracter profesional în publicaţiile Uniunii, ale Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin, în alte publicaţii de specialitate, precum şi delegarea acestora la manifestări naţionale şi internaţionale de interes notarial.

Organele de conducere ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România sunt: Congresul notarilor publici, Consiliul Uniunii, Biroul executiv al Consiliului Uniunii şi Preşedintele Uniunii.

2. Uniunea Avocaţilor din România —UAR (1995) , î0n prezent Uniunea Naţională a Barourilor din România —UNBR ( 2004, constituită în conformitate cu Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat).

Uniunea Natională a Barourilor din România, în cadrul Congresului avocaţilor adoptă hotărâri vizând următoarele atribuţii:

a. analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;

b. alege Comisia centrală de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Avocaţilor;

c. face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat;

d. adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.;

e. adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale şi respectarea regulilor deonotologice ale profesiei;

f. alege şi revocă rnembrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină;

g. aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală;

Fisiere in arhiva (1):

  • Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale.doc