Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1930
Mărime: 11.74KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Constituirea în corpuri (uniuni, camere, colegii, ordine)

a membrilor profesiilor juridice liberale

1. Uniunea Naţională a Notarilor Publici – U.N.N.P. (1995, constituită în conformitate cu Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale nr. 36/1995).

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România asigură cadrul corespunzător pentru perfecţionarea nivelului profesional şi a calităţii actelor întocmite de notari prin:

a. documentarea cu privire la lucrările moderne de doctrină din sfera dreptului şi a jurisprudenţei, cu ap1icaţie în materie notarială;

b. introducerea şi însuşirea tehnicilor noi în activitatea notarială;

c. organizarea de reuniuni, schimburi de experienţă între notarii publici şi alte forme de instruire, cu participarea unor persona1ităţi şi reprezentanţi ai unor organizaţii din ţară şi din străinătate;

d. editarea unor publicaţii proprii privind activitatea notarială şi

participarea la alte pub1icaţii ştiintifice de specialitate.

e. elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar şi administrativ;

f. unificarea practicii notariale şi aplicarea unitară a legii prin opinii exprimate în special cu privire la: activitatea notarială, conduita notarilor publici, pregătirea şi formarea profesională a stagiarilor, evidenţe notariale, condiţii de funcţionare a birourilor notariale şi de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;

g. introducerea şi însuşirea tehnicilor noi în activitatea notarială;

h. stimularea notarilor publici prin asigurarea condiţiilor de exprimare a opiniilor cu caracter profesional în publicaţiile Uniunii, ale Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin, în alte publicaţii de specialitate, precum şi delegarea acestora la manifestări naţionale şi internaţionale de interes notarial.

Organele de conducere ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România sunt: Congresul notarilor publici, Consiliul Uniunii, Biroul executiv al Consiliului Uniunii şi Preşedintele Uniunii.

2. Uniunea Avocaţilor din România —UAR (1995) , î0n prezent Uniunea Naţională a Barourilor din România —UNBR ( 2004, constituită în conformitate cu Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat).

Uniunea Natională a Barourilor din România, în cadrul Congresului avocaţilor adoptă hotărâri vizând următoarele atribuţii:

a. analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;

b. alege Comisia centrală de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Avocaţilor;

c. face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat;

d. adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.;

e. adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale şi respectarea regulilor deonotologice ale profesiei;

f. alege şi revocă rnembrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină;

g. aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală;

Preview document

Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale - Pagina 1
Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale - Pagina 2
Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale - Pagina 3
Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale - Pagina 4
Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale - Pagina 5
Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale - Pagina 6
Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale - Pagina 7
Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri Judiciare si Profesii Liberale - Studierea Conflictelor si Solutionarea Acestora prin Mediere

CONŢINUTUL TEORETIC CAPITOLUL I Medierea în România 1. Definiţia, reglementare, scurtă prezentare Medierea este o formă alternativă de...

Profesii Liberale

AVOCATUL Astfel cum precizeazã Legea nr. 255/2004, profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonomã,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

1. Activitatea avocatului. Activita i fiduciare Avocatul are dreptul sa desfasoare activitati fiduciare, în numele si pe seama clientului, cu...

Te-ar putea interesa și

Noțiuni generale despre organizarea și exercitarea profesiilor liberale în România și UE

INTRODUCERE Motto: “Ceea ce este-este, ceea ce nu este-nu este. Asta este.” - Una din Legile lui Murphy - Profesia de mediator este o...

Prevederile Codului Etic al Profesionistului Contabil

Codul etic naţional din România stabileşte normele de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie...

Ai nevoie de altceva?