Certificatul de Urbanism

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Certificatul de Urbanism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

CERTIFICATUL DE URBANISM

1. Introducere

Realizarea regulilor de urbanism reprezinta un proces complex, care presupune parcurgerea mai multor etape, cu obiective si finalitati specifice, de la elaborarea si consacrarea lor în documentatiile de urbanism, la stabilirea consecintelor de ordin tehnic si pâna la afectarea definitiva a spatiului conform prescriptiilor acestora . În acest sens intervin o serie de instrumente juridice-administrative de control prealabil al respectarii cerintelor de urbanism precum: acte le premergatoare , certificatul de urbanism si autorizatia de construire.

Autorizatiile administrative (în sens larg): certificatul de urbanism si autorizatia de construire, la care se adauga o serie de avize obligatorii, constituie prima sanctiune administrativa a regulilor de urbanism, pe aceasta cale terenurile vizate, transformându-se într-un element de constructie exploatabil oficial. Ele dau expresie operationala principiului general conform caruia orice ocupare a solului care presupune aplicarea unei reguli de urbanism trebuie sa fie supusa autorizarii. Procedura de autorizare administrativ-urbanistica presupune mai multe faze succesive, finalizate prin elaborarea si emiterea unor acte administrative cu finalitati si functii proprii: certificatul de urbanism si autorizatia de construire .

Particularitatile acestora de acte administrative de urbanism îsi pun amprenta asupra statutului lor juridic general, în privinta stabilirii genului proxim si sublinierii diferentelor specifice.

2. Consideratii generale

Având drept functie principala informarea celor interesati asupra servitutilor de urbanism aplicabile unui teren determinat si susceptibile sa afecteze dreptul de a construi, certificatul de urbanism prezinta o figura juridica proprie. Din punct de vedere istoric, el s-a nascut din practica conform careia cu ocazia vânzarilor imobiliare se solicita administratiei sa comunice natura si continutul servitutilor de urbanism aplicabile imobilului care forma obiectul tranzactiei. La început, acest raspuns s-a concretizat într-o simpla nota informativa, dar care, treptat, si-a consolidat statutul juridic, mai ales în privinta rolului si consecintelor produse, ajungându-se într-un final la certificatul de urbanism de astazi, care îndeplineste, în principal, functia de informare a administratorilor, sub forma unui act creator de drepturi în beneficiul lor, dar si pe cea de mijloc, aceea de control de catre administratie a utilizarii terenurilor, în anumite limite si conform anumitor scopuri.

Legislatia româneasca a preluat si a adoptat în mod specific aceasta procedura administrativa- certificatul de urbanism.

3. Definitia certificatului de urbanism. Natura juridica a acestuia.

Certificatul de urbanism este actul care se emite de catre presedintii consiliilor judetene, primarul municipiului Bucuresti sau primari, dupa caz, la cererea persoanelor fizice sau juridice, în vederea obtinerii ulterioare a autorizatiei de executare a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, precum si în vederea desfiintarii constructiilor. Deci, prin certificatul de urbanism, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii, se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si se stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, necesare în vederea autorizarii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Certificatul de Urbanism.doc