Cetățenia Europeană

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 28118
Mărime: 89.83KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere

1. Noţiunea şi natura juridică a cetăţeniei în Dreptul internaţional

1.1. Teorii despre cetăţenie

1.2. Drepturile cetăţeneşti

1.3. Cetăţenia şi integrarea politică şi socială

2. Geneza şi evoluţia Uniunii Europene

2.1. Tratatul de la Maastricht din 7 februarie 1992

2.2. Tratatul de la Amsterdam din 2 octombrie 1997

3. Conceptul cetăţeniei UE

3.1. Baza juridică. Obiectivele.

3.2. Esenţa conceptului cetăţeniei europene.

3.3. Importanţa aplicării în practică a cetăţeniei europene.

Concluzii

Bibliografia

Extras din document

INTRODUCERE

Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit.

Unii cercetători definesc cetăţenia drept o simplă “situaţie juridică”, alţii – “si¬tuaţie juridică care rezultă din raporturile juridice statornice”, un grup de autori o consideră “calitatea persoanei fizice ce exprimă relaţii permanente”, conform al¬tei opinii aceasta este “legătura politico-juridică nelimitată în timp şi spaţiu”.

Cetăţenia este a cea calitate juridică care permite persoanelor să aibă drepturi po¬litice şi civile precum şi să îşi asume obligaţii de natură politică şi civilă.

La 7 februarie 1992 în Tratatul de la Maastricht apare pentru prima dată men¬-ţio¬nat termenul de “cetăţenie europeană”. Această cetăţenie vine să o completeze pe cea naţională şi nici de cum să o înlocuiască. Cele două cetăţenii nu suportă con¬fuzii, cetăţenia europeană fiind reglementată prin normele dreptului comunitar, iar cetăţenia naţională este reglementată prin normele de drept constituţional na¬ţio¬nal. Cetăţenia europeană se atribuie pentru orice cetăţean al unuia dintre statele mem¬bre ale Uniunii Europene.

Ne-am ales această temă pentru cercetare din mai multe considerente: în pri¬-mul rând, pentru că mi-am dorit mult să înţeleg mai bine procesul de integrare eu¬-ro¬¬¬peană la care aspiră şi Republica Moldova, iar în al doilea rând, este o temă care a fost mai puţin abordată în literatura de specialitate.

Actualitatea temei. Cetăţenie europeană este o temă actuală deoarece tinde să constituie pentru Uniunea Europeană o sursă de legitimitate. Faptul că s-a instituit o cetăţenie a Uniunii fără personalitate juridică are o semnificaţie simbolică şi po¬li¬tică, având în vedere că această cetăţenie în principal se rezumă în acordarea de drep¬turi pe care resortisanţii statelor membre, ca indivizi, pot să le valorifice şi să le exercite la nivelul Comunităţii.

Scopul lucrării demonstrarea necesităţii unei cetăţenii unice în Europa.

Lucrarea noastră cuprinde trei capitole. Fiecare capitol în parte este specific în felul său care îşi doreşte să elucideze cât mai multe date şi evenimente.

Capitolul I Noţiunea şi natura juridică a cetăţeniei în dreptul internaţional se poa¬te spune că este un capitol pur teoretic. În acest capitol vom încerca să analizăm cât mai multe noţiuni, definiţii cu pri¬vire la cetăţenie în accepţiunea mai multor au¬to¬ri. După care, tot aici ne vom opri puţin la drep¬turile ce¬tăţeneşti. Drepturile ce¬tă¬ţe¬neş¬ti sunt importante în analiza socială nu pentru că struc¬tu¬rea¬ză relaţiile so¬ciale, ci pentru că oamenii luptă să obţină şi să apere drepturile care le vor aduce un mi¬nim de op¬or¬tu¬nităţi şi condiţii pentru existenţa socială şi pentru că drepturile (în special drep¬turile ce¬tăţeneşti) sunt asociate nu pur şi simplu cu statutul social, ci cu instituţii so¬ciale aflate în centrul struc¬turi sociale.

Prin capitolul II care se numeşte Geneza şi evoluţia Uniunii Europene, în¬cer¬căm să aflăm de unde, cum şi de ce a apărut “cetăţenia europeană”. În 1974, cu oca¬zia întâlnirii la nivel înalt de la Pa¬ris, şefii de stat şi de guvern au decis că era ne¬cesar să se identifice drepturile care ar putea fi atri¬bui¬te resortisanţilor lor ca membri ai Comunităţii. Prima manifestare evidentă a unei “cetăţenii” eu¬ro¬pene a fost desigur alegerea Parlamentului european prin vot universal direct, în 1979, ca ur¬mare a deciziei Consiliului din 20 septembrie 1976. O nouă etapă a fost trecută cu ocazia Consiliului eu¬ro¬pean de la Fontainebleau din iunie 1984, prin cons¬ti¬tui¬rea unui comitet denumit “Europa ce¬tă¬ţe¬ni¬lor” având sarcina de a inventaria mă¬su¬ri¬le concrete susceptibile să dea acestei noţiuni un conţinut ju¬ridic, noţiune care nu a primit totuşi o expresie pe planul dreptului. Numeroase alte iniţiative de na¬tură mai mult simbolică au avut de asemenea rolul de a constitui în mod progresiv un în¬ceput de “identitate” europeană, ca de exemplu drapelul, imnul sau paşaportul eu¬ropean ce urmăreau să concretizeze ideea unei apartenenţe la aceeaşi co¬mu¬ni¬ta¬te. Tratatul de la Maastricht modifică dispoziţiile cuprinse în art.3 din Tratatul de

Preview document

Cetățenia Europeană - Pagina 1
Cetățenia Europeană - Pagina 2
Cetățenia Europeană - Pagina 3
Cetățenia Europeană - Pagina 4
Cetățenia Europeană - Pagina 5
Cetățenia Europeană - Pagina 6
Cetățenia Europeană - Pagina 7
Cetățenia Europeană - Pagina 8
Cetățenia Europeană - Pagina 9
Cetățenia Europeană - Pagina 10
Cetățenia Europeană - Pagina 11
Cetățenia Europeană - Pagina 12
Cetățenia Europeană - Pagina 13
Cetățenia Europeană - Pagina 14
Cetățenia Europeană - Pagina 15
Cetățenia Europeană - Pagina 16
Cetățenia Europeană - Pagina 17
Cetățenia Europeană - Pagina 18
Cetățenia Europeană - Pagina 19
Cetățenia Europeană - Pagina 20
Cetățenia Europeană - Pagina 21
Cetățenia Europeană - Pagina 22
Cetățenia Europeană - Pagina 23
Cetățenia Europeană - Pagina 24
Cetățenia Europeană - Pagina 25
Cetățenia Europeană - Pagina 26
Cetățenia Europeană - Pagina 27
Cetățenia Europeană - Pagina 28
Cetățenia Europeană - Pagina 29
Cetățenia Europeană - Pagina 30
Cetățenia Europeană - Pagina 31
Cetățenia Europeană - Pagina 32
Cetățenia Europeană - Pagina 33
Cetățenia Europeană - Pagina 34
Cetățenia Europeană - Pagina 35
Cetățenia Europeană - Pagina 36
Cetățenia Europeană - Pagina 37
Cetățenia Europeană - Pagina 38
Cetățenia Europeană - Pagina 39
Cetățenia Europeană - Pagina 40
Cetățenia Europeană - Pagina 41
Cetățenia Europeană - Pagina 42
Cetățenia Europeană - Pagina 43
Cetățenia Europeană - Pagina 44
Cetățenia Europeană - Pagina 45
Cetățenia Europeană - Pagina 46
Cetățenia Europeană - Pagina 47
Cetățenia Europeană - Pagina 48
Cetățenia Europeană - Pagina 49
Cetățenia Europeană - Pagina 50
Cetățenia Europeană - Pagina 51
Cetățenia Europeană - Pagina 52
Cetățenia Europeană - Pagina 53
Cetățenia Europeană - Pagina 54
Cetățenia Europeană - Pagina 55
Cetățenia Europeană - Pagina 56
Cetățenia Europeană - Pagina 57
Cetățenia Europeană - Pagina 58
Cetățenia Europeană - Pagina 59
Cetățenia Europeană - Pagina 60
Cetățenia Europeană - Pagina 61
Cetățenia Europeană - Pagina 62
Cetățenia Europeană - Pagina 63
Cetățenia Europeană - Pagina 64
Cetățenia Europeană - Pagina 65
Cetățenia Europeană - Pagina 66
Cetățenia Europeană - Pagina 67
Cetățenia Europeană - Pagina 68
Cetățenia Europeană - Pagina 69
Cetățenia Europeană - Pagina 70
Cetățenia Europeană - Pagina 71
Cetățenia Europeană - Pagina 72
Cetățenia Europeană - Pagina 73
Cetățenia Europeană - Pagina 74
Cetățenia Europeană - Pagina 75
Cetățenia Europeană - Pagina 76
Cetățenia Europeană - Pagina 77
Cetățenia Europeană - Pagina 78
Cetățenia Europeană - Pagina 79
Cetățenia Europeană - Pagina 80
Cetățenia Europeană - Pagina 81
Cetățenia Europeană - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Cetatenia Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Libera Circulatie in UE

Sfârsitul anului 2000 a adus din nou în discutie problematica liberei circulatii a persoanelor în spatiul european: s-a pus sub semnul întrebarii...

Problematica cetațeniei, în contextul globalizării și al integrării europene

Introducere Această lucrare obiectivă analizează fenomenul globalizării și al cetățeniei europene în interiorul ordinii juridice comunitare, care...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Considerații Privind Cetățenia Națională și Europeană

INTRODUCERE În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetăţenie” a ajuns să fie printre cele mai frecvent utilizate în discuţiile comunităţilor din...

Cetățenia Europeană

1. Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetăţenie” a ajuns să fie printre cele mai frecvent utilizate în discuţiile comunităţilor din...

Drepturile Cetațenilor Europeni

CAPITOLUL 1- Notiuni generale despre drepturile cetatenilor Europeni 1.2. Scurt istoric privind drepturile cetatenilor europeni Popoarele...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Cetățenia Europeana

INTRODUCERE Esenţa libertaţii de circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Consideratii Privind Cetatenia din Perspectiva Integrarii Romaniei in Uniune Europeana

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Cetatenia Europeana

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Drept Comunitar al Afacerilor

Cetatenia europeana 1. Cetatenia. Notiuni introductive. Termenul « cetatenie » isi are originile in gândirea greaca, fiind preluat de limbile...

Cetatenia Europeana

Conceptul de cetatenie europeana In “L’Europe apres l’Europe”, Philippe Herzog, spunea ca pentru a ajunge la o democratie populara exista trei...

Ai nevoie de altceva?