Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 21260
Mărime: 84.67KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daiana Maura Vesmas

Cuprins

Abrevieri 4

Introducere 5

Capitolul I: Comunităţile Europene – aspecte generale 10

Secţiunea 1: Scurt istoric al comunităţilor europene 10

Secţiunea 2 : Tratatul de la Maastricht – constituirea Uniunii Europene 13

Capitolul II: Cetăţenia Europeană 17

Secţiunea 1 : Consideraţii privind cetăţenia naţională 17

Secţiunea 2 : Corelaţia dintre cetăţenia naţională şi cetăţenia europeană 20

Secţiunea 3 : Instituţia cetăţeniei europene 23

Secţiunea 4: Cetăţenia europeană în dispoziţiile Tratatului instituind Comunitaea Europeană 26

Capitolul III: Drepturile cetăţenesti rezultate din cetăţenia uniunii europene 29

Secţiunea 1 : Consideraţii generale privind drepturile cetăţenilor europeni 29

Secţiunea 2 : Dreptul la liberă circulaţie, dreptul la sejur şi de stabilire, dreptul la muncă şi la studiu un toate statele membre 31

Secţiunea 3 : Drepul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European şi în alegeri locale în statul de rezidenţă în aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite pentru cetaţenii statului respectiv 46

Secţiunea 4 : Dreptul de petiţie în fata Parlamentului European şi dreptul de a se adresa instituţiei Mediatorului 53

Secţiunea 5: Dreptul la protecţie diplomatică şi consulară 57

Capitolul IV: Cetăţenia europeană între trecut şi viitor 61

Concluzii 74

Bibliografie 77

Extras din document

Introducere

Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea de un stat european sau cel putin federatie de state europene a facut obiectul unor discuţii ample, fiinid unul din subiectele agreate de marii gânditori ai Europei.

Pe sfârsitul celui de al doilea razboi mondial încep sa se contureze din ce in ce mai puternic concepţii cu privire la o Uniune Europeană sau cel putin la o Comuniate Europeană. Aşa cum am prezentat pe larg în paginile ce urmează, premisa care a stat la baza constituirii comunităţior europene, paradoxal nu a fost cea economică, ci în primul rând s-a dorit de către inţiatorii proiectelor o evitare a unei noi conflagratii mondiale. Astfel a luat nastere CECO, CEE si EURATOM, cele trei Comunităţi care vor costitui baza viitorului edificiu european. O data îndeplinit scopul menţinerii păcii, se are în finalitatea economica a comunităţiilor, astfel ele devenind un mijoc de taranzacţionare şi o piaţă comună între statele membre.

Pe fondul dezvoltării economice, implicit se simţea nevoia stringentă de unele norme politice care să reglementeze domeniile în care activau cele trei comunităţi. În aceste perioade începe să se dezvolte partea politică a Comunităţiilor Europene, deschizând calea pentru ce va urma sa fie Uniunea Europeană.

Dezvoltarea politică duce şi la întrebarea sau la ipoteza în care, dupa crearea pieţei comune şi, mai tarziu, dezvoltarea porcesului intergaţional, ce se va întampla cu cetaţenii statelor membre. La aceasta întrebare am incercat să raspundem în aceasta lucare incercând să prezentăm drumul pe care l-a parcurs cetaţenia europeana de la constituirea comunităţilor pâna la Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa.

Am încercat deasemenea şi o scurtă prezentare istorică a conceptului de catăţenie şi implicaţiile istorice pe care le-a determinat această noţiune culmind cu instituirea ei ca şi europeană în Tratatul de la Maastricht. Până şi astazi mai există numeroase discuţii pe această temă, prezenta lucrare încercând să pună în lumină conceptul de cetăţenie europeană în relaţia cu cel de cetăţenie natională şi finalitatea pe care acest statut o are în sarcina sau în beneficiul cetăţenilor resortisanţi ai statelor membre. După cum se va putea observa cetăţenia europeană nu este un substitut pentru cetăţenia natională aceasta oferind cetăţeanului european un plus de drepturi de care nu a putut beneficia, sau cel puţin nu au fost consacrate printr-un tratat, până la intrarea în vigoare a Tratului de la Maastricht. Inroducerea sau acordarea acestui statut tuturor cetăţenilor resortisanţi ai statelor membre va determina schimbări majore în legislaţiile statelor membre, aceste schimbări fiind de altfel rezultatul procesului integrativ.

Încă şi astăzi mai există discuţii pe marginea subectului “cetăţenie”. Cu atât mai mult este foarte dificil de a crea o concepţie unitară în acest domeniu datorită tradiţiilor constituţionale al fiecărui stat membru şi perioadei necesare armonizării atât a legislaţiilor cât ţi a tradiţiilor din acest domeniu. Pe cealaltă parte reacţia este normală din partea fiecărui stat de a încerca să-şi conserve propriile tardiţii şi uzanţe în această materie, de aici şi unul din motto-urile Uniunii Europene: “unitate în diversitate”. Prin urmare discuţiile s-au elaborat în momentul intrării în scenă a noţiunii de cetăţenie europeană, juristii europeni stabilind un statut juridic al cetăţeanului europenan şi drepturile de care acesta beneficiază.

Dupa cum am subliniat şi în paginile care urmează, cetăţenia europenă ca obiectiv se constituie într-o “noua etapa a procesului de realizare a unei Uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei” Din statutul instituit prin Tratul de la Maastricht, cetătenia europeană este o cetătenie care suplimentează şi completează pe cea naţională, în nici un caz nu o înlocuieşte. Din drepturile rezultate din statulul cetăţeanului european în această lucare ne-am oprit asupra patru dintre ele, şi anume cele instituite prin Tratatul asupra Uniunii Europene.

Preview document

Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 1
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 2
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 3
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 4
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 5
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 6
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 7
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 8
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 9
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 10
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 11
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 12
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 13
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 14
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 15
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 16
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 17
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 18
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 19
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 20
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 21
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 22
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 23
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 24
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 25
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 26
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 27
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 28
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 29
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 30
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 31
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 32
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 33
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 34
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 35
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 36
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 37
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 38
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 39
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 40
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 41
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 42
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 43
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 44
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 45
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 46
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 47
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 48
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 49
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 50
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 51
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 52
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 53
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 54
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 55
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 56
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 57
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 58
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 59
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 60
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 61
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 62
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 63
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 64
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 65
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 66
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 67
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 68
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 69
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 70
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 71
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 72
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 73
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 74
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 75
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 76
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 77
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 78
Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Modalitatii de Dobandire si Renuntare la Cetatenia Romana

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Cetățenia Europeană

1. Introducere Cetăţenia europeană este o provocare pentru teoria şi practica cetăţeniei. Ea vizează o cetăţenie postnaţională care, pentru prima...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit. Unii cercetători definesc cetăţenia drept o simplă...

Considerații Privind Cetățenia Națională și Europeană

INTRODUCERE În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetăţenie” a ajuns să fie printre cele mai frecvent utilizate în discuţiile comunităţilor din...

Cetatenia Europeana - Concept, Evolutie, Consecinte

Legătura juridico-politică permanentă ce există între stat și cetățean se numește cetățenie. Cetățenia reprezintă o instituție care servește...

Ai nevoie de altceva?