Cheltuielile bugetare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4565
Mărime: 29.75KB (arhivat)
Publicat de: Mariana C.
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. Introducere .3
 2. 1. Procedura efectuării cheltuielilor bugetare ..4
 3. 2. Evaluarea cheltuielilor bugetului de stat ..4
 4. 3. Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor publice ..5
 5. 4. Clasificația cheltuielilor bugetului de stat 6
 6. 5. Execuția părții de cheltuieli a bugetului statului ..7
 7. 6. Factorii care determină creșterea cheltuielilor publice 8
 8. 7. Factorii care influențează creșterea cheltuielilor bugetului de stat care ..9
 9. 8. Factorii care contribuie la creșterea cheltuielilor finanțate din bugetele unităților locale ..11
 10. Concluzie 13
 11. Bibliografie .14

Extras din referat

Introducere

Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute și autorizate veniturile și cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede și autorizează în formă legislativă cheltuielile și resursele statului, având caracter obligatoriu fiind supus aprobarii Parlamentului.

Ca document oficial, bugetul de stat evidențiază nivelul aprobat al cheltuielilor ce se vor efectua în viitor și mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziția statului.

Volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetare diferă de la stat în funcție de nivelul de dezvotare economică a țării, de condițiile social-politice interne și de conjunctura internațională.

Cheltuielile bugetare sunt cheltuieli aprobate și efectuate prin componentele bugetului general consolidat, în limitele și cu destinațiile stabilite prin bugetele respective.

Ca urmare a creșterii mai rapide a cheltuielilor decât a veniturilor publice bugetele se încheie tot mai frecvent cu deficit.

Deficitul bugetar este cauzat de creșterea accelerată a cheltuielilor publice, de încetinirea ritmului de creștere a veniturilor sau de fenomene conjuncturale ce își transmit influența prin intermediul cursului de schimb și a ratei dobânzii.

Bugetul de stat trebuie să reflecte pe de o parte necesitățile de resurse financiare ale statului ce decurg din înfăptuirea programului guvernamental propus pentru perioada imediat următoare, iar pe de altă parte posibilitățile de acoperire a acestor resurse. Astfel apare problema dimensionării corecte a nivelului veniturilor și cheltuielilor publice. În acest scop se folosesc metode clasice și metode moderne bazate pe analiza cost avantaje și alte studii de eficiență.

Metoda evaluării directe presupune efectuarea unor calcule pentru fiecare sursă de venit și fiecare categorie de cheltuieli. Se au în vedere execuția preliminată a bugetului pe anul în curs și previziunile în domeiul economic și social pentru anul următor.

Metodele moderne se bazează pe analiza cost avantaje sau cost eficacitate, a cărei aplicabilitate este condiționată de existența a două sau mai multe soluții de realizare a unui obiectiv cu costuri diferite.

Metodele moderne de dimensionare a indicatorilor bugetari se bazează pe estimarea costurilor și avantajelor viitoare, car intră în calcului indicatorilor bugetari drept variabile certe. Viitorul nu poate fi pe deplin prefigurat și de aceea se înregistrează diferențe între mărimea previzionată și cea reală a indicatorilor considerați. Acestea au dus la găsirea unor modalități de încorporare a riscului și incertitudinii în procesul decizional de investire în sectorul public.

1. Procedura efectuării cheltuielilor bugetare

Conform dispozițiilor legale activitatea bugetară trece prin mai multe etape: elaborarea proiectului bugetului de stat, aprobarea, executarea și încheierea exercițiului bugetar.

Elaborarea proiectului bugetului de stat, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor și cheltuielilor bugetului public național.

Aprobarea presupune dezbaterea și votarea, de către Parlament, a legii de adoptare a bugetului public național.

Execuția bugetară constă în realizarea veniturilor la termenele și în cuantumul prevăzut (care prezintă obligații minime) și efectuarea cheltuielilor conform destinației prevăzute (care reprezintă obligații maxime, ce nu pot fi depășite). Această etapă este cea mai importantă, deoarece presupune înfăptuirea concretă a previziunilor aprobate de Parlament.

Încheierea exercițiului presupune, pe baza datelor furnizate de evidența execuției bugetare, o dare de seamă completă privind modul de realizare a veniturilor și de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat.

2. Evaluarea cheltuielilor bugetului de stat

Evaluarea proiectului bugetului public național reprezintă un proces de mare complexitate și responsabilitate pentru guvernul aflat la putere. Guvernul elaborează proiectul bugetului administrației centrale de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și al contului general anual de execuție al bugetului. Ministerul Finanțelor răspunde de elaborarea proiectului bugetului administrației centrale de stat. Proiectul bugetului local și proiectul centrului de încheiere a exercițiului bugetar local se întocmesc sub directa responsabilitate a primarului.

Din punct de vedere metodologic, pentru estimarea sau evaluarea și implicit calculul cheltuielilor și veniturilor bugetare, în statele moderne, au fost promovate modalități diferite care, cu toată varietatea lor urmăresc același scop al unei evaluări reale și cât mai operative.

Pentru evaluarea cheltuielilor este practicată mai mult metoda denumită cvasi - automatică, care constă în a raporta în mod automat cuantumul cheltuielilor din anul precedent cu excepția cheltuielilor pentru care se cer modificări motivate.

Evaluarea cheltuielilor bugetare, în statul nostru, este din punct de vedere metodologic o evaluare directă ce se aplică prin compararea cifrelor de cheltuieli ce se propun cu cele din anul precedent.

Bibliografie

1. Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal, Ed. „ASEM”, Chișinău, 2001

2. Armeniuc Al., Drept financiar, Chișinău 2006

3. Gliga I., Drept financiar, Editura "Humanitas", București 1998

4. Gliga L, Drept financiar public, București, 1994

5. Condor L, Drept fiscal și financiar, Editura “Tribuna Economică”, București, 1996

6. Șaguna Dan Grosu, Tratat de drept financiar și fiscal, ALL BECK, București, 2001

7. Șaguna D. D., Drept financiar și fiscal, vol. II, Ed. „Oscar Prinț”, București, 1997

Preview document

Cheltuielile bugetare - Pagina 1
Cheltuielile bugetare - Pagina 2
Cheltuielile bugetare - Pagina 3
Cheltuielile bugetare - Pagina 4
Cheltuielile bugetare - Pagina 5
Cheltuielile bugetare - Pagina 6
Cheltuielile bugetare - Pagina 7
Cheltuielile bugetare - Pagina 8
Cheltuielile bugetare - Pagina 9
Cheltuielile bugetare - Pagina 10
Cheltuielile bugetare - Pagina 11
Cheltuielile bugetare - Pagina 12
Cheltuielile bugetare - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Cheltuielile bugetare.doc

Alții au mai descărcat și

Frauda și Evaziunea Fiscală

Secţiunea 1. Evaziunea fiscală: reglementare juridică, concept Domeniul fiscal face parte din aria preocupărilor legislativului încă din anul...

Verificările specifice inspecției fiscale

Cap. 1. CONTROLUL FISCAL 1.1. Definirea, rolul, importanta si formele controlului fiscal Constitutia României, modificata si completata prin...

Trăsăturile Contravenției

Definiţia şi trăsăturile contravenţiei În art. 1 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, contravenţia era...

Controlul Financiar Intern

Dupa sfera de activitate controlul financiar este impartit in doua categorii: - intern, caz în care se efectueaza pe baza dispozitiilor din...

Bugetul public național

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL. NOŢIUNE În literatura noastra juridică, bugetul public naţional a fost definit ca fiind "planul financiar al statului...

Sistemul bugetar public național

Notiunea de buget poate fi abordata din perspectiva juridica dar și din perspectiva economica. Sub aspectuljuridic, bugetul reprezintă un act prin...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Școala Generală Dimitrie Sturdza Nr. 43 Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Şcoala Generală „Dimitrie Sturdza” nr.43, Iaşi 1.1 . Scurt istoric Şcoala, Dimitrie Sturdza" nr.43 şi-a...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Fălticeni

Cap I.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI FĂLTICENI I.1.Scurt istoric Primele referiri atestate documentar despre asezarea de...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei

FUNDAMENTAREA ȘI FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE LA PRIMĂRIA PODU-ILOAIEI 1. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI Orașul Podu-Iloaiei este...

Fundamentarea cheltuielilor bugetare BCU Iași

CAPITOLUL 1 Organizare şi funcţionalitate la Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”din Iaşi 1.1. Scurt istoric al Bibliotecii...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la instituţiile publice Colegiul Naţional “Nicu Gane”Fǎlticeni Capitolul 1 Organizare şi...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani

CAPITOLUL I ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA ŞCOALA GENERALĂ NR.13 BOTOŞANI 1.1. SCURT ISTORIC Şcoala Generală nr. 13 din Municipiul Botoşani a...

Evoluția și Structura Cheltuielilor Bugetului de Stat în Perioada 2003-2008

CAP. 1. CHELTUIELILE BUGETARE – PARTE INTEGRANTĂ A CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Conţinutul cheltuielilor publice Cheltuielile publice exprimă...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Grupul Școlar Industrial Stefan Procopiu

Cap. 1. - ORGANIZARE SI FUNCŢIONALITATE LA Grupul Şcolar Industrial “Ştefan Procopiu”- Iaşi 1.1 SCURT ISTORIC: Odată cu înfiinţarea instituţiei...

Ai nevoie de altceva?