Cheltuielile Judiciare

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1697
Mărime: 10.86KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Procesul penal este compus dintr-o serie de activitati care presupun efectuarea unor cheltuieli. Aceste cheltuieli sunt diverse constand fie in plata serviciul prestat de aparator,fie pentru administrarea si conservarea mijloacelor de proba, fie intocmirea actelor procedurale cum ar fi citatia etc. Cheltuielile ocazionate de indeplinirea actelor procesuale sau de efectuare a actelor procedurale, in cadrul procesului penal poarta denumirea generica de cheltuieli judiciare. Se acopera din sumele avansate de catre stat sau de catre parti

Extras din document

Cheltuielile judiciare in procesul penal

Procesul penal este compus dintr-o serie de activitati care presupun efectuarea unor cheltuieli. Aceste cheltuieli sunt diverse constand fie in plata serviciul prestat de aparator,fie pentru administrarea si conservarea mijloacelor de proba, fie intocmirea actelor procedurale cum ar fi citatia etc. Cheltuielile ocazionate de indeplinirea actelor procesuale sau de efectuare a actelor procedurale, in cadrul procesului penal poarta denumirea generica de cheltuieli judiciare.

Se acopera din sumele avansate de catre stat sau de catre parti, cheltuielile necesare pentru:

- efectuarea actelor de procedura;

- administrarea probelor;

- conservarea mijloacelor materiale de proba;

- plata aparatorilor;

- orice alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea procesului penal.

Astfel de cheltuieli judiciare avansate de stat sunt cuprinse distinct, dupa caz, in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului de Justitie, Ministerului Public si MIRA.

Sunt prevazute in categoria cheltuielilor judiciare si sumele cuvenite martorilor, expertilor si interpretilor platite pentru transport, intretinere, locuinta s.a. cheltuieli necesare, ocazionate de chemarea acestora de catre organul de urmarire penala sau instanta de judecata. Sumele care se acorda martorului, expertului si interpretului se platesc pe baza dispozitiilor luate de organul care a dispus chemarea si in fata caruia s-au prezentat din fondul cheltuielilor judiciare special alocate. Sumele sunt platite astfel: martorului dupa infatisare, iar expertului si interpretului, dupa ce si-au indeplinit insarcinarile.

Clasificarea cheltuielilor judiciare

Cheltuielile judiciare pot fi de doua feluri,dupa cum au fost avansate de catre stat sau de catre parti. Cheltuielile avansate de catre stat in vederea desfasurarii activitatii procesuale se numesc cheltuieli de procedura, iar cheltuielile avansate de paritle din proces se numesc cheltuieli de judecata. Sunt incluse in cuantumul cheltuielilor judiciare sumele care au fost cheltuite atat in faza de urmarire penala,cat si in faza de judecata.

1. Plata cheltuielilor avansate de stat

Aceste cheltuieli se suporta diferit in functie de solutia adoptata in cauza:

a) in caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor avansate de stat, cu exceptia celor care privesc:

-interpretii desemnati de organele judiciare;

- acordarea de asistenta juridica gratuita.

* Cand sunt mai multi inculpati condamnati, instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare.

Articolul 191 alin 3 din C.pr.Pen. prevede ca in situatia condamnarii inculpatului, cheltuielile judiciare avansate de stat pot fi suportate si de catre partea responsabila civilmente, in masura in care aceasta este obligata solidar cu inculpatul la repararea pagubei.

Jurisprudenta in materie

Cheltuieli judiciare. Obligarea părţii responsabile civilmente

În cazul în care inculpatul nu este obligat la plata despăgubirilor civile, partea responsabilă civilmente nu poate fi obligată, solidar cu acesta, la plata cheltuielilor judiciare conform art. 191 alin .3 C. proc. pen.

Secţia penală, decizia nr. 2487 din 17 mai 2003

Prin sentinţa penală nr. 330 din 26 noiembrie 2002, Tribunalul Mureş a condamnat pe inculpatul B.Z. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută în art. 211 alin. (1) şi (2) lit. d) şi e), cu aplicarea art. 13 şi 99 C. pen.

Acţiunea civilă formulată de partea vătămată M.V. a fost respinsă pentru tardivitatea constituirii de parte civilă.

Inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 1.600.000 de lei.

Prin decizia penală nr. 21/A din 12 februarie 2003 a Curţii de Apel Târgu Mureş, apelul inculpatului a fost respins, cu obligarea sa, solidar cu partea responsabilă civilmente B.D., la plata cheltuielilor judiciare în apel în sumă de 400.000 de lei.

Recursul declarat de partea responsabilă civilmente este fondat.

Potrivit art. 191 alin. (3) C. proc. pen., dacă partea responsabilă civilmente este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligată în mod solidar cu aceasta şi la plata cheltuielilor avansate de stat.

În speţă, inculpatul nu a fost obligat la plata de despăgubiri civile, prima instanţă respingând ca tardiv exercitată acţiunea civilă.

În raport cu această situaţie şi cu dispoziţiile art. 191 alin. (1) şi (3) C. proc. pen., inculpatul minor a fost obligat singur la plata cheltuielilor judiciare.

Instanţa de apel, respingând apelul inculpatului, în mod greşit a obligat partea responsabilă civilmente să plătească, solidar cu inculpatul, cheltuieli judiciare statului, decizia fiind nelegală sub acest aspect.

În consecinţă a fost admis recursul declarat de partea responsabilă civilmente şi s-a casat decizia atacată sub aspectul menţionat

Preview document

Cheltuielile Judiciare - Pagina 1
Cheltuielile Judiciare - Pagina 2
Cheltuielile Judiciare - Pagina 3
Cheltuielile Judiciare - Pagina 4
Cheltuielile Judiciare - Pagina 5
Cheltuielile Judiciare - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Cheltuielile Judiciare.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Aparare - Aparatorul, Instrument al Asistentei Juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Actiunea Civila in Procesul Penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Procedura Penala

Conform art.224 Cod proced penala, in vederea inceperii urmaririi penale, organul de urmarire penala poate efectua acte premergatoare. Ele au...

Procedura Penala

1. competenta organelor de up. a)Competenta procurorului in efectuarea up • Efectuarea urmaririi proprii de catre procuror. Procurorul are...

Drept Procesual Civil

CAPITOLUL I PROCEDURA DE JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ 1. Consideraţii preliminare Procesul civil parcurge două mari faze: judecata şi executarea...

Ai nevoie de altceva?