Chemarea in Garantie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Chemarea in Garantie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Notiune.3
2. Particularitati.3
3. Termen de depunere.4
4. Admisibilitatea in diferite materii.5
5. Procedura de judecata a cererii de chemare in garantie.6
6. Solutii.8
Bibliografie.10

Extras din document

1. Notiune

Aceasta forma de interventie este reglementata de art. 60-63 C proc civ Potrivit art. 60 Cproc civ, partea poate sa cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa se indrepte, in caziil cand ar cadea in pretentiuni cu o cerere in garantie sau in despagubire.

A cadea in pretentii inseamna a pierde procesul. Nu cade in pretentii numai partea care a formulat o cerere pe care instanta a respins-o. In egala masura, cade in pretentii si partea care nu a formulat o cerere in cadrul procesului, dar a fost obligata ca efect al admiterii cererii unei alte parti.

Fata de aceste precizari, textul mentionat poate fi interpretat in sensul ca partea care ar putea sa piarda procesul poate sa formuleze o cerere de chemare in garantie a celui care ii datoreaza garantie sau despagubiri.

Astfel, cumparatorul chemat in judecata de un tert care revendica bunul il poate chema in garantie pe vanzator cerandu-i sa-1 apere contra evictiunii prin respingerea cererii introduse de reclamant, iar daca actiunea se va admite, sa-1 despagubeasca; comitentul chemat in judecata pentru fapta prepusului il cheama in garantie pe prepus pentru a fi obligat sa-i plateasca comitentului suma achitata de acesta reclamantului, fidejusorul actionat in judecata pentru a plati datoria debitorului principal il cheama in garantie pe acesta din urma pentru a fi obligat sa-i restituie suma achitata creditorului; conducatorul autoritatii administratiei publice obligata sa elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului sa desfasoare o anumita activitate, sa presteze un serviciu sau sa exercite o profesie, poate sa cheme in garantie persoanele vinovate de neexecutarea hotararii judecatoresti, atunci cand s-a solicitat obligarea acestuia la plata unei amenzi judiciare reprezentand 20% din salariul minim net pe economic pentru fiecare zi de intarziere, precum si plata unor despagubiri pentru daunele cauzate prin intarziere (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003).

2. Particularitati

Astfel, chemarea in garantie, ca forma a interventiei fortate, este reglementata in art. 60-63 C procciv. Potrivit art.60 alin.l C. proc. civ., partea poate sa cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa se indrepte, in cazul cand ar cadea in pretentii cu o cerere in garantie sau in despagubire. Se observa ca redactarea acestui text nu este foarte clara si ca el trebuie citit si interpretat astfel : ,,partea care ar putea sa piarda procesul, poate sa formuleze o cerere de chemare in garantie a celui care ii datoreaza garantie sau despagubiri.

Forma aceasta de atragere a tertilor la procesul deja inceput este admisibila nu numai in cazul drepturilor garantate legal sau conventional, ci si ori de cate ori partea care ar cadea in pretenfii ar putea sa se indrepte impotriva altei persoane cu o cerere in despagubire (de exemplu, in cazul raspunderii comitentului pentru fapta prepusului).

Acceasta forma de interventie fortata poate fi folosita atat de parat cat si de reclamant. Potrivit art. 61 C proc civ., cererea facuta de parat se va depune odata cu intampinarea; cand intampinarea nu este obligatorie, cererea se va depune cel mai tarziu la prima zi de infatisare, in prima instanta. Deci, ca si la chemarea in judecata a altor persoane, regula este depunerea cererii odata cu intampinarea si numai in mod exceptional, atunci cand intampinarea nu este obligatorie, poate fi depusa pana la prima zi de infatisare in prima instanta. Daca reclamantul isi modifica sau intregeste actiunea, in conditiile art. 132 C proc civ, paratul poate sa formuleze cererea de chemare in garantie pana la termenul de judecata urmator.

Din aceste dispozitii rezulta ca garantia poate sa reiasa din lege (in materie de vanzare, schimb, mandat, partaj succesoral, cesiune de creanta etc.) sau dintr-un contract .

De exemplu, cumparatorul unui bun imobil chemat in judecata de o persoana care revendica acel bun, poate chema in garantie pe vanzator solicitandu-i sa-1 apere de evictiune prin respingerea cererii reclamantului, iar daca totusi cererea acestuia se admite sa-1 despagubeasca. Insa, din dispozitiile art.60 Cproc civ rezulta ca cererea de chemare in garantie este admisibila numai in cazul drepturilor garantate legal sau conventional dar si ori de cate ori ai dreptul sa ceri altuia sa te despagubeasca pentru dreptul pe care 1-ai pierdut in proces, respectiv pentru obligatiunea la care te-a indatorat hotararea judecatoreasca. Astfel, comitentul chemat in judecata pentru a raspunde de fapta culpabila a prepusului sau, poate chema in garantie pe repus, pentru ca acesta sa fie obligat eventual, prin aceeasi hotarare sa plateasca. la randul lui, comitentului suma pe care acesta din urma va trebui sa o plateasca reclamantului.

3. Termen de depunere

Cererea de chemare in garantie, desi in cele mai multe cazuri este formulata de catre parat, din dispozitiile art.60 si ale art.61 Cproc civ rezulta ca ea poate fi introdusa si de catre reclamant Cererea de chemare in garantie facuta de reclamant se poate depune pana la inchiderea dezbaterilor in prima instanta. Stabilirea unor momente diferite pentru depunerea cererii de catre reclamant sau parat se justifica prin aceea ca paratul inca de la comunicarea cererii de chemare in judecata, stie daca se impune sau nu sa cheme in garantie un tert, in schimb pentru reclamant aceasta necesitate poate sa apara pe parcursul dezbaterilor.

Nerespectarea acestor termene este sanctionata, potrivit art. 135 C. proc civ., cu judecarea separata a cererii de interventie, daca partile nu consimt sa se judece impreuna, iar nu cu respingerea cererii ca tardiva.

De vreme ce este o adevarata actiune, in lipsa unui text care sa ingaduie aceasta, chemarea in garantie nu se poate face pentru prima oara in apel intrucat partile ar fi private de un grad de jurisdictie. Cu atat mai mult, cererea nu poate fi facuta direct in caile extraordinare de atac (recurs, contestatie in anulare, revizuire).

In schimb, cererea de chemare in garantie poate fi depusa si cu ocazia rejudecarii fondului dupa casare, atunci cand casarea cu trimitere a fost dispusa pentru necompetenta primei instante si a instantei de apel ori a fost casata o hotarare nesusceptibila de apel. In ambele cazuri se reia judecata in prima instanta, astfel incat se respecta principiul dublului grad de jurisdictie si in privinta cererii de interventie.

In literatura juridica se subliniaza ca cererea de chemare in garantie poate fi formulata impotriva garantului, precum si a succesorilor universali sau cu titlu universal ai acestuia, insa nu si impotriva dobanditorului cu titlu particular. De asemenea, se "subliniaza ca o astfel de cerere poate fi formulata de catre garantat, dar si de succesorii universali ori cu titlu universal ai acestuia, precum si de catre dobanditorul cu titlu particular, indiferent ca acesta din urma a dobandit dreptul respectiv cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de la cel caruia i se datora garantia de catre o alta persoana.

Cererea de chemare in garantie poate fi formulata si de catre intervenientul voluntar principal, precum si de tertul chemat in judecata in temeiul art.57 C. proc. civ. De asemenea, potrivit art.60 C. proc. civ, tertul chemat in garantie poate, la randul sau, sa cheme in garanfie o alta persoana.

Fisiere in arhiva (1):

  • Chemarea in Garantie.doc

Alte informatii

Universitatea Agora Facultatea de Drept