Circulația juridică a terenurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6669
Mărime: 39.51KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Circa
Drept Funciar

Cuprins

Introducere.3

1. Regimul juridic al circulatiei terenurilor instituit prin Legea nr. 18/1991.4

2. Regimul juridic al circulatiei terenurilor instituit prin Legea nr. 54/1998.4

2.1. Domeniul de aplicare a Legii nr. 54/1998.4

2.2. Principiile regimului juridic al circulatiei terenurilor instituite prin Legea nr. 54/1998.7

3. Regimul juridic al circulatiei terenurilor instituit prin Legea nr. 247/2005.10

4. Regimul juridic actual al circulatiei terenurilor.13

5. Problema dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini, apatrizi si de persoanele juridice straine.14

Bibliografie.17

Extras din document

Introducere

Dreptul de proprietate asupra terenurilor are acelasi regim juridic, indiferent de titularul sau, fiind in mod egal ocrotit de lege. Terenurile proprietate privata, indiferent de titularul lor, se afla in circuitul civil, adica ele pot fi dobandite si instrainate potrivit dispozitiilor Codului civil. Indiferent ca sunt situate in intravilanul sau extravilanul localitatilor si indiferent de intinderea suprafetei, terenurile pot fi instrainate prin acte juridice incheiate in forma autentica.

Legea instituie unele limitari ale instrainarii si, respectiv, dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Sub regimul Codului civil roman de la 1864, in prezent abrogat, nu au existat dispozitii speciale privitoare la circulatia terenurilor proprietate privata.

Aceasta inseamna ca aveau a fi aplicate principiile generale inscrise in diversele sale texte. Astfel, art. 475 dispunea ca oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui, cu modificarile stabilite de lege.

O norma generala era cuprinsa in art. 971 fostul C. civ., care prevedea ca, in contractele ce au ca obiect translatia proprietatii sau a unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimtamantului partilor. Prin aplicarea acestui lucru in privinta contractului de vanzare-cumparare, art. 1295 fostul C. civ. prevedea ca vinderea este perfecta intre parti si proprietatea este stramutata la cumparator, in privinta vanzatorului, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul inca nu se va fi predat si pretul nu se va fi numarat.

Toate aceste dispozitii au condus la concluzia ca, sub imperiul fostului Cod civil, principiul consensualismului actelor juridice se aplica si in privinta instrainarilor de terenuri, cu exceptia instrainarilor facute prin donatii sau testamente si cu privire la constituirea de ipoteci, cand conditiile de forma erau cerute ad validitatem.

Sub regimul totalitar din Romania, in perioada 1947-1989, prin diverse acte normative adoptate succesiv, s-a instituit un control administrativ prealabil al instrainarilor tuturor categoriilor de terenuri si s-a impus conditia formei autentice a actului de instrainare.

Mai tarziu, in anul 1974, au fost adoptate Legea nr. 58 privind sistematizarea teritoriului si a localitatilor urbane si rurale, precum si Legea nr. 59 privitoare la fondul funciar, prin care practic terenurile au fost scoase din circuitul civil general, singura lor modalitate de dobandire recunoscuta fiind mostenirea legala .

S-a considerat, sub imperiul acestor legi, ca, din moment ce instrainarea terenurilor poate fi facuta numai prin mostenire legala, ele nu se puteau dobandi prin testament sau prin uzucapiune si nici nu se puteau constitui dezmembraminte asupra lor, cu exceptia unor situatii speciale de constituire a dreptului de superficie .

Imediat dupa decembrie 1989, prin Decretul-lege nr. 1/1989 a fost abrogata Legea nr. 58/1974, iar prin Decretul-lege nr. 9/1989 au fost abrogate alte dispozitii restrictive in materie, printre care si art. 44-50 din Legea nr. 59/1974, ceea ce a impus revenirea la principiul consensualismului cu privire la instrainarile de terenuri, mentinandu-se, totusi, unele restrictii pentru circulatia terenurilor din localitatile prevazute de Decretul nr. 144/1958, anume. In principiu, localitati urbane , abrogat expres prin Legea nr. 50/1991.

Ulterior, pana la intrarea in vigoare a noului cod civil la 1 octombrie 2011, regimul juridic al circulatiei terenurilor a fost reglementat prin mai multe acte normative succesive, in prezent abrogate unele prin altele, iar ultimul in materie - Titlul X din Legea nr. 247/2005 - abrogat expres prin Legea nr. 71/2011.

Totusi, mi se pare necesar o evocare succinta a acestor dispozitii, fie numai si prin raportarea la principiul tempus regit actum; efectele juridice ale actelor de dobandire ori instrainare a terenurilor s-au produs sub regimul acelor acte normative si nu arareori ele pot fi invocate in prezent.

1. Regimul juridic al circulatiei terenurilor instituit prin Legea nr. 18/1991

Noua Lege a fondului funciar, intrata in vigoare la 20 februarie 1991, republicata la 5 ianuarie 1998, a liberalizat, in anumite conditii, circulatia juridica a terenurilor prin instituirea urmatoarelor principii (art. 66-73) :

- terenurile de orice fel au fost introduse in circuitul civil general, fiind consacrat principiul liberei lor circulatii;

- instrainarea terenurilor prin acte juridice intre vii se putea face numai cu respectarea formei autentice a actului;

- se instituia interdictia do,bandirii in proprietate privata, prin acte juridice intre vii, a unor suprafete mai mari de 100 ha teren agricol in echivalent arabil de familie, sub sanctiunea nulitatii absolute, totala sau partiala, dupa caz, a actului de instrainare;

- instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole din extravilan se putea face numai cu respectarea unui drept de preemptiune, recunoscut anumitor categorii de persoane fizice sau juridice;

- insesizabilitatea terenurilor agricole extravilane, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Bibliografie

1. C. Birsan, Drept civil. Drepturile real principale, Ed. All. Beck, Bucuresti, 2001

2. C. Birsan, Drept civil. Drepturile real principale, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2015

3. C. Birsan, Regimul juridic al bunurilor imobile, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1983;

4. C. Birsan, V.Stoica, Evolutia legislatiei privind circulatia imobilelor, in Dreptul nr. 6/1990

5. E. Chelaru, Circulatia juridica a terenurilor, Ed. All Beck, Bucuresti, 1999

6. E. Chelaru, Dreptul de preemtiune reglementat de Legea nr. 54/1998, in Dreptul nr. 8/1998

7. M. Nicolae, Legea nr. 54 privind Circulatia juridica a terenurilor, in Dreptul nr. 8/1998

8. C.Statescu, C. Birsan, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura Hamangiu, 2008

9. Legea nr. 18/1991

10. Legea mr. 58/1974

11. Decizia nr. 408/2004 (M.Of. nr. 1054 din 15 noiembrie 2004

12. Legea arendarii nr. 16/1994 (M.Of. nr. 91 din 7 aprilie 1994)

13. Legea nr. 71/2011

14. M. Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005

Preview document

Circulația juridică a terenurilor - Pagina 1
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 2
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 3
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 4
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 5
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 6
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 7
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 8
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 9
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 10
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 11
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 12
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 13
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 14
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 15
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 16
Circulația juridică a terenurilor - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Circulatia juridica a terenurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptatea la Aristotel

“Virtutea justitiei consta in moderatie, atunci cand e reglemenata cu intelepciune.” Numele Aristotel ne trimite cu gandul la unul dintre cei mai...

Vulnerabilități psihologice din perspectiva forței probante a mărturiei și martorului

I. Cadru general Psihologia judiciară are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a trăsăturilor ființei umane implicată în drama judiciară,...

Istoria Dreptului Românesc

Definiţia pedepsei Pedeapsa este o măsură de represiune, sancţiune aplicată celui care a săvârşit o greşeală, în limbajul de specialitate...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI. DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE Funcţia publică, aşa cum o defineşte legiuitorul, reprezintă “ ansamblul...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

circulația juridică a terenurilor

INTRODUCERE Sistemul de drept naţional a suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, cu privire la regimul circulaţiei juridice a...

Principiul prevenirii în dreptul mediului

1. INTRODUCERE Principiile sunt norme generale, cu aplicabilitate majora, care reprezintă baza unei ramuri de drept sau a unei instituții...

Interpretarea legii civile la materia logică juridică

Aplicarea legii civile constituie, în fond, finalitatea rezervată normelor juridice de drept civil, aspect firesc deoarece acestea nu ar avea nici...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Contractul de Vanzare-Cumparare

Notiuni Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte...

Antecontractul de Vanzare-Cumparare a Terenurilor

Antecontractul de vânzare-cumpărare este o promisiune de a vinde sau/şi de a cumpăra, un acord de voinţă ce precede încheierea unei vânzări şi care...

Conditiile de Validitate ale Contractului de Vanzare Cumparare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Circulatia Juridica a Terenurilor

I. Definitie. Clasificare. Dreptul de proprietate Circulatia terenurilor potrivit Legii nr. 54/1998. – Din cuprinsul Legii nr. 54/1998 (dar si din...

circulația juridică a terenurilor

INTRODUCERE Sistemul de drept naţional a suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, cu privire la regimul circulaţiei juridice a...

Circulația Juridică a Terenurilor

1. Introducere Initial, în materia circulatiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a consacrat doua principii: principiul...

Ai nevoie de altceva?