Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Munca

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Anterior încheierii sau modificarii CIM, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le înscrie în contract sau sa le modifice. Aceasta informare va cuprinde, dupa caz, cel putin urmatoarele elemente:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca sau, în lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca în diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) functia/ ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din România sau altor acte normative si atributiile postului ;

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul urmeaza sa îsi produca efectele;

g) în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;

h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

j) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normala a muncii, exprimata în ore/zi si ore/saptamâna;

l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

m) durata perioadei de proba.

Toate aceste date din informare , reprezinta elementele esentiale ale contractului individual de munca si trebuie sa se regaseasca în continutul sau.

Orice modificare a unuia dintre elementele esentiale în timpul executarii CIM impune încheierea unui act aditional la contract, într-un termen de 15 zile de la data înstiintarii în scris a salariatului, cu exceptia situatiilor în care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.

Asistarea

- Persoana selectata sau salariatul, poate fi asistata si consiliata la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de munca, de catre un alt salariat sau sindicatul din unitatea respectiva, de catre organizatia sindicala superioara sindicatului sau de catre un avocat ori alt expert.

- La rândul sau, angajatorul ar putea fi asistat, la cererea sa, de federatia sau confederatia patronala din care face parte.

La elementele esentiale, în cazul CIM cu timp partial, se mai adauga urmatoarele elemente( art 102/ C. Muncii):

a) durata muncii si repartizarea programului de lucru;

b) conditiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlaturarii consecintelor acestora.

Daca lipsesc aceste elemente se considera ca acel contract a fost încheiat cu norma întreaga.

Modalitati de realizare a informarii.

Legiuitorul român a preluat obligatia de informare din dreptul comunitar- Directiva 91/533/CEE din 14 octombrie 1991-, dar nu a preluat si modalitatea de realizare a informarii. De asemenea s-a îndepartat si de termenul în care aceasta trebuie îndeplinita.

- Potrivit legii noastre, informarea se va realiza anterior încheierii sau modificarii contractului.

Asadar, obligatia de informare a angajatorului, pentru angajarea în munca sau pentru modificarea contractului existent, are ca ultim moment pe cel al semnarii contractului sau a actului aditional, dupa caz. Pâna la semnarea contractului sau a actului aditional au loc diverse negocieri; oferta angajatorului ar putea fi retractata total sau partial (în conditiile dreptului comun), persoana selectata îsi poate diminua sau majora pretentiile, etc. De aceea, stabilirea momentului semnarii actului juridic în cauza, ca moment ultim posibil pentru îndeplinirea obligatiei de informare de catre angajator, apare drept fireasca.

Fisiere in arhiva (1):

  • Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Munca.doc