Codul de Conduită a Funcționarilor Publici

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5274
Mărime: 38.51KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

“Codul de conduită a funcționarilor publici în contextul actual” reprezintă o parte din tema mai vastă de cercetare “Exercitarea deontologică a funcției publice” și, totodată, un important izvor al deontologiei funcționarului public.

Din definițiile întâlnite în literatura de specialitate pentru cod, ne raliem celei de “document scris ce enunță și enumeră valorile, normele și tipurile de conduită pe care o întreprindere, o companie, o instituție sau autoritate publică, urmăresc să fie respectate atât în interior, cât și în exterior”.

Prin intermediul unui atare cod în exercitarea funcției publice, putem deduce obligațiile ce le incumbă funcționarilor publici, și anume, obligația de a avea un comportament profesionist, de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă în scopul câștigării și menținerii încrederii publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și ionstituțiilor publice.

Stricto sensu, Codul de conduită a funcționarilor publici reglementează normele de conduită profesională a funcționarilor publici. Menționăm că aceste norme sunt obligatorii atât pentru funcționarii publici, cât și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în adrul autorităților și instituțiilor publice.

2. Reglementarea juridică a conduitei funcționarilor publici

Ab initio, precizăm că ne raliem opiniei regăsite în literatura juridică de specialitate , potrivit căreia, realizarea deciziilor politice, ca și obținerea unor rezultate cât mai bune în domeniul economic și social sunt dependente, într-o mare măsură, de calitatea administrației.

În România, primele reglementări privind conduita profesională a funcționarilor publici s-au concretizat prin H.G. nr. 667 din 1991 privind unele măsuri pentru asigurarea prestigiului social al funcționarilor publici.

Încă din titlul acestei hotărâri reiese scopul urmărit de Guvern, și anume, asigurarea prestigiului social al funcționarilor publici și al autorităților administrației publice în fața cetățenilor ca beneficiari ai serviciilor publice.

În cuprinsul hotărârii menționate se stipula că funcționarii publici sunt obligaţi, în conformitate cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice, să-şi îndeplinească cu fidelitate şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice fapt care ar putea sa aducă un prejudiciu instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. Totodată, aceștia erau datori să-şi consacre activitatea profesională pentru exercitarea atribuţiilor funcţiei în care au fost numiţi, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi servirii binelui public.

Subliniem faptul că H.G. nr. 667 din 1991 consacra, din punct de vedere legal, primele îndatoriri ale funcționarilor publici. Exempli gratia : să aducă la îndeplinire, în termen și în mod corect, sarcinile încredințate, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale; să păstreze secretul profesional; să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informațiile solicitate, cu respectarea prevederii anterioare (secretul profesional n.n.); să se ajute între ei în aducerea la îndeplinire a obligațiilor de serviciu și să se suplinească în serviciu, în cadrul specialității lor.

Preview document

Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 1
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 2
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 3
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 4
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 5
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 6
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 7
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 8
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 9
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 10
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 11
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 12
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 13
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 14
Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Codul de Conduita a Functionarilor Publici.docx

Alții au mai descărcat și

Deontologia Functionarului Public in Sistemul Penitenciar

1. Noţiuni introductive 1.1. Noţiunea de “deontologie” Termenul „deontologie" provine din cuvintele greceşti „deon, deontos” care înseamnă ceea...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Caiet de practică - Serviciul Asistență Socială

Capitolul I Organizarea Administrației Publice Locale din Comună Berezeni,județul Vaslui 1.1Scurt istoric Comună Berezeni este situată în...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Răspunderea Funcționarului Public

În activitatea desfasurata functionarii trebuie sa respecte legile si celelalte acte normative si individuale cu caracter legal aplicabile...

Procedura Adopției Internaționale

Capitolul I Consideratii Generale Privind Institutia Adoptiei Semnând Conventia Pentru Apararea Drepturilor Omului si A Libertatilor Fundamentale...

Cariera Functionarilor Publici

1. Notiunea de cariera a functionarului public Conceptul de cariera este folosit in dreptul public contemporan pentru a evoca dezvoltarea in timp...

Dreptul la Viață în Practica CEDO

1. Aspecte generale asupra Drepturilor Omului Fundamentul drepturilor omului: respectarea dreptului la viață al fiecărei persoane și a demnității...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Administratie Publica

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Coruptia in Organizatiile de Servicii Publice

Etica. Administratie Publica Studiul eticii este pentru Aristotel studiul caracterului uman, vorbind despre om in cadrul societatii. In aprecierea...

Deontologia Functionarului Public Codul de Conduita

Domeniul de aplicareArt.1. (1) Codul de conduita a functionarilor publici, denumit in continuare Cod de conduita, reglementeaza normele de...

Funcția publică europeană

Sumar Viata sociala a determinat intotdeauna multiple probleme ale membrilor societatii, indeosebi de ordin administrativ. Nevoile formulate de...

Prevederile Deontologice Cuprinse in Statutul Functionarilor Publici si in Codul de Conduita al Functionarilor Publici

INTRODUCERE ABORDAREA Acest proiect se bazeaza atat pe experienta si cunostintele academice acumulate de-a lungul timpului, cat si pe trairile de...

Asigurarea Standardelor Etice in Reforma Administrativa

INTRODUCERE 1. In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi,...

Etica in Codul de Conduita a Functionarului Public

Serviciul public este definit prin totalitatea autoritatilor publice si activitatea persoanelor ce ocupa posturi in aparatul acestor organe,...

Ai nevoie de altceva?