Combaterea Evaziunii Fiscale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Combaterea Evaziunii Fiscale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere
Capitolul I
Concepțiile generale prind evaziunea fiscală
- 1 Definirea evaziunii fiscale și caracterizarea ei 3
- 2 Clasificarea evaziunii fiscale: 5
a) Legală 6
b) Ilegală 7
Capitolul II
Modalități de combatere a evaziunii fiscale
- 1 Cauzele ce generează evaziunea fiscală 8
- 2 Forme de manifestare a evaziunii fiscale 13
- 3 Măsuri de combatere a evaziunii fiscale 21
Concluzii 27
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Evaziunea fiscală este una dintre cele mai răspîndite și periculoase încălcări fiscale, fiind unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanță cu care statele de astăzi se confruntă și ale cărei consecințe nedorite caută să le limiteze și mai mult, desființarea fiind practic imposibilă. Evaziunea fiscală este ”marea gaură” în legislația națională care cauzează mari deficituri la bugetul național de stat. Tolerarea acestui fenomen din partea statului poate cauza un haos în economie și va crea probleme în dezvoltarea normală a activității de întreprinzători pe principiile legale. Problema evaziunii fiscale este o problemă veșnic actuală care își găsește reflectare în orice domeniu în orice perioadă de timp. De aceea se efectuează cît mai multe cercetări și studii pentru a putea descrie cît mai detaliat fenomenul de evaziune fiscală, bazîndu-se pe ideea că cu cît mai multe cunoști despre inamic, cu atît mai ușor va fi combaterea ei. Pe această idee m-am bazat și eu la momentul alegerii tematicii pentru studiu individual, care îmi va permite să realizez motivul tentației cu care se luptă marii evazioniști.

Problematica cu care se confruntă practica judiciară, precum și organele competente în vederea realizării activității profesionale este neconcordanța legislației penale și a celei fiscale, lipsa unor comentarii calificative în această materie, oferă posibilitate contribuabililor de a se eschiva de la obligațiile legale, interpretînd legea în favoarea lor. Menținîndu-se în literatura de specialitate ca fiind rezultanta logică a defectelor și inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum şi a unei neprevederi şi nepriceperi a legiutorului a cărui fiscalitate excesivă e tot atît de vinovată ca şi cei care sunt provocaţi prin aceasta la evaziune, evidențiind astfel o strînsă legătură între cota excesivă a impozitului și evaziunea fiscală. Aceste neconcordanțe legale, lacune, lipsa unei practici judiciare unanime conduc spre jefuirea statului de fața organelor fiscale ce conduce la prejudicierea bugetului de stat, astfel înrăutățind situația condițiilor de viață a populației responsabile plătitoare de impozite.

Pe parcursul acestei lucrări voi descoperi și analiza cauzele generatoare a evaziunii fiscale și formele de manifestare a acestora, pentru a putea propune măsuri eficiente de combatere, care vor preîntîmpina apariția cauzelor generatoare și vor împiedica realizarea formelor de desfășurare. Pentru aceasta ne propunem a descoperi și analiza:

- cauzele ce provoacă apariția evaziunii,

- evenimentele ce-i impulsionează pe subiecții impunerii la eschivare,

- faptele juridice ce-i facilitează în comitea eschivărilor de la plățile fiscale,

- domeniile de activitate a evazioniștilor,

- zonele offshore și paradisurile fiscale care oferă posibilitatea unei evaziuni fiscale, ocolind prevederile legale,

- impedimentele legale precum și omisiunile legale în vederea contracarării fenomenului de evaziune fiscală

- identificarea problemelor cu care se confruntă organele fiscale în momentul cercetării infracțiunii de evaziune fiscală

- determinarea problematicii de depistare a circumstanțelor care ar proba vinovăția subiecților la comiterea evaziunii fiscale ilegale

În urma realizării a tuturor sarcinilor vom fi capabili să formulăm propuneri și recomandări în vederea prevenirii și combaterii evaziunii fiscale bazate pe rezultatele obținute în urma cercetării atît a legislației naționale, cît și a celei din alte țări. Astfel în teză sunt înaintate propuneri și recomandări privind căile de combatere a evaziunii fiscale, precum și sugestii de a ajusta prevederile legale la necesitățile actuale acomodate la specificul mentalității cetățenilor.

Necesitatea contracarării acestui fenomen de evaziune fiscală legală sau ilegală este inevitabilă, deoarece acesta va putea atenta în viitor la stabilitatea economiei, creînd astfel situații nefavorabile pentru dezvoltarea și prosperarea țării. Drept consecință este obiectul de studiu al mai multor cercetători ce doresc să descopere noi modalități de prevenire precum și de depistare a unor astfel de activități, care sunt foarte greu de urmărit. Doctrina servind drept un suport indirect de interpretare și explicare a legislației fiscale, deoarece aceasta conține foarte multe neclarități și necesită posedarea unor cunoștințe specializate de baza pentru a-i putea înțelege adevărata intenție a legiuitorului.

Structura acestei lucrări va cuprinde 5 capitole care vor analiza evaziunea fiscală sub mai multe aspecte, ce ne vor permite în final să obținem cunoștințe de bază față de specificul evaziunii fiscale și să putem analiza formele de manifestare a acesteia comparativ cu țările vecine, sau pe plan internațional. Pentru început vom încerca să concluzionăm o definiție reușită a evaziunii fiscale și să vedem cum conținutul acesteia variază de la o lege la alta, noțiunea nefiind normată legal, oferind spațiu pentru interpretări și eschivări, precum și vom face o importantă delimitare între frauda fiscală și evaziunea fiscală, adesea confundate și utilizate incorect de doctrinari. Vom analiza cauzele apariției evaziunii fiscale, pentru ca ulterior să putem formula propuneri în vedea combaterii și prevenirii unor astfel de circumstanțe. De asemenea vom delimita cele mai des utilizate forme de evaziune fiscală, observînd modul cum acestea se desfășoară și evoluează, în baza ingeniozității contribuabilului și nepriceperea legiuitorului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Combaterea Evaziunii Fiscale.doc

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA