Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4199
Mărime: 39.36KB (arhivat)
Publicat de: Ioan Bratu
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT MASTER: DREPT SOCIAL ROMÂN ŞI INTERNAŢIONAL

Cuprins

  1. 1. Definiţii 1-4
  2. 2. Hărţuirea sexuală 4-5
  3. 3. Hărţuirea morală (mobbing) 6-9
  4. 4. Studiu de caz 10-12
  5. 5. Concluzii 12-14
  6. 6. Bibliografie 15

Extras din referat

1. Definiţii

Conform Acordului cadru european, semnat la 26 aprilie 2007 de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), Uniunea Europeana a întreprinderilor meşteşugăreşti şi a întreprinderilor mici şi mijlocii şi Centrul european al întreprinderilor mici şi mijlocii cu participare publică, diverse forme de hărţuire şi violenţă la locul de muncă pot fi:

- de natură fizică, psihologică şi/sau sexuală;

- să constituie incidente izolate sau tipuri de comportament cu un caracter mai sistematic;

- să se manifeste între colegi, între superiori şi subordonaţi sau să fie exercitate de către părţi terţe precum clienţi, pacienţi, elevi etc.

- să varieze de la cazuri minore de lipsă de respect, la acţiuni mult mai grave, inclusiv fapte penale care necesită intervenţia autorităţilor publice

Hărţuirea are loc atunci cand unul ori mai mulţi lucrători ori persoane cu funcţii de conducere sunt abuzate, ameninţate şi/sau umilite în mod repetat şi deliberat în situaţii legate de muncă, iar violenţa se produce când aceleaşi persoane sunt agresate în situaţiile menţionate. Efectul hărţuirii este încălcarea demnităţii persoanelor supuse hărţuirii, având consecinţe dăunătoare asupra sănătăţii acestora şi/sau generând un mediu de lucru ostil

Hărţuirea sexuală reprezintă o atingere adusă libertăţii sexuale şi a drepturilor fundamentale ale angajatului întrucât îi poate afecta, în mod negativ, cariera profesională, precum şi demnitatea persoanei.

Noul Cod penal din 17 iulie 2009, care a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, prevede la art. 223 alin. (1) că: hărţuirea sexuală constă în „pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare”

Hărţuirea morală (sau mobbingul) este una dintre cele mai frecvente tensiuni ce privesc raporturile juridice de muncă, afectând la nivel european 5-10% angajaţi (mai multe femei decât bărbaţi). Noţiunea juridică de hărţuire morală a fost preluată din limba franceză „harcelement morale” şi a fost cunoscută iniţial sub denumirea de „mobbing” (în special în Germania, Italia), „victimization” (în Suedia), „workplace bullying” (în Statele Unite ale Americii şi în Marea Britanie), cât şi drept „teroare psihologică” sau „harassment” (în Uniunea Europeană)

2. Hărţuirea sexuală

Hărţuirea sexuală la locul de muncă este interzisă în legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene. Despăgubirile de care poate beneficia victima hărţuirii sexuale la locul de muncă diferă de la un stat la altul.

Hărţuirea sexuală la locul de muncă poate îmbrăca diferite forme şi ajunge la niveluri de gravitate diferite.

În România, hărţuirea sexuală la locul de muncă este interzisă în mod expres atât de legislaţia muncii, cât şi de legea penală.

- Legea nr. 202/2002 reglementează măsuri în vederea promovării egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România. Această lege a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 13 decembrie 2012 care transpune parţial: Directiva nr. 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă si Directiva nr. 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă.

Preview document

Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 1
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 2
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 3
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 4
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 5
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 6
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 7
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 8
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 9
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 10
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 11
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 12
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 13
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 14
Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Combaterea Hartuirii la Locul de Munca.docx

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Te-ar putea interesa și

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Discriminarea etnică - microcercetare asistența socială a grupurilor minoritare

Cuvinte cheie:discriminare etnica,excludere sociala,minoritate etnica. Romii sunt un popor european de origine indiana,ai caror stramosi au...

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Elemente esențiale privind piața muncii în UE

I. ACQUIS-UL COMUNITAR IN DOMENIUL OCUPARII FORTEI DE MUNCA SI POLITICILOR SOCIALE 1. Promovarea ocuparii fortei de munca, obiectiv esential al...

Hărțuirea Sexuală a Angajaților la Locul de Muncă

Cap.1. Aspecte definitorii ale hărţuirii sexuale a angajaţilor la locul de muncă Hărţuirea reprezintă comportamentul degradant, intimidant sau...

Femeia - Ființă sau Obiect

Feminismul este doctrina care preconizeaza ameliorarea si extinderea rolului femeilor în societate, în tot ceea ce tine de profesie, sanse,...

Dezvoltarea Durabilă

Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile...

Hârțuirea în societate

“Seninatatea probabil ca ni se trage de la Miorita. Tot de acolo, acceptarea. Si pasivitatea acceptarii Mereu ni se opreste apa calda, mereu ni se...

Ai nevoie de altceva?