Comisia Europeana

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Comisia Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Eugen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Metode de Tratare Termica a Deseurilor1. Comisia, parte a sistemului instituţional comun

Comisia Europeană este o instituţie comunitară a cărei organizare se regăseşte în dreptul primar. Comisia este formată din persoane desemnate, de comun acord, de către guvernele statelor membre.

Comisia, împreună cu Consiliul, Parlamentul European, Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi, este una din instituţiile pe care Tratatele Consecutive le face responsabile cu "îndeplinirea obiectivelor comunitare".

Comisia Europeană nu este nici un "Secretariat", nici o "Comisie permanentă a Consiliului" ci o instituţie supranaţională, având competenţe proprii şi distincte de cele ale Consiliului.

Comisia are capacitatea de a adopta acte normative ce generează drepturi şi obligaţii directe pentru cetăţeni şi statele membre.

2. Structură. Numirea şi demiterea din funcţie a comisarilor europeni

Denumirea de Comisie Europeană a fost adoptată numai după Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană, anterior fiind folosită sintagma "Comisia Comunităţilor Europene".

Comisia Europeană, inima mecanismului instituţional al Uniunii Europene, este un organ colegial compus numai din cetăţeni naţionali ai statelor membre cu rangul de comisari, şi este formată în prezent din 27 de comisari desemnaţi pe baza competenţei lor generale, profesionale. Este compusă la ora actuală din 27 de comisari, din care unu are funcţia de preşedinte al Comisiei Europene.

Comisia Europeană, cea mai originală dintre instituţiile comunitare, este formată în prezent din 27 de membrii, cate unu din fiecare stat membru.

Tratatul de la Nisa, ultimul Tratat comunitar ce amendează Tratatele institutive din anii 50, reglementează desemnarea Comisiei astfel:

a) Consiliul European hotăreşte desemnarea unei personalităţi ce urmează a fi numită preşedinte al Comisiei, Parlamentul European aprobând această desemnare;

b) Consiliul Uniunii Europene, împreună cu viitorul preşedinte al Comisiei, desemnează comisarii pe baza propunerilor venite din partea guvernelor naţionale;

c) Comisarii, împreună cu preşedintele acestora, sunt supuşi, în calitate de organ colegial, aprobării Parlamentului European;

d) Comisia Europeană în întregime este numită în funcţie de Consiliul Uniunii Europene, cu majoritate calificată.

Comisarii sunt cetăţeni ai statelor membre şi, în prezent, sunt unul câte unul din fiecare stat membru. Numărul lor este stabilit de Consiliul Uniunii Europene, cu unanimitate de voturi. Mandatul comisarilor este de 5 ani şi sunt reeligibili.

Singura instituţie care poate demite un comisar este Curtea Europeană de Justiţie, în timp ce Comisia în întregime, ca organ colegial, poate fi demisă de Parlamentul European.

În 2004, a fost formată prima Comisie după lărgirea Uniunii cu "primul val", ea fiind compusă dintr-un reprezentat al fiecărui stat membru, numărul comisarilor putând fi modificat de Consiliul Uniunii Europene prin vot unanim.

Consiliul Uniunii Europene îi revine sarcina de a respecta egalitatea dintre state, desemnând în aşa fel comisarii încât diferenţa dintre numărul total al mandatelor deţinute de reprezentanţii diferitelor state să nu fie mai mare de un mandat, iar Comisia să reflecte permanent şi de o manieră satisfăcătoare evantaiul demografic şi geografic al statelor membre.

Conducerea Comisiei este formată din:

a) Preşedintele comisiei

Este desemnat cu 6 luni înainte ca mandatul său să înceapă, acesta este consultat cu desemnarea celorlalţi comisari. Numirea sa se face pentru un mandat egal cu cel al Comisiei.

Preşedintele Comisiei Europene este figura cea mai proeminentă a Uniunii Europene, cea mai mediatizată persoană din angrenajul instituţional comunitar.

Preşedintele Comisiei are, teoretic, rol administrativ şi protocolar, el reprezentând Comisia în faţa celorlaltor instituţii comunitare, precum şi în relaţiile cu terţii

Fisiere in arhiva (1):

  • Comisia Europeana.doc