Comisia Europena

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Comisia Europena.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

COMISIA EUROPEANA

Comisia, initial denumitã „Înalta Autoritate", este un organ de tip guvernamental, cu activitate permanentã, are o structurã colegialã si este compusã din membrii Comisiei, serviciile si organele auxiliare. Membrii sunt în numãr de 20 si au statut de independentã fatã de guvernele nationale care îi numesc.

Scopul principal al Comisiei este de a asigura fiecãrei comunitãti identitatea sa proprie. „Pune în valoare interesele comunitare, dincolo (mai presus) de interesele statelor membre, exprimând, practic, interesele fiecãrei comunitãti în parte."

Membrii Comisiei trebuie sã aibã cetãtenia statelor care îi desemneazã, cele 20 de locuri fiind alocate statelor membre ale Uniunii Europene dupã cum urmeazã: Franta, Germania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si Spania detin cãte douã locuri, iar Belgia, Danemarca, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda si Suedia detin câte un loc. Trebuie mentionat cã numãrul membrilor Comisiei se poate modifica, în functie de numãrul statelor membre.

Mandatul comisarilor este de 5 ani si acesta poate înceta în situatiile urmãtoare: deces, motiune de cenzurã a Parlamentului, demisie voluntarã, demitere din oficiu, împlinire a termenului.

Membrii trebuie sã ofere toate garantiile de independentã, bucurându-se în acest scop de o serie de privilegii si imunitãti precum: imunitatea de jurisdictie pentru actele sãvârsite în exercitarea atributiilor care le revin, scutirea de impozite pe salarii si alte drepturi bãnesti acordate în exercitarea atributiilor de cãtre organele comunitare.

Din punctul de vedere al structurii, Comisia se compune din 26 de Directorate Generale care sunt asemãnãtoare ministerelor din guvernele nationale. Cele 26 de Directorate Generale sunt alcãtuite, la rândul lor, din mai multe directorate, iar structura Comisiei mai cuprinde si o serie de alte servicii: Biroul statistic, Biroul juridic, Biroul de traduceri etc.

Directoratele Generale sunt repartizate între cei 20 de comisari care sunt asistati în activitatea lor de câte o echipã de consilieri. În modul de împãrtire pe domenii si chiar în privinta numãrului Directoratelor Generale pot interveni modificãri.

Functiile comunitare pot fi ocupate doar de cetãtenii statelor membre. În ceea ce priveste efectivul de angajati ai Comisiei, cea mai mare institutie a Uniunii Europene, acesta numãrã peste 17.000 de persoane: 80% lucreazã în cadrul Directoratelor Generale si al serviciilor descentralizate, iar 20% lucreazã în domeniul traducerilor si al interpretãrilor.

În statele membre Comisia are Reprezentante, iar în statele candidate si în statele terte are Delegatii.

La conducerea Comisiei se aflã Presedintele si Vice-Presedintii acesteia, toti având un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit. Presedintele este desemnat de cãtre statele membre, de comun acord, iar rolul sãu este de ordin administrativ, convocând si prezidând reuniunile Comisiei, dar si de ordin protocolar, reprezentând Comisia în exterior. În desfãsurarea activitãtii sale, Presedintele este asistat de un Secretariat General.

Comisia se reuneste o datã pe sãptãmânã, miercurea, (reuniunile Comisiei nu sunt publice), dar în functie de problemele care apar, pot avea loc si întruniri suplimentare. Cele douã proceduri speciale pentru desfãsurarea reuniunilor Comisiei sunt: procedura scrisã si procedura delegãrii. Deciziile sunt adoptate în cadrul Comisiei de cãtre grupuri de comisari numite „colegii". A doua zi dupã reuniunile Comisiei, au loc conferinte de presã destinate informãrii opiniei publice.

În ceea ce priveste rolul Comisiei Europene, Ion P. Filipescu si Augustin Fuerea aratã cã acesta constã, pe scurt, în: „asigurarea respectãrii prevederilor tratatelor comunitare; initiativã legislativã, sub forma propunerilor de regulamente si directive necesare îndeplinirii obiectivelor propuse; chemarea în justitie a celor vinovati de neîndeplinirea normelor comunitare."

Pe lângã rolul principal de a exprima si de a asigura realizarea interesului comunitar, Comisia are si un rol politic important. Din acest punct de vedere, rãspunde în fata Parlamentului European.

Principalele atributii ale Comisiei sunt:

- de control: supravegheaza respectarea Tratatului UE si implementarea legislatiei

comunitare. În calitate de „gardian" al tratatelor, Comisia vegheazã la aplicarea dispozitiilor acestora, ca si a deciziilor luate în cadrul tratatelor de cãtre Consiliu si de cãtre statele membre. Curtea de Justitie poate fi sesizatã de cãtre Comisie în cazul în care un stat membru nu si-a îndeplinit o obligatie care îi revine si nici nu a luat mãsuri pentru a îndrepta situatia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comisia Europena.doc