Comisiile de Aplicare a Legii nr.18 si Legii nr. 1

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Comisiile de Aplicare a Legii nr.18 si Legii nr. 1.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ovidiu Ungureanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

În baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar nr. 18/1991(art.12 din legea republicată), în scopul stabilirii dreptului de proprietate, prin reconstituire sau constituire, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraş sau municipiu, s-a constituit, prin ordinul prefectului, o comisie condusă de primar. Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub indrumarea unei comisii judeţene, numită prin decizia prefecturii şi condusă de prefect.

Componenţa, atribuţiile comisiilor, procedura de constituire şi modul de funcţionare a acestora, precum şi modelul şi modul de atribuire a titlurilor de proprietate au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 februarie 1991.

Componenţa Comisiilor

Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului şi vor fi formate din:

- primar – preşedintele comisiei

- viceprimarul desemnat de primar

- secretarul unităţii administrativ-teritoriale

- un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţirii funciare sau un specialist în cadastrul general

- un inginer agronom sau horticol

- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi alimentaţiei sau din aparatul de specialitate al prefecturii ori al autorităţilor administraţiei publice locale

- un reprezentant al inspectoratului silvic teritorial sau şeful ocolului silvic

- şefii districtelor silvice ale căror păduri se află în limitele cadastrale ale localităţii

- un specialist în cadastru forestier şi amenajarea pădurilor

- 1-5 reprezentanţi ai proprietarilor care au solicitat terenuri conform Legii nr. 169/1997 şi Legii nr. 1/2000.

Pentru alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisia locală, consiliile locale vor organiza o adunare a proprietarilor, care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea simplă din numărul acestora

Atribuţiile comisiilor

Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii:

a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii

b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 18/1991, republicată, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele necesare

c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii

d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la Regulament cu persoanele fizice şi persoanele juridice îndreptăţite

e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de cei interesaţi

f) întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi persoanele juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit

g) înaintează şi prezintă comisiei judeţene, spre aprobare şi validare, situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii

h) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul şi completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin

i) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. 3 din Legea 169/1997

Spre deosebire de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisiile judeţene au următoarele atribuţii:

- organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigură distribuirea legilor, a regulamentului, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora

Fisiere in arhiva (1):

  • Comisiile de Aplicare a Legii nr.18 si Legii nr. 1.doc

Alte informatii

facultatea de drept "lucian blaga" sibiu